- TMRSZ – Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete - https://tmrsz.hu -

Akciószolgálati pótlék 2.884.315 Ft – B.A.Z. megye

A Borsod Megyei Rendőr-főkapitányság szervezetében 6 fő TMRSZ tagunk – 4 fő járőrvezető és fő KMB-s kolléga – akciószolgálati pótlék iránti igénye vonatkozásában hozott I. fokon ítéletet a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság.

Tagjaink hiába nyújtottak be szolgálati panaszt 2014. évben az általuk teljesített akciószolgálatok vonatkozásában, azt a munkáltató vitatta, ezért tagjaink a TMRSZ képviseletében bírósághoz fordultak.

A bíróság az igényeiket megalapozottnak minősítette és kötelezte a munkáltatót, hogy fizessen meg tagjainknak összesen mintegy 2.884.315,-Ft-ot és annak törvényi kamatát. A megítélt összegek 363.117,-Ft és 666.442,-Ft között szóródnak személyenként a teljesített, bizonyított/elismert és még el nem évült óraszámok arányában. Mindezeken felül a bíróság mintegy 146.300,-Ft perköltséget is megítélt.

Az akciószolgálati pótlékra jogosultság jogalapjaként a bíróság a migráció kapcsán hozott különböző szinteken megfogalmazott belső normatívákban foglaltakat és a felek által előadott bizonyítékok kapcsán látta bizonyítottnak a kérelem megalapozottságát.

Azok, akik az alábbi belső normatívák alapján az elévülési időn belül (Hszt. 3 éves elévülési időhöz köti a követelhetőséget) teljesítettek szolgálatokat még a korábban hatályos Hszt. szerint – amennyiben az elévülést megszakító körülményt tudnak bizonyítani (jellemzően: szolgálati panasz, kérelem, stb.) – jogosultak akciószolgálati panaszra.

Intézkedési terv, intézkedési terv hátán éveken keresztül. Ezen Intézkedési tervek alapján kerültek szolgálati beosztásokra felperesek, és voltak kötelezve fokozott ellenőrzésekre az Intézkedési tervekben meghatározottak szerint.

Természetes szinte, hogy amikor a felperesek szolgálati panaszban kérték a fokozott ellenőrzés miatt teljesített órák vonatkozásában az akciószolgálati pótlék megfizetését, akkor az addig futószalagon elrendelt fokozott ellenőrzések tekintetében a munkáltató nem látott semmi olyan körülményt, amely akciószolgálatra jogosultságot alapozott volna meg.

A TMRSZ segítségével tagjaink keresetet nyújtottak be, amely I. fokon lezárult és közel 3 millió forint jogosnak ítélet járandóság utólagos megfizetésére kötelezte a munkáltatót.

Az ítélet nem jogerős.

TMRSZ