Pernyertes ítélet franchise együttműködési megállapodásnál – Somogy megye

Tagunk feleségével gazdasági társaság formájában egy közismert péksüteményeket árusító társasággal franchise együttműködési megállapodást kötött arra vonatkozóan, hogy a szerződés előírásainak megfelelően (min. 24 hónapig, min. mennyiség felhasználásával) értékesíti a társaság által forgalmazott pékárut.

Tagunk első értékesítési helyét kényszerűen megszüntetve egy jobb forgalommal biztató helyet választott volna franchise együttműködési megállapodásban foglaltak teljesítése okán, azonban azt a társaság nem engedélyezte, hanem felajánlott számára egy angol bevásárlóközpontban való értékesítést (melyről már akkor tudhatták, hogy szintén nem működőképes) azonban kizárólag akkor, ha tagunk a társasággal készfizető kezesi megállapodást, valamint a társaság által biztosított berendezések forgalmi értékének teljes megtérítésére vonatkozó megállapodást ír alá.

Tagunk és felesége számára az értékesítés végül nem a várt hozamot biztosította, ezért adásvétel útján korlátolt felelősségű társaságukat eladták, ezzel együtt a franchise együttműködési megállapodásból származó jogosultságokat és kötelezettségeket, mely adásvételről a társaságot írásban tájékoztatták.

A társaság polgári peres eljárást kezdeményezett az adásvétel útján értékesített társasággal és tagunkkal szemben 1.375.796,- Ft és járulékai megfizetése iránt, arra tekintettel, hogy a franchise együttműködési megállapodás felmondásra került, az abban foglaltak megszegése okán, ugyanis az értékesítés 24 hónapnál rövidebb időn belül megszűnt.

A polgári perben a bizonyítási eljárás során több felmondást tartalmazó dokumentum látott napvilágot, melyek közül végül – a felperes által is elfogadottan – a legutolsó dátummal ellátott felmondást ismerték el. Ezen felmondásra azonban a gazdasági társaság értékesítését követően került sor, azonban kézbesítése a korábbi tulajdonos, tagunk felesége átvétele útján történt meg.

A Kaposvári Járásbíróság ítéletében a felperes kereseti kérelmét elutasította és kötelezte a felperest 100.000,- Ft perköltség megfizetésére. Álláspontja szerint a joghatályos felmondás közlésére nem került sor, hiszen az azt követően kelt, amikor a gazdasági társaság már eladásra került, kézbesítésére nem az új székhelyre és új vezető tisztségviselő részére történt, így gyakorlatilag a felmondás nem „lépett életbe” a mai napig, mely okán a franchise együttműködési megállapodás nem került megszüntetésre, így tagunknak nem állhat fenn fizetési kötelezettsége.

Az ítélet nem jogerős!

TMRSZ