Somogy Megyei Határszolgálat anomáliái

Avagy amikor az ORFK saját magával is ellentmondásba keveredik

Több jelzés is érkezett szakszervezetünkhöz, azt sérelmezve hogy a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság állományába tartozó határvédelemre rendelt munkavállalók lényegesen kedvezőtlenebb helyzetben végzik el munkájukat és ugyanazon munkáért más megyebeli kollégáiktól lényegesen kevesebb illetményt kapnak.

A hozzánk beérkezett jelzések alapján az érintett megye vezetőjéhez és az ORFK vezetőjéhez is fordultunk. ( Megkereséseink itt és itt olvashatók. )

A tapasztalt somogy megyei probléma lényege a következő:

A munkáltató úgy oldja meg a pihenőnapok kiadását, hogy a határra rendelt munkavállalók a lehető legtöbb szolgálatot adják. Csak a minimálisan törvényben megkövetelt 8 órát biztosítja a munkáltató két szolgálat között, és ebből adódóan lényegesen leszűkíti azt, hogy a két szolgálat közötti időszakot adott esetben túlóraként lehessen számfejteni.

Az újabb „bérmegtakarítás” lényege – mint sok más esetben – a szolgálatvezénylés.

A  munkáltatói ügyeskedés, hogy a 2 pihenőnapot Somogyban kiadják a heti határvédelmi időszak előtt, majd amikor onnan hazatérnek a munkavállalók, utólag még kiadnak nekik 2 pihenőnapot.

Az ORFK válaszlevelében önmagával kerül ellentmondásba álláspontunk szerint, amikor a törvény szerinti minimális 8 órás pihenőidőt elégségesnek tartja a Somogy Megyei munkavállalók esetében, miközben az ORFK 2016. március 31-én még az alábbi közleményben látta megoldottnak az állomány határvédelmi tevékenységét. Ehhez nem szükséges kommentár….

  1. március 31. ORFK álláspont:

 „A Készenléti Rendőrség állománya vezényléses szolgálati időrendszerben védi az államhatárt: 12 óra szolgálat teljesítését 24 óra pihenőidő követi. Ez az időtartam – az esetenként előforduló túlszolgálattal is – elegendő a rendőrök pihenésére. A szolgálati időrendszer biztosítja, hogy a lakhelyétől távol feladatot teljesítő rendőr heti pihenőidejének összevonásával egyhuzamban több időt tölthessen a családjával.”.

  1. április 6. ORFK álláspont:

A két szolgálat közötti kötelező pihenőidőt jogszabály határozza meg. A Hszt. 136.§ (3)bekezdése értelmében a napi szolgálati tevékenység befejezése és a következő napi szolgálatteljesítés megkezdése között legalább 8 óra pihenőidőt kell biztosítani, amelyre a lakásról a szolgálatteljesítési helyre és az onnan való visszautazás időtartama nem számít bele.

A trükk ebben a munkáltató „bérmegtakarítás” szándéka, hiszen mint arról a közvélemény tájékozódott, a megyei rendőr-főkapitányságok a két szolgálat közötti határvédelmi időszak „készültségben” tartását – mint önálló gazdálkodási jogkörrel bíró jogi személyek – túlóra kifizetésével ellentételezték.

Aztán jött az ORFK Ellenőrzési Szolgálata és arra az álláspontra jutott, hogy ez nem minősül túlszolgálatnak, csak készenlétnek, ezért a dolgozónak a megyei munkáltatók – ORFK álláspontra hivatkozással – százezres nagyságrendben küldtek ki fizetési felszólításokat karácsonyi ajándékként decemberben.

Levelünkben kértük az ORFK-t, hogy az emiatt indult perekben eddig kifejtett ítélkezési gyakorlatra tekintettel vizsgálja felül álláspontját, azaz hagyja a fizetési felszólításokat és szolgálatteljesítési időnek ismerje el a határvédelemre rendelés teljes időszakát. Az ORFK kifejtette – saját korábbi ténykedésével ellentétesen – hogy, idézzük: „…mindenekelőtt utalni kívánok arra, hogy a megyei rendőr-főkapitányságok önálló jogalanyisággal rendelkező munkáltatónak minősülnek, így a velük szemben támasztott követelés elbírálása tekintetében a döntési jogosultság nem korlátozható, vagy vonható el.

Tehát az ORFK korábbi álláspontja szerint az „önálló” megyék követeljék csak vissza a szerinte „jogosulatlanul” kifizetett túlszolgálatok díját, de amikor azt vetjük fel, hogy az ORFK vizsgálja felül az ezzel kapcsolatos álláspontját, akkor arra hivatkozik, hogy erre nincs lehetősége a megyék önállóságára figyelemmel. Szép.

A két dolog – sűrű szolgálatok a határon és a túlszolgálat értelmezése a határon – annyiban függ össze, hogy ha Somogy megye gyakorlata , azaz a 8 órás minimálisan szükséges pihenőidő lesz elfogadott, akkor legkevesebb 16 óra túlszolgálatot „megspórol” a munkáltató azzal, hogy effektíve szolgálatellátást ír elő a dolgozónak, szinte megszakítás nélkül.

Az ORFK álláspontja tehát az ( ORFK válaszlevele innen letölthető ) , hogy Somogyban jog- és szakszerűen történik a határvédelmet ellátók díjazása, a túlszolgálatok kiadása és a pihenőnapokkal variálás egyaránt.. Igaz, hogy más megyék dolgozói ugyanazért a határvédelmi munkáért lényegesen többet visznek haza a borítékban.

Álláspontunk az, hogy a pihenőnapok utólagos átírása a robotzsaruban jogsértő, ezért javasoljuk minden munkavállalónak Somogyban, hogy az eredeti szolgálatvezénylését papír alapon nyomtassa ki, őrizze meg, mert ez bizonyíték lehet egy későbbi esetleges igényérvényesítésben, miszerint pihenőnapo(ko)n adott határvédelmi szolgálatot a dolgozó, amelynek okán több díjazás jár.

Megjegyzésként: Somogy megye megkeresésünkre még nem válaszolt, amennyiben a válasz megérkezik, arról is hírt adunk.

Felvetettük azt is az ORFK vezetőjének, hogy a december bizonyos napjain határszolgálatot adók mintegy 10 ezer forintos ajándékcsomagot kaptak és köztük voltak olyanok , akik lényegében addig és azóta sem adtak határszolgálatot.

Miközben azoknak a dolgozóknak akik azt megelőzően teljes évben lejártak a határra, és azóta is lejárnak, ebből a karácsonyi ajándékcsomagból nem jutott.

Az ORFK hivatalos válasza, hogy az kaphatott csak csomagot, aki december meghatározott napjain szolgálatban volt a határon, aki nem volt – igaz előtte egész évben határvédelmet látott el – az nem kapott. Így járt, összegezhetnénk az ORFK erre adott hivatalos válaszának a lényegét. Tehát ez nem az elvégzett egész évi munkát ismerte el/köszönte meg, hanem azt díjazta, hogy a meghatározott napokon – dec. 24., 25., 26, 31, és jan.31., – valaki szolgálatban volt. Hogy ez igazságtalan, vagy igazságos-e a többi, egész évben határvédelmet ellátók szemében? Kit érdekel….kérdezhetnénk.

TMRSZ