Akciószolgálati pótlék 2.884.315 Ft – B.A.Z. megye

A Borsod Megyei Rendőr-főkapitányság szervezetében 6 fő TMRSZ tagunk – 4 fő járőrvezető és fő KMB-s kolléga – akciószolgálati pótlék iránti igénye vonatkozásában hozott I. fokon ítéletet a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság.

Tagjaink hiába nyújtottak be szolgálati panaszt 2014. évben az általuk teljesített akciószolgálatok vonatkozásában, azt a munkáltató vitatta, ezért tagjaink a TMRSZ képviseletében bírósághoz fordultak.

A bíróság az igényeiket megalapozottnak minősítette és kötelezte a munkáltatót, hogy fizessen meg tagjainknak összesen mintegy 2.884.315,-Ft-ot és annak törvényi kamatát. A megítélt összegek 363.117,-Ft és 666.442,-Ft között szóródnak személyenként a teljesített, bizonyított/elismert és még el nem évült óraszámok arányában. Mindezeken felül a bíróság mintegy 146.300,-Ft perköltséget is megítélt.

Az akciószolgálati pótlékra jogosultság jogalapjaként a bíróság a migráció kapcsán hozott különböző szinteken megfogalmazott belső normatívákban foglaltakat és a felek által előadott bizonyítékok kapcsán látta bizonyítottnak a kérelem megalapozottságát.

Azok, akik az alábbi belső normatívák alapján az elévülési időn belül (Hszt. 3 éves elévülési időhöz köti a követelhetőséget) teljesítettek szolgálatokat még a korábban hatályos Hszt. szerint – amennyiben az elévülést megszakító körülményt tudnak bizonyítani (jellemzően: szolgálati panasz, kérelem, stb.) – jogosultak akciószolgálati panaszra.

  • az ORFK Intézkedési terve „a Balkánról érkezők idegenrendészeti és migrációs fokozott ellenőrzéséről” és ennek meghosszabbításáról rendelkező intézkedési terv;
  • az ORFK további Intézkedési terve, amely „a lakosság szubjektív biztonságérzetét javító és a prevenciót előtárbe helyező rendőri intézkedések” megtételének szükségességéről szól;
  • az ORFK Intézkedési terve, amely a „migráció elleni szűrőháló működtetéséről és az ennek keretében elrendelt fokozott ellenőrzésről” szól;
  • az ORFK „Látni és látszani” cmű Intézkedési terve;
  • ORFK Intézkedési tervei az „Észak Afrikai migrációs tevékenység ellen, benne a kerékpárosok és gyalogosok közlekedésbiztonsági javítására, továbbá a balesetek számának csökkentésére és a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítására irányuló ” rendőri feladatok meghatározásával;
  • az ORFK Raipol-Blue 24 akciója;
  • ORFK Intézkedési terve az „egy nyomon haladó járművek fokozott ellenőrzésére”;
  • ORFK Intézkedési terve „Mos Maiorum elnevezéssel a migrációs ellenőrzés elrendelésével a lakosság biztonságérzetének növelésével és az állampolgárokat felháborító, bennük félelmet keltő jogellenes cselekmények megelőzése érdekében;
  • az ORFK Intézkedési terveinek végrehajtására a felperesek munkáltatója – a megyei rendőr-főkapitányság által kiadott megyei intézkedési tervek;
  • a megyei rendőr-főkapitányság Intézkedési terve alapján a felperesek állományilletékes parancsnoka által kiadott Intézkedési tervek;

Intézkedési terv, intézkedési terv hátán éveken keresztül. Ezen Intézkedési tervek alapján kerültek szolgálati beosztásokra felperesek, és voltak kötelezve fokozott ellenőrzésekre az Intézkedési tervekben meghatározottak szerint.

Természetes szinte, hogy amikor a felperesek szolgálati panaszban kérték a fokozott ellenőrzés miatt teljesített órák vonatkozásában az akciószolgálati pótlék megfizetését, akkor az addig futószalagon elrendelt fokozott ellenőrzések tekintetében a munkáltató nem látott semmi olyan körülményt, amely akciószolgálatra jogosultságot alapozott volna meg.

A TMRSZ segítségével tagjaink keresetet nyújtottak be, amely I. fokon lezárult és közel 3 millió forint jogosnak ítélet járandóság utólagos megfizetésére kötelezte a munkáltatót.

Az ítélet nem jogerős.

TMRSZ