Illetmény visszafizetésre kötelező munkáltatói felszólítás hatályon kívül helyezése – Bács megye

A Rendőrség illetve a központi illetmény-számfejtési rendszer erőterében zavar keletkezett azáltal, hogy a munkavállaló lebetegedett.

A történet lényege röviden a következő. A dolgozó 2015. október és november hónapok vonatkozásában közel 30 napot volt egészségügyi szabadságon.

A részére utalt illetmények vonatkozásában jelzéssel élt a munkáltató felé, hogy szerinte kevesebb illetményt kapott, mint amennyi járt volna neki. Választ nem kapott. A decemberi illetményének  december 23-i utalás során észlelte, hogy valamennyivel több illetményt kapott, ezért azt gondolta, hogy a munkáltató kijavította korábbi téves utalását és ekkor kompenzálta korábbi illetmény megfizetési elmaradását. Innentől a dolgozó nem járt utána, hogy mikor miért kapott kevesebbet, vagy többet, részéről lezártnak tekintette a fenti történéseket.

A munkáltató azonban észlelte, hogy a dolgozónak tévesen került számfejtésre a decemberi utalás és a korábbi kevesebb utalást is figyelembe véve, mintegy nettó 114.236,-Ft többletkifizetést eszközölt.

Mivel ez a többletpénz megfizetés nem osztotta a munkáltatói jutalom sorsát és nem is minősült annak, ezért a munkáltató 2016. március 21-én kiállított egy fizetési felszólítást, amelyet az érintett édesanyja 2016. április 1-jén a tréfálkozás nemzetközi napján vett kézhez.

Ez azonban nem egy áprilisi tréfa volt. hanem arról szólt, hogy a december 23-i utalást követően mintegy 90 nappal később írta meg a fizetési felszólítását a munkáltató, amelyet a posta jóvoltából a tréfacsinálás napján az utaláshoz képest a 99. napon vett kézhez a dolgozó.

Az nem volt vitatott a perben, hogy túlfizetés történt. Sok dolgozó ilyenkor bólint, és elfogadja, hogy a téves túlfizetés visszajár és legfeljebb részletfizetést kér a munkáltatótól, aki azt rendszerint meg is adja. Az ügyben érintett dolgozó azonban nem így gondolta hiszen korábban kevesebbet utalt neki a munkáltató és emiatt még reklamált is. Jogosan gondolhatta azt, hogy a részére utalt összeg jogszerűen járó illetmény ami jár neki.

Jól gondolta, és ezt a tagunk képviseletében eljáró TMRSZ jogi érveléssel is alátámasztotta, amelyet az I. fokú ítéletet hozó bíróság is elfogadott, és alaptalannak ítélte a munkáltatói igényt. Tehát I. fokon a saját érdekében a TMRSZ segítségével eljáró dolgozónak a túlfizetett összeget nem kell visszafizetnie .

Az I. fokon hozott ítélet egyelőre még nem emelkedett jogerőre de ismereteink szerint vélhetően a munkáltató korrekt módon nem fog fellebbezni.

  1. február

TMRSZ