Megérkezett a Somogy Megyei Főkapitány Úr válasza

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság migrációs szolgálatok elszámolásaival felvetődött probléma kapcsán korábban tájékoztatást adtunk az ORFK ezzel kapcsolatos válaszáról. A napokban megérkezett a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének a válasza is, aki kiemelte, az ORFK ellenőrzései egyedül Somogy megyében nem tártak fel  hiányosságokat korábbi elszámolások kapcsán.

Az esetlegesen a Robotzsaru rendszerben előre pihenőnapnak megjelölt napokon történt szolgálatellátásról szóló információinkat lényegében cáfolta a válaszlevél, mivel az abban foglaltak szerint előre tervezetten történnek mind az átrendelések, mind a pihenőnapok munkáltatói tervezése, illetve szolgálati vezénylésbe történő beírásai, mivel az átrendelések időpontjáról kellő időben értesülnek.

Pihenőnapon történő szolgálatok csak előre nem látható váratlan kiesések (például betegség) miatt fordulhatnak elő.

A főkapitányi válasz szerint heti 40 óra szolgálat feletti szolgálatellátás esetén az állomány részére túlóradíj kerül számfejtésre, azaz 2 heti szolgálatellátás esetén a 81. órától már a túlmunkavégzés szabályai szerint ellentételezik a végzett munkát.

Dr. Piros Attila r. dandártábornok Úr kitért válaszában arra is, hogy az Erzsébet utalványokat személyesen adta át a karácsonyi és év végi ünnepek idején szolgálatot teljesítőknek a határ mentén.

Tájékoztatott arról is , hogy függetlenül a ruhanormától a somogy megyei csapatszolgálati század minden tagjának biztosítottak símaszkot, thermo alsóruházatot, munkavédelmi kalapot, kötött sapkát. Ezen pozitív értelmű parancsnoki gondoskodást követendőnek tartanánk a többi megyei kapitányságon is.

Főkapitány úr válasza innen letölthető.

Mindenképpen meg kívánjuk jegyezni, hogy az országosan továbbra is jelentkező migrációs szolgálatokkal kapcsolatos elszámolási eltérések, problémák fő okozója álláspontunk szerint a rendészeti országos rendőr-főkapitány 29000/4316-124/2016. ált. sz. átirata, mely szerint kötelesek eljárni a megyei kapitányságok, annak ellenére, hogy az átirat – álláspontunk szerint, s már meglévő I. fokú ítélet szerint is – nem felel meg a jogszabályokban írtaknak. Amint a releváns I. fokú ítélet jogerőssé válik, úgy szakszervezetünk megkereséssel fog élni az illetékesek felé az ügyben.

 

TMRSZ

Előzmény: http://tmrsz.hu/2017/04/10/somogy-megyei-hatarszolgalat-anomaliai/