Több mint egymilliós pernyerés jogellenes felfüggesztésből adódóan – Országgyűlési Őrség

Az Országgyűlés Elnökének panaszunkat elutasító határozata

és az OGY parancsnokának felfüggesztő határozata

hatálytalanítva

 

Tagunk még 2015. novemberében néhány másodpercre a mosdóba távozott ( ami az őrhelye területén volt ), s ezért majd 4 hónap elteltével büntetőeljárást indítottak ellene, s egyidejűleg fel is függesztették, mondván ezen cselekedete rossz hatással van a fegyelemre, a többi munkavállaló munkájára. Az eset pikantériája, hogy hónapokon keresztül dolgozhatott tagunk a felfüggesztésig, addig úgy tűnik nem volt cselekedetének hatása a fegyelemre, ez csak egy negyed év után vált káros hatásúvá …

A büntetőeljárást az ügyészség megszüntette, vélhetően észlelve az eset bagatell voltát, s a cselekményt fegyelmi eljárás lefolytatására az Országgyűlési Őrség parancsnoka jogkörébe utalta, aki pénzbüntetés fegyelmi büntetést szabott ki. A felfüggesztést az ügyészségi megszüntető határozat után is fenntartotta az OGY parancsnoka.

Tagunk képviseletében eljárva panaszt terjesztettünk elő a felfüggesztés jogellenessége miatt, s kértük annak megszüntetését. Panaszunkat az Országgyűlési Őrség parancsnoka elutasította, majd azt II. fokon Kövér László, az Országgyűlés Elnöke is elutasította, kifejtve, hogy tagunk beosztásban hagyása hátrányosan befolyásolta volna a személyi állomány munkavégzését, a fegyelem fenntartását.

A panasz elutasítása után bírósághoz fordultunk tagunk képviseletében.

A perben alperes egyetlen szóval sem reagált arra vonatkozóan, hogy a perbeli felfüggesztés alapját képező eset ( tagunk emberi szükségletének néhány másodperces elvégzése ) 2015. november 16-án történt, s a felfüggesztés csak 2016. március 3-án történt meg, így addig az időpontig miért nem volt súlyos, miért nem volt olyan jellegű a fegyelemsértés, hogy felperest a szolgálattól távol kellett volna tartani már novembertől. S azt sem tudta indokolni, hogy miért is kellett egy ilyen jelentéktelen dolog miatt fél évig a szolgálatteljesítéstől távol tartani tagunkat.

A bíróság osztotta keresetünkben előadott indokolásunkat, illetve a per során kifejtett jogi álláspontunkat, s mind az Országgyűlési Őrség parancsnokának felfüggesztő határozatát, mind Kövér László, az Országgyűlés Elnöke panaszunkat elutasító határozatát hatályon kívül helyezte, s kötelezte a munkáltatót a több, mint 1 millió forint összegű visszatartott illetmény kamatokkal történő megfizetésére, valamint 50 000 forint perköltség megfizetésére. A bíróság ítéletében rámutatott arra, hogy „értelmetlennek és a törvény céljával nem összhangban levőnek tartotta azon alperesi intézkedést, hogy a felperest 2016. március 3-án kelt intézkedésével szolgálati beosztásából felfüggesztette”.

Tapasztalataink szerint számos hasonló jelentéktelenséget „díjaznak” fegyelmivel , felfüggesztéssel az elöljárók. Ha veled is ilyen történik, bátran keresd szakszervezetünket, segítünk.

Az ítélet nem jogerős.

TMRSZ