KÖZLEMÉNY

szima-judit-politikai-fogoly-282x3002016. november 29-én került sor Főtitkár Asszony és társai büntetőügyében az ítélet kihirdetésére a Zalaegerszegi Törvényszéken. Sajnos azt kell mondjuk, a hatalom hű volt önmagához, a koncepciós eljárásban másodfokon is koncepciós, a jogállamiság látszatát is kerülő, a pártatlanság látszatára nem adó, elfogult ítélet született.

Dr. Mesterházy elnök és tanácsa beteljesítette az elvárásokat, s még azzal sem elégedett meg, amit az I. fokon eljáró dr. Tuba döntött, az I. fokú ítéletet Főtitkár Asszony és a II. és III.r. vádlott esetében súlyosította, így a három éves szabadságvesztést öt évre emelte.

Az egész eljárás és az I. és II. fokú ítélet is azt mutatja véleményünk szerint, hogy ma Magyarországon bárki ártatlanul elítélhető   vádalkukat kötő emberek valótlan állításaira alapozva, bizonyítékok nélkül, aki nem tetszik a hatalomnak, aki ki mer állni az igazság és az emberek érdekeinek védelme mellett.

Az egyesülési jog alaptörvényi joga csak betűsor, mint a bíróság indokolásából kiderült álláspontunk szerint, hiszen dr. Mesterházy tanácsa mit sem törődött azzal, hogy egy szervezet belügyeibe avatkozik bele, nem törődött a kongresszus által hozott döntésekkel, mert ha likvidálni kell a kis emberekért harcoló, azok jogaiért kiálló, a hatalomnak nem bólogató személyt, akkor nem számítanak a jogszabályok, nem számít hogy nincs kétséget kizáró bizonyíték, nem számít, hogy a nyomozás folytatásának elrendelésére sem került sor, több ezer oldal irat tűnt el kézen-közön, kit érdekel, hogy törvényes vagy nem törvényes bíró járt el, és még sorolhatnánk…

A jogszolgáltatás csődöt mondott, a bírói függetlenség, csak a jogszabályoknak alárendeltség véleményünk szerint – ezt támasztja alá mind az egész koncepciós eljárás , mind az ítélet –  csak néhány szó, ami a valóságban nagyrészt nem létezik , tisztelet a kivételnek ( azért néhány esküjéhez hű, igazi bíróval találkozhatunk másutt).

Az egész eljárás és az azt lezáró koncepciós ítélet szürreális. Hihetetlen, hogy ma – amikor demokráciát, alapjogokat, jogállamiságot hangoztatnak – megtörténhet, hogy ártatlan embereket ítélnek el politikai megrendelésre. De mégis igaz.

Innen is üzenjük mindenkinek, hogy a TMRSZ-t eddig sem lehetett megfélemlíteni, megvásárolni, rávenni arra, hogy ne harcoljon a kisemberek jogaiért a jog eszközeivel, s ez ezután is így lesz. A TMRSZ folytatja munkáját hűen az Alapszabályában megfogalmazottakhoz.

A koncepciós ítélet ellen pedig a Kúriához fordulunk felülvizsgálatért, az Alkotmánybírósághoz és az Emberi Jogok Európai Bíróságához az eljárás és ítélethozatal során elkövetett jogsértések miatt.

Az igazságnak valahol, valamikor ki kell derülnie, a jónak győzedelmeskednie kell!

TMRSZ

Szima Judit Zalaegerszegi Törvényszéken tett nyilatkozata:

https://www.youtube.com/watch?v=hWnKeyVBz80