Szolgálat alóli kibúvás vádja alól felmentő ítélet

Szolgálat alóli kibúvás vádja alól – bűncselekmény hiányában TMRSZ segítségével – jogerősen felmentve

Tudható, hogy a rendőri munka egyik neuralgikus pontja a szolgálatok vezénylése körüli anomáliák rendszeres előfordulása. Ez adódhat a folyamatos létszámhiányból, a munkát végzők közül betegség, egyéb rendkívüli esemény miatti kiesésből, vagy bármely más okból.

Tagjaink ellen azért indult katonai büntetőeljárás szolgálat alóli kibúvás bűncselekmény elkövetésének vélt gyanúja miatt, mert az adott hónap szolgálatvezénylését kinyomtatták és azt kifüggesztették önmaguk számára, hogy tudják, mikor melyik napon kell szolgálatot adniuk.

Még aznap a gyanúsítottak közvetlen elöljárójának tudtára adta egy felsőbb vezető, hogy az egyik nap nem 10.00 órakor, hanem 09.00 órakor kezdődik majd a szolgálatuk. Szólt is a két érintett rendőrnek állítása szerint, majd a Robotzsaru rendszerben a 10.00 órai kezdést átírta 09.00 órai kezdésre. A napok teltek, a szolgálatok adódtak, két tagunk előtt viszont ott lebegett a kinyomtatott szolgálatvezénylés az érintett napon 10.00 órai kezdettel.

Az ominózus napon a szolgálatot 10.00 órakor kezdték volna meg, azonban az éber ellenőrző parancsnok észlelte, hogy a szolgálatot nem a módosított 09.00 órakor kezdték meg a dolgozók. A két meghurcolt rendőr állítása szerint nekik nem szóltak az egy órával korábbi szolgálatkezdésről, míg közvetlen elöljárójuk szerint szólt nekik.

A bíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy az egyéb körülmények azt igazolják, hogy a két dolgozónak (vádlottnak) a szóbeli értesítése kétséget kizáróan megtörtént.

A katonai ügyészség álláspontja szerint ezzel ők elkövették a szolgálat alóli kibúvás bűncselekményét, hiszen nyilvánvalóan direkt azért mentek 10.00 órára dolgozni, mert egyébként nekik tudniuk kellett volna, hogy a Robotzsaruban az eredeti időponthoz képest egy órával korábbi szolgálatkezdést rendelt el számukra parancsnokuk.

A TMRSZ ügyvédi segítséget biztosított a meghurcolt két rendőr tagjának és a közelmúltban mind I. fokon a Szegedi Törvényszék Katonai Tanácsa, mind a II. fokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa alaptalannak ítélte a munkáltató, illetve a katonai ügyészség túlzott és alaptalan ügybuzgalmát. Bűncselekmény hiányában mentette fel mindkét bíróság a két dolgozni akaró rendőrt, hiszen – mint azt az ítélet indokolása tartalmazza – esetükben legfeljebb csak gondatlanság lett volna megállapítható felelősség esetén is, de a vád szerinti bűncselekményt csak szándékos célzattal lehet elkövetni.

Figyelemmel arra, hogy a bíróság a tényállás részeként akként foglalt állást, hogy a szóbeli közlés megtörtént a módosult szolgálatkezdésről, bűncselekményt ugyan nem, de fegyelmi vétséget ezzel megvalósított a két munkavállaló.

A bűncselekmény vádja alól ugyan mentesült két tagunk, de a fegyelmi eljárás keretében történő felelősség megállapítása során minden bizonnyal még szükségük lesz arra, hogy a TMRSZ részéről a szükséges jogi segítséget, védelmet megkapják.

A büntetőügyben tagjaink védelmét a TMRSZ részéről dr. Varga Tibor ügyvéd úr látta el.

  1. február 14.

TMRSZ