Somogy Megyei Határszolgálat anomáliái

Avagy amikor az ORFK saját magával is ellentmondásba keveredik

Több jelzés is érkezett szakszervezetünkhöz, azt sérelmezve hogy a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság állományába tartozó határvédelemre rendelt munkavállalók lényegesen kedvezőtlenebb helyzetben végzik el munkájukat és ugyanazon munkáért más megyebeli kollégáiktól lényegesen kevesebb illetményt kapnak.

A hozzánk beérkezett jelzések alapján az érintett megye vezetőjéhez és az ORFK vezetőjéhez is fordultunk. ( Megkereséseink itt és itt olvashatók. )

A tapasztalt somogy megyei probléma lényege a következő:

A munkáltató úgy oldja meg a pihenőnapok kiadását, hogy a határra rendelt munkavállalók a lehető legtöbb szolgálatot adják. Csak a minimálisan törvényben megkövetelt 8 órát biztosítja a munkáltató két szolgálat között, és ebből adódóan lényegesen leszűkíti azt, hogy a két szolgálat közötti időszakot adott esetben túlóraként lehessen számfejteni.

Az újabb „bérmegtakarítás” lényege – mint sok más esetben – a szolgálatvezénylés.

A  munkáltatói ügyeskedés, hogy a 2 pihenőnapot Somogyban kiadják a heti határvédelmi időszak előtt, majd amikor onnan hazatérnek a munkavállalók, utólag még kiadnak nekik 2 pihenőnapot.

Az ORFK válaszlevelében önmagával kerül ellentmondásba álláspontunk szerint, amikor a törvény szerinti minimális 8 órás pihenőidőt elégségesnek tartja a Somogy Megyei munkavállalók esetében, miközben az ORFK 2016. március 31-én még az alábbi közleményben látta megoldottnak az állomány határvédelmi tevékenységét. Ehhez nem szükséges kommentár….

  1. március 31. ORFK álláspont:

 „A Készenléti Rendőrség állománya vezényléses szolgálati időrendszerben védi az államhatárt: 12 óra szolgálat teljesítését 24 óra pihenőidő követi. Ez az időtartam – az esetenként előforduló túlszolgálattal is – elegendő a rendőrök pihenésére. A szolgálati időrendszer biztosítja, hogy a lakhelyétől távol feladatot teljesítő rendőr heti pihenőidejének összevonásával egyhuzamban több időt tölthessen a családjával.”.

  1. április 6. ORFK álláspont:

A két szolgálat közötti kötelező pihenőidőt jogszabály határozza meg. A Hszt. 136.§ (3)bekezdése értelmében a napi szolgálati tevékenység befejezése és a következő napi szolgálatteljesítés megkezdése között legalább 8 óra pihenőidőt kell biztosítani, amelyre a lakásról a szolgálatteljesítési helyre és az onnan való visszautazás időtartama nem számít bele.

A trükk ebben a munkáltató „bérmegtakarítás” szándéka, hiszen mint arról a közvélemény tájékozódott, a megyei rendőr-főkapitányságok a két szolgálat közötti határvédelmi időszak „készültségben” tartását – mint önálló gazdálkodási jogkörrel bíró jogi személyek – túlóra kifizetésével ellentételezték.

Aztán jött az ORFK Ellenőrzési Szolgálata és arra az álláspontra jutott, hogy ez nem minősül túlszolgálatnak, csak készenlétnek, ezért a dolgozónak a megyei munkáltatók – ORFK álláspontra hivatkozással – százezres nagyságrendben küldtek ki fizetési felszólításokat karácsonyi ajándékként decemberben.

Levelünkben kértük az ORFK-t, hogy az emiatt indult perekben eddig kifejtett ítélkezési gyakorlatra tekintettel vizsgálja felül álláspontját, azaz hagyja a fizetési felszólításokat és szolgálatteljesítési időnek ismerje el a határvédelemre rendelés teljes időszakát. Az ORFK kifejtette – saját korábbi ténykedésével ellentétesen – hogy, idézzük: „…mindenekelőtt utalni kívánok arra, hogy a megyei rendőr-főkapitányságok önálló jogalanyisággal rendelkező munkáltatónak minősülnek, így a velük szemben támasztott követelés elbírálása tekintetében a döntési jogosultság nem korlátozható, vagy vonható el.

Tehát az ORFK korábbi álláspontja szerint az „önálló” megyék követeljék csak vissza a szerinte „jogosulatlanul” kifizetett túlszolgálatok díját, de amikor azt vetjük fel, hogy az ORFK vizsgálja felül az ezzel kapcsolatos álláspontját, akkor arra hivatkozik, hogy erre nincs lehetősége a megyék önállóságára figyelemmel. Szép.

A két dolog – sűrű szolgálatok a határon és a túlszolgálat értelmezése a határon – annyiban függ össze, hogy ha Somogy megye gyakorlata , azaz a 8 órás minimálisan szükséges pihenőidő lesz elfogadott, akkor legkevesebb 16 óra túlszolgálatot „megspórol” a munkáltató azzal, hogy effektíve szolgálatellátást ír elő a dolgozónak, szinte megszakítás nélkül.

Az ORFK álláspontja tehát az ( ORFK válaszlevele innen letölthető ) , hogy Somogyban jog- és szakszerűen történik a határvédelmet ellátók díjazása, a túlszolgálatok kiadása és a pihenőnapokkal variálás egyaránt.. Igaz, hogy más megyék dolgozói ugyanazért a határvédelmi munkáért lényegesen többet visznek haza a borítékban.

Álláspontunk az, hogy a pihenőnapok utólagos átírása a robotzsaruban jogsértő, ezért javasoljuk minden munkavállalónak Somogyban, hogy az eredeti szolgálatvezénylését papír alapon nyomtassa ki, őrizze meg, mert ez bizonyíték lehet egy későbbi esetleges igényérvényesítésben, miszerint pihenőnapo(ko)n adott határvédelmi szolgálatot a dolgozó, amelynek okán több díjazás jár.

Megjegyzésként: Somogy megye megkeresésünkre még nem válaszolt, amennyiben a válasz megérkezik, arról is hírt adunk.

Felvetettük azt is az ORFK vezetőjének, hogy a december bizonyos napjain határszolgálatot adók mintegy 10 ezer forintos ajándékcsomagot kaptak és köztük voltak olyanok , akik lényegében addig és azóta sem adtak határszolgálatot.

Miközben azoknak a dolgozóknak akik azt megelőzően teljes évben lejártak a határra, és azóta is lejárnak, ebből a karácsonyi ajándékcsomagból nem jutott.

Az ORFK hivatalos válasza, hogy az kaphatott csak csomagot, aki december meghatározott napjain szolgálatban volt a határon, aki nem volt – igaz előtte egész évben határvédelmet látott el – az nem kapott. Így járt, összegezhetnénk az ORFK erre adott hivatalos válaszának a lényegét. Tehát ez nem az elvégzett egész évi munkát ismerte el/köszönte meg, hanem azt díjazta, hogy a meghatározott napokon – dec. 24., 25., 26, 31, és jan.31., – valaki szolgálatban volt. Hogy ez igazságtalan, vagy igazságos-e a többi, egész évben határvédelmet ellátók szemében? Kit érdekel….kérdezhetnénk.

TMRSZ

Egy hozzászólás

  1. Hazudni, hazudni és hazudni. Lopni, lopni és lopni. Becsapni és becsapni. Mindez felelősségre vonás és büntetés nélkül. Ők az urak. Mindez jellemzi a társadalmat. A tmrsz az aki a mai napig szembesít és rámutat a galádságra. Főtitkáruk 5 év börtönt kapott, mert nem úgy táncolt, ahogy elvárták tőle, és mégsem tudták megtörni sem őt, sem a szervezetet. Ők töretlen erővel állnak ott a kiszolgáltatottak mellett. Jó lenne elgondolkodni, hogy hova is tartozunk és mit is akarunk.

Szólj hozzá