Újabb akciószolgálati pótlékos pernyerés – SZ.SZ.B. megye

A Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a TMRSZ által képviselt tagunk ügyében I. fokon jogosnak ítélte az akciószolgálati pótlékra való jogosultságot és ennek megfelelően 353.068,- Ft akciószolgálati pótlékot, kamattal növelten ítélt meg tagunknak. Mindemellett 158.753,- Ft perköltséget is megítélt.

A munkáltató ugyanúgy, mint az ehhez hasonló perek sokaságában arra hivatkozott, hogy egyrészt csak töredék mértékben tartotta jogosnak a felperesi igényt, másrészt pedig vitatta, hogy az eligazító lapok és az országos, illetve területi szinten elrendelt fokozott ellenőrzések alapján akciószolgálatokra került volna sor.

A perbeli időszakban 2011. október 27. – 2014. január 4. között sorozatban kerültek elrendelésre központilag (ORFK illetve megyei szinten) a fokozott ellenőrzések. Mint azt a bíróság megállapította, az akciószolgálati pótlékra jogosultságnak két vagylagos feltétele közül amennyiben az egyik – országos vagy területi szintű elrendelés – bizonyításra kerül, a másik vagylagos feltétel bekövetkezésének – a teljesített szolgálati feladat különlegességének – vizsgálata szükségtelen.

A bíróság helyesen értékelte az alperes által selejtezett fokozott ellenőrzési tervek hiányát az alperes terhére.

A meghallgatott tanúk nyilatkozatai is alátámasztották a perben azt a tényt, hogy az eligazító lapokon feltüntetett fokozott ellenőrzések végrehajtásra kerültek, illetve ezen okirati tényből az eljárt bíróság is azt a következtetést vonta le, hogy az esetleges be nem tartásuk, nem végrehajtásuk miatt a felperessel szemben nem indult semmiféle szankciós – fegyelmi, illetve büntető – eljárás, azaz a feladatok végrehajtásra kerültek.

Alperes a kimutatás szerinti óraszámot (1827 óra) és az annak megfelelő pótlék mértékét nem vitatta, csak azt, hogy ezen óraszám vonatkozásában nem teljesült az akciópótlékra jogosultság kritériuma, azaz az elrendelt fokozott ellenőrzések nem akciók voltak, így felperes nem jogosult az akciószolgálati pótlékra.

Az ítélet nem jogerős.

TMRSZ