8.059.660,-Ft illetménykülönbözet közalkalmazottnak – Hajdu-Bihar megye

Országos munkáltatói gyakorlat az, hogy a közalkalmazottak részére törvény alapján járó illetményemelési kötelezettséget a munkáltató sajátosan értelmezi, és emiatt évekkel ezelőtt egyedül a TMRSZ volt az az érdekvédelmi szervezet, amely az igazságtalan munkáltatói álláspont miatt képviselte a dolgozót, majd precedens értékű perben a bíróságon harcolta ki jogos járandóságát.

A jogvita lényege röviden a következő. A közalkalmazott részére a munkáltató a Kollektív Szerződés alapján a 3 évenkénti fizetési fokozat lépésekor plusz juttatást nyújtott. 2013. augusztus 1-jei közalkalmazotti törvény változásakor viszont nem vette figyelembe a munkáltató, hogy a közalkalmazott garantált illetményének a garantált bérminimumot el kell érnie. Sajátosan úgy értelmezték a kapitányságok a jogszabályt, ha a munkáltatói döntésen alapuló illetménnyel együtt a kormányrendeleti szinten szabályozott garantált bérminimumot eléri a dolgozó bére, úgy nincs tennivalójuk, mert a két illetményrészt összeszámították. A bíróság megállapította, hogy ezt a munkáltató nem tehette meg, s a különbözetet megítélte tagunknak.

A TMRSZ ez ügyben két év óta nyeri a pereket a közalkalmazott tagjainak és ez „szokás szerint” immár az addig elutasító, lebeszélő más szakszervezeteket is arra sarkallta, hogy most már ők is védjék a közalkalmazottak érdekeit és immár, mint saját újítást harsogják az igény bírósági úton való nyerhetőségét. Erre nem is vesztegetünk több szót, mert talán még ennyit sem érdemelne, ismerjük őket.

Szóval, volt már több pernyerés is, és a TMRSZ szorgalmazta azt is, hogy ne kelljen pereskedni. Az ORFK mint központi szerv ismerje el ezt központilag a felesleges pereskedés elkerülése végett,  , de elutasításban volt részünk, mondván egyedi ügyeknek nincs kötelező érvénye sem az ORFK-ra, mint munkáltatóra, vagy mint a rendőri szervek felett központi irányító szervre, sem az önállóan gazdálkodó megyei főkapitányságokra, perelni kell minden egyes esetben.

 Azaz aki eredményesen perel , az megkapja a jogerős ítélet alapján jogos járandóságát, aki nem perel, vagy elveszíti a pert – sajnos tudomásunk van róla, hogy több esetben ügyvédi irodák által képviselt közalkalmazottak pert vesztettek e tárgyban, mivel nem volt megfelelő a hivatkozási alap – az nem kap semmit, azaz jogszabályon alapuló teljes illetményének egy része a munkáltatónál, vagy az államnál marad.

A hozzánk forduló tagjaink ezen igénye természetesen nem csupán közalkalmazottak, hanem hivatásosak esetében is irányadó elvi álláspont a részünkről, ezért megértve az ORFK ebbéli álláspontját, minden egyes esetben perre is megyünk a dolgozók jogos járandóságának utólagos megfizettetésére. Az ehhez hasonló bátor kiállás is egyik oka véleményünk szerint annak, hogy Szima Judit főtitkárt és munkatársait egy koncepciós eljárás keretében kívánja az államhatalom az útból eltakarítani.

A pereskedés most az egyik perben első fokon véget ért, amely a nem jogerős bírói ítélet szerint 110.000,-Ft perköltségbe került a munkáltatónak.  „Nem mellékesen” a hozzánk forduló közalkalmazott tagjaink részére a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság köteles megfizetni a 11 fő közalkalmazott részére mindösszesen 8.059.660,-Ft-ot és annak törvényes kamatát.

Vajon hány esetben nem kapják meg országos szinten a közalkalmazottak, a kormánytisztviselők, a hivatásos állományúak, a fegyveres biztonsági őrök a jogszabály szerint járó teljes illetményüket a jogszabályok nem megfelelő alkalmazásából adódó munkáltatói tevékenység alapján ?

A kérdés költői, a választ tudjuk. A legfontosabb, hogy nincs szükség olyan szakszervezetre állam bácsi szerint, aki a dolgozók érdekeiért a végsőkig kiáll. Erre egy válasz létezhet csak munkavállalói részről, mégpedig az, hogy a TMRSZ választják érdekeik képviseletére jogosult szakszervezetnek. Ennek az útja pedig nem más, mint egy belépési nyilatkozat kitöltése. Tagjaink problémáit pedig továbbra is várjuk, segítünk, hogy jogos járandóságát mindenki megkaphassa.

Az ítélet nem jogerős.

  1. január 11.

TMRSZ