A TMRSZ és annak vezetője elleni koncepciós eljárás története, oka – IV. rész

2011.- TMRSZ által szervezett utcai demonstrációk,

mely szakszervezeti tevékenység nemzetbiztonsági kockázatot jelentett a hatalom szerint, így blokkoltatták a telefonjainkat, e-mailjeinket

interjus-kepA TMRSZ szervezésében sorozatos utcai demonstrációk, tiltakozások vették kezdetüket 2011. áprilisától a korkedvezményes nyugdíj tervezett megszüntetése ellen. A TMRSZ minden nap tüntetett az Országház előtt, de tüntetett – 3 napot – Hódmezővásárhelyen Lázár János polgármesteri hivatala előtt, a ma már Miniszterelnökséget vezető miniszter neve, és dr. Balsai neve alatt beterjesztett Alkotmánymódosítás ellen, mely a visszamenőleges hatályt megengedővé tette.

A fontosabb történések 2016.06.02-ig:

  • 04.19-én a TMRSZ dr. Kövér Lászlóhoz nyílt  levelet intézett annak okán, hogy az Országgyűlés elnöke  a Duna Televízióban elhangzott „Közbeszéd” műsorában alaptalan, és valótlan kijelentéseket tett,  amely tartalmát tekintve azt jelentette, és sajnos jelenti a mai napig, hogy a kormányzat beletörli a cipőjét a rendőrség tisztességes munkavállalóinak a mundérjába.

A televízióban a következő kijelentések hangzottak el az országgyűlési elnöktől:

“….. akkor lapítottak, mint az a bizonyos a gazban?”

“….utána négy évig ezek a rendőrök nem, hogy nem tüntettek a Gyurcsány kormánnyal szemben, hanem hát azzal telt el a négy év, hogy azt próbáltuk kibogozni, hogy milyen gyalázatos brutalitással, milyen politikai felelősség mellett léptek fel az egyébként az alapvető jogaikkal élő magyar állampolgárokkal szemben. Ezt a szégyenfoltot mind a mai napig nem sikerült a rendőrségnek még magáról lemosnia.”

A tisztességes munkát végző, életüket és testi épségüket kockáztató rendőrök iránti szolidaritásról és a rendőri munkavégzés áldozatos jellegéről mindenkinek tudomása van. A bűncselekményeket elkövetők azok, akik a törvényeket kijátszották és kijátsszák, akik a politika utasítására „olyan” parancsokat adtak ki. A rendőrtábornokokat, az államot, a kormányt képviselő ügyészség ehhez képest csak vétséggel vádolta meg, holott köztudomású volt, hogy súlyos bűntetteket követtek el azok, akiket aztán fel is mentettek.

http://tmrsz.hu/2011/04/20/kover-laszlo-urulekhez-hasonlitotta-a-rendoroket/ letölthető az e tárgyban írt levelünk, a videót pedig már az érintett oldal eltávolította.

  • május 19-én,  a TMRSZ nyílt levélben kereste meg Dr. Kövér Lászlót, az Országgyűlés elnökét, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően szolgáltasson adatot a képviselők esetleges kettős (vagy többes) állampolgársága vonatkozásában, mely szintén nemtetszést váltott ki, a képviselők cca. 97%-a nem tett eleget törvényi kötelezettségének. Tükröt mutattunk, hogy a magyar emberek által választott országgyűlési képviselők törvénytisztelete, annak betartása a 3%-ot közelítette, azaz semmibe vették és veszik a maguk által alkotott és elfogadott törvényeket.

http://tmrsz.hu/2011/07/18/az-orszaggyulesi-kepviselok-3-a-tartotta-be-a-torvenyt/

  • 05.23-án Lázár János Orbán Viktor miniszterelnök kérésére, előbb faxon a TMRSZ székhelyére, majd az MTI-n keresztül nyílt levelet intézett hozzám, találkozóra hívott ( faxon küldött meghívása és az MTI közleménye Lázárnak innen tölthető le ), mivel 2011. május 24-25-26-ra a TMRSZ bejelentett demonstrációt szervezett Hódmezővásárhelyen a Lázár-Balsai által beterjesztett alkotmánymódosítás visszavonását követelve, mely a magyar munkavállalókat, és nemcsak a rendvédelmet, hátrányosan érintette. Lázár János meghívására a TMRSZ írásos válaszát igen kalandos körülmények között tudtunk csak eljuttatni, mivel az internet a levelező fiókjaink is blokkolva voltak. ( innen tölthető le a 2011.05.14.-én reggel 8 órakor küldött válaszlevelünk ),
  • 05.24-én Lázár Jánossal, a Fidesz Frakcióvezetőjével való találkozás előtti napon, mely Hódmezővásárhelyen a Kossuth téren, a Polgármesteri Hivatal előtt zajlott a  demonstráció helyszínén   (ezen a napon történt az irányított, előkészített feljelentés megtétele T. Enikő által) az ott megjelent   több mint 10 fő – tisztségviselő által az volt tapasztalható, hogy a TMRSZ tulajdonát, illetve magántulajdont képező telefonok esetében sem lehetett telefonálni, 3-4 méterre álltunk egymástól és sem egymást, sem mást hívni nem tudtuk, sem a bejövő hívásokat nem tudtuk fogadni. E-mailjeinket sem tudtuk elküldeni, sem fogadni, mert azok is blokkolásra kerültek. Mindez pedig – véleményünk szerint – egyértelmű bizonyítéka volt a szakszervezeti működés célzatos megzavarásnak, a hatalom általi megfélemlítésnek. Mai napig tagadják, hogy titkosszolgálati eszközöket vetettek be, ami e tények alapján – véleményünk szerint – nem igaz, amely tagadásuk annak köszönhető, hogy ezen titkosszolgálati, illetve más bírói engedélyhez kötött eszközök bevetésére eddigi adataink alapján nem lehetett bírói engedélyük, azaz azt jogellenesen folytatták.

Megkereséssel is éltünk Orbán Viktor Miniszterelnök, Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter, és Lázár János Frakcióvezető felé. A Belügyminisztériumtól érkezett csak válasz, mégpedig a Miniszteri Kabinet Kabinetfőnöktől Tasnádi Lászlótól, aki válaszában ugyan nem tagadta a szakszervezeti telefonon történt kapcsolat lebénítását arra hivatkozva, hogy az eszközalkalmazás elrendelése tekintetében nem bír relevanciával az érintett alanyok státusza, mivolta, alkalmazásukat kizárólag a bűnüldözési vagy nemzetbiztonsági okok indokolhatják. ( telefonblokkolásra a megkeresések és válaszok itt tölthetőek le )  Lényegében tehát – álláspontom szerint – a miniszterelnök és Lázár János hallgatásukkal, valamint a BM a válaszában elismerte, hogy a háttérben ők állnak, mert a szakszervezet tevékenysége, amikor törvényesen tüntetéssorozatot szervez a magyar munkavállalókat sújtó törvények elfogadása ellen, az nemzetbiztonsági kockázatot jelent, amit aztán pár napra rá a boszorkánykonyhájukban kifőzték és azt bűnüldözési tevékenységként álcáztak. Természetesen, a titkosszolgálati eszközök minden lehetséges eszközének bevetését előbb elismerték, majd azt laza mozdulattal letagadták.

  • Így, ilyen előzmények után került sor másnap Lázár János FIDESZ frakcióvezetővel való találkozásra két tisztségviselőtársammal (akik szintén II. és III. r.vádlottak lettek a koncepciós eljárásban rövid időn belül), aki ezen a megbeszélésen személyesen adta át dr. Orbán Viktor miniszterelnök 05.30-ra történő meghívását egyeztetésre. A Lázár Jánossal folytatott tárgyalásnak eredménye az volt, hogy következetesen képviseltük a magyar munkavállalók érdekeit, képviseltük azt az álláspontot, hogy visszamenőleges hatállyal nem lehet elvenni senkitől semmit, mivel meggyőződésünk volt akkor és jelenleg is, hogy az állam szerződését egyoldalúan nem bonthatja fel. Itt olvasható a tárgyalás hanganyagról lejegyzetelt változata 5 részletben, illetve a hanganyag is fellelhető: http://tmrsz.hu/2011/08/22/lazar-janos-es-tmrsz-talalkozo-hodmezovasarhelyen-5-resz/ E körben, börtönből való szabadulásomat követően, több pert indítottunk, bepereltük a Magyar Államot tagjaink képviseletében, mely pert lassan két éve van folyamatban, ahol csupán jogkérdésről lenne szó, de az ügyet megkapó bírók tolják egyik bíróságról a másikra az ügyeket.
  • 05.30-ára dr. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, aki Lázár Jánoson keresztül küldött személyes meghívásának nem tett eleget, nem találkozott a TMRSZ-szel. A TMRSZ még ekkor nagy reményeket fűzött e találkozóhoz, hiszen a FIDESZ választási kampányában foglaltak erre bizakodást is adtak. Hittünk abban, mint tisztességes magyar embereknél szokás, hogy az adott szónak becsülete van. Erre vonatkozóan hiába kértünk magyarázatot, kitérő válaszokat adtak.   ( a találkozó meghíusulásával kapcsolatos levelezések, valamint a 2011.05.24.i TMRSZ állápontja is itt tölthetőek le )

Ezt követően, 2016.06.02-án került sor az Orbán Viktorral történő tárgyalásra, azonban a miniszterelnök meghívása ellenére, a legnagyobb rendvédelmi szakszervezetet nem engedték be az Országházba. Dr. Kövér László házelnök, mint szakszervezeti vezetőket, mint állandó engedéllyel rendelkezőket kitiltott határozatilag, azt közölték velünk, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelentünk. Ez a kitiltás személyemre vonatkozóan, mint főtitkárnak a mai napig hatályos. Ez évben kiderült, akkor került ki a parlamentbe, az őrbódékba Szima Judit fényképe, mint akit tilalmazott beengedni az Országházba, mely rendelkezés Kövér Lászlótól ered ( megkeresés és nyilatkozat az Országgyűlési Őrség parancsnokától itt tölthető le ), viszont a konkrét okról, hogy miért is nem léphetek be, mint magyar állampolgár, szakszervezeti vezető – már öt éve – a parlamentbe, többszöri megkereséseink ellenére választ senkitől nem kapunk, sem az Országgyűlés elnökétől, sem a Belügyminisztériumtól, sem az ORFK-tól, sem az Igazságügyi Minisztériumtól. Ezt szakszervezeti vezetőként akként értékelem, hogy a tisztességes, becsületes embereknek nincs helyük ott.

A Lázár Jánossal, akkori FIDESZ Frakcióvezetővel való megbeszélés eredménye – akit maga Orbán Viktor miniszterelnök küldött előzetesen – jól példázza, hogy a mindenkori rendszerváltó kormányok elleni kiállást a hatalom igyekszik először elhárítani elhallgattatással, lojális szakszervezetek előtérbe tolásával, esetleg puhatolózással, hogy hajlandó-e beállni a megvásároltak sorába, majd ha ezek sikertelenek, a feladat az igazságért kiállókat különböző módszerekkel megtörni, megfélemlíteni, kirekeszteni, elkülöníteni, hitelteleníteni. Ez történik a TMRSZ és személyem esetében is.

Oka, az ellenünk folyamatban lévő koncepciós eljárásnak, a hatalom félelme a magyar emberektől, a rendvédelmi dolgozóktól, azokat következetesen képviselő szakszervezettől, ezért minden eszközzel a munkavállalók szervezkedési szabadságát akadályozza, minden törvénytelen eszközzel az elhallgattatás a célja, mely mind a mai napig eredménytelen volt. Bízom benne, hogy isten segedelmével és a további tenni akarásunkkal, ebben az embert próbáló időszakban a helytállásunkkal és nem meghátrálva továbbra sem, a jövőben is tudjuk képviselni az emberi értékeket, minden nemtelen, rágalmakra, hazugságokra épülő tevékenység ellenére.

Az akkori demonstrációból egy részlet itt tölthető le tmrsz-video

A következő részben a 2011.06.02-i nap történéseiről a koncepciós eljárás megindulásáról, annak körülményeiről írok röviden.

Köszönöm, hogy elolvasták. Megköszönöm, ha másoknak is elmondják.

A következő rész pár nap múlva várható.

Szima Judit TMRSZ főtitkára

koncepciós eljárásban

 I.r. vádlott

és sértetti törvényes képviselő

pártatlan és tisztességes

eljáráshoz való alapjogától  megfosztott

 

Szekszárd, 2016.november 8.

 

Előzmények:

http://tmrsz.hu/2016/11/03/a-tmrsz-es-annak-vezetoje-elleni-koncepcios-eljaras-tortenete-oka-iii-resz/

http://tmrsz.hu/2016/10/27/a-tmrsz-es-annak-vezetoje-elleni-koncepcios-eljaras-tortenete-oka-ii-resz/

http://tmrsz.hu/2016/10/24/a-tmrsz-es-annak-vezetoje-elleni-koncepcios-eljaras-tortenete-oka-i-resz/