Jogerős a közalkalmazottak 8 059 660 forintos összegű I. fokú ítélete Hajdú-Bihar megyében

Mint arról már korábban hírt adtunk ( http://tmrsz.hu/2017/01/11/8-059-660-ft-illetmenykulonbozet-kozalkalmazottnak-hajdu-bihar-megye/ ) 2016. november 23-án a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság keresetünknek teljes egészében helyt adva, I. fokon több, mint 8 millió forint összegű elmaradt illetménykülönbözet, s ennek 2015. márciusától fennálló kamatainak megfizetésére kötelezte a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságot. A kapitányság az I. fokú ítéletet megfellebbezte, melynek következtében 2017. április 6. napján a Debreceni Törvényszék II. fokon bírálta el az ítéletet. Az I. fokú ítélet indokolásában foglaltakkal a törvényszék teljes mértékig egyet értett, így az I. fokú ítéletet változtatás nélkül helyben hagyta, s további 5-5 ezer forint perköltséget is megítélt személyenként.

Mivel vélhetően, a rendőrségi gyakorlatnak megfelelően a pernyertes ítélet alapján sem rendezi a kapitányság az érintett közalkalmazottak bérét a perbeli időszakot követő időre, a perlekedés tovább folyik, hiszen 2016. október 31-ig tudtuk ( a tárgyalás berekesztéséig ) az igényt érvényesíteni mind a garantált bérminimumhoz kapcsolódó kiegészítés és ennek következtében a további évek görgetéses számításból adódó illetménykülönbözet, mind az ez alapján számított rendvédelmi ágazati pótlék tekintetében fennálló illetménykülönbözettel kapcsolatban. Eddig a tőkeösszegen és kamatain felül 165 ezer forint perköltségbe is került a rendőrségnek a hibás jogértelmezése, mely összeg tovább fog nőni, mivel – az általános gyakorlat szerint – a jogerős ítéletetek ellenére sem rendelkezik a munkáltató a további időszak illetményének a korrigálásáról, a korábban a téves számítás alapján megfizetett jubileumi jutalmak összegének korrigálásáról, hanem inkább megvárják az újabb bírósági döntést.

Továbbra is várjuk közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó tagjaink és jövendő tagjaink megkereséseit, akik úgy döntenek, hogy nem hagyják veszni az akár több, mint milliós összegre rúgó munkáltató által eddig meg nem fizetett illetménykülönbözetüket.

Megjegyezzük azt is, hogy a hagyományos kúriai döntésen felüli összegeket is igyekszik szakszervezetünk érvényesíteni a perekben, mely nagyobb összeget eredményez, mint a megszokott számítási mód szerinti pénzösszeg, melyet más szakszervezetek, ügyvédi irodák nem érvényesítenek a hozzájuk fordulók ügyében.

TMRSZ