753 600 forint megbízási díj – jogerős pernyerés Heves megyében

753 600 forint megbízási díj járőri beosztásban végzett helyszínelői munkáért.

Heves megyében járőr beosztásban szolgálatot teljesítő tagunkat rendszeresen 2012. január 1-től 2014. január 31-ig helyszínelői feladatok elvégzésére utasította munkáltatója.

Tagunk szolgálatait egyedül látta el, nemcsak anyagi káros és könnyű személyi sérüléssel járó baleseteket helyszínelt munkája során, hanem előfordult az is, hogy (mivel egyedül volt ) súlyos személyi sérüléssel járó balesetek esetén is ellátta a helyszínelést, vagy elkezdte a helyszínelést, míg a készenlétes baleseti helyszínelő, balesetvizsgáló kiérkezett. Tagunk a helyszínelési feladatokon kívül a vele járó ügyirat feldolgozást is végezte. A balesetek helyszínén a szemlebizottság vezetői feladatokat is ellátta, a szemlebizottsági jegyzőkönyveket felvette, s azokat bizottságvezetőként írta alá, a szükséges fényképfelvételeket elkészítette. Létszámhiány okán egyedül végezte a szolgálatellátást, csak néhány alkalommal fordult elő, hogy forgalomirányító járőr volt mellette. Tény, hogy nem volt üres helyszínelő- és balesetvizsgáló státusz az állománytábla szerint a kapitányságon, továbbá hiányzott tagunk szaktanfolyami végzettsége is, de ettől még a helyszínelői feladatokat ellátta az elöljárója szóbeli utasítása alapján.

2014. októberében nyújtottuk be a szolgálati panaszt tagunk képviseletében eljárva, mely panaszt – természetesen – a munkáltató elutasított. Így kereseti kérelmet terjesztettünk elő az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon. A per során a megyei kapitányság egyezségi ajánlatot tett, azaz azt ajánlotta fel, hogy azon napok tekintetében, amikor tagunk személyi sérüléssel vagy halálos kimenetelű balesettel kapcsolatban végezte vagy kezdte meg a helyszínelést, megfizeti a megbízási díjat, azaz mindösszesen a 7 alkalomra nézve kb. 20-30 ezer forintot. Természetesen ezen alperesi ajánlatot elfogadhatatlannak tartottuk, így a per folytatódott. Az I. fokú ítélet 2016. szeptemberében született meg, majd a fellebbezés miatt 2017. április 21. napjára került kitűzésre a II. fokú tárgyalás.

Mind az I. fokú, mind a II. fokú bíróság úgy ítélte meg, hogy tagunk jogosulttá vált megbízási díjra, s attól függően, hogy havonta 1-2 alkalommal vagy nagytöbbségben helyszínelői feladatokat látott el 25%-tól 100 %-ig terjedő megbízási díjat ítéltek meg a bíróságok a csatolt iratok, s az azok alapján készített napi lebontású kimutatás, valamint a tanúk vallomásai alapján. Valamint I. fokon 79 000 forint, míg II. fokon 27 000 forint perköltség megfizetésére is kötelezték a megyei kapitányságot.

TMRSZ