Illetménykülönbözet jogerősen megítélve – BRFK

Járőr – járőrvezető beosztás közötti illetmény-különbözet

Korábban tájékoztatást adtunk arról, hogy I. fokú ítéletében a bíróság megítélte tagunknak 244 000 Ft-ot, és kamatait, azaz azt az illetménykülönbözetet, amely szerint járőr beosztásban jellemzően és havonta túlnyomórészt magasabb beosztással járó járőrvezetői feladatokat látott el.

http://tmrsz.hu/2016/03/30/illetmenykulonbozet-brfk-2/

A munkáltató csak mintegy 30%-os megbízási díjra való jogosultságot ismert el a szolgálati panasz elbírálásakor, de felperes a lefolytatott eljárásban a bíróság előtt bizonyítani tudta, hogy havonkénti kimutatás szerint olyan arányban a járőrvezetői feladatokat látta el, hogy az alapján jogosult a munkáltató által elismert megbízási díj és a magasabb beosztással járó díjazás szerinti különbözetre.

A munkaügyi per sok tanulsággal szolgálhat a hasonló cipőben járó munkavállalók részére is, hiszen a megbízási díj sem az a megfelelő mértékű díjazás, amely jogszerűen jár a munkavállaló részére az elvégzett munka ellenértékeként.

Mint azt a II. fokú bíróságként eljáró Fővárosi Törvényszék is kifejtette, a megbízással betöltött beosztás akkor értelmezhető, amikor a hivatásos állomány tagja tartósan és folyamatosan, az egymást követő szolgálati napokon, vagy egy hónapban döntően és túlnyomórészt e szolgálati beosztáshoz tartozó feladatkört látja el….A felperes esetében megállapítást nyert, hogy a vizsgált időszakban járőrfeladatot csekély mértékben látott el, tehát túlnyomó részben járőrvezetői munkát végzett, így őt az illetmény-különbözet megilleti.”.

Tagunknak a munkáltató 30%-os mértékű (havi mintegy bruttó 12.000,-Ft-os) megbízási díjat fizetett, ahelyett, hogy a magasabb beosztás szerinti illetményt fizette volna az elvégzett munkáért. Tagunk ezt nem hagyta annyiban, sértette, hogy ugyanazért a munkáért a kinevezett járőrvezetők lényegesen magasabb illetményben részesülnek.

A TMRSZ fordult és segítségünkkel mind I. fokon, mind II. fokon jogerős ítéletben kötelezték az eljáró bíróságok az alperes munkáltatót az addig meg nem fizetett illetménykülönbözet kamatos megfizetésére felperes részére

  1. március

TMRSZ