Pernyerés gépjárművezetői pótlékban – BRFK ellen

A BRFK által már ismert sajátos illetményszámítási szempontok térnyerése ezúttal a gépjárművezetői pótlékra jogosultságnál és a törvény által elrendelt illetményemelkedés újabb elmés csorbítása útján vett ki jelentős összeget időlegesen a munkavállaló zsebéből, állapította meg I. fokon a bíróság.

Tagunk a BRFK alkalmazásában állva fordult hozzánk panaszával, miszerint a részére korábban rendszeresen járó gépjárművezetői pótlékát nem folyósítják, illetve a törvény által elrendelt 30%-os illetményemelés számításakor figyelmen kívül hagyták és így az „kikerült” a korábbi illetménye összetételéből, ezáltal az illetményemelés során az kikerült a számítás alapjából.

A Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a munkáltatójánál eredménytelenül panaszkodó TMRSZ tagunk igényét megvizsgálva I. fokú egyelőre nem jogerős ítéletében megállapította, hogy a munkáltató jogellenesen nem vette figyelembe sem az illetményemelés során a gépjárművezetői pótlék korábban biztosított összegét, továbbá a gépjárművezetői pótlékra jogosultságot is jogsértő módon nem fizette meg tagunknak.

A bíróság döntése értelmében tagunknak megítélt elmaradt illetmény jogcímen 120.600,-Ft-ot (részben gépjárművezetői pótlék, részben elmaradt illetményemelés miatti jogcímen) és 52.255,-Ft perköltséget.

Egy dolgozó vonatkozásában ezzel a munkáltató időlegesen egy év alatt több mint 120.000,-Ft „bérmegtakarítást” ért el időlegesen.

A TMRSZ azonban rámutatott, hogy ez a „bérmegtakarítás” is jogellenes, azt a munkáját elvégző dolgozónak maradéktalanul illik megfizetni. A bíróság I. fokon egyetértett ezzel a jogállami szemlélettel, ezért fentiek szerint marasztalta a munkáltatót.

Az Ítélet nem jogerős.

  1. február

TMRSZ