BM diktátum kiüresítés-véleményezés

A BM véleményezésre küldött rendelet tervezetek és hozzájuk kapcsolódó mellékletek több, mint ezer oldalnyi mennyiségét azzal küldte meg a TMRSZ-nek, hogy mindössze 2  napon belül azt véleményezzük.

belugyminiszteriumA BM részéről a rövid határidők megadása az utóbbi időben  állandósultak akadályt gördít  a megalapozott érdemi vélemény kifejtésére, rettenetes terhet ró a TMRSZ-re. Mindez pedig azt tükrözi, hogy a véleménykérés csupán látszólagos, hiszen ennyi idő alatt érdemileg áttekinteni, megvizsgálni a számos területet érintő rendelkezés tervezetet, kiválogatni a rendvédelmi témájú rendelkezéseket szinte lehetetlen.

Megjegyezzük továbbra is e jogsértéseket, és egyben tiltakozunk is az ellen, hogy a Belügyminisztérium továbbra is minden arroganciáját felmutatva a szervezkedés szabadságának sérelmét is okozza a fent kifejtett magatartásával amikor a szakszervezetünket, az őket képviselő munkavállalókat nem tiszteli meg, mely a munkakörülmények javításának és a béke megteremtésének egyik alapvető eszköze kellene, hogy legyen egy demokráciában.

Ennek okán pedig az állam egyik része a Belügyminisztérium  évek óta folyamatosan megsértik a 2000. évi LII. törvényt, mely az egyesülési szabadságról a szervezkedési jog védelméről szól, azaz a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1948. évi 31. ülésszakán elfogadott 87. számú Egyezményt.  

A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok  megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról  szóló kormány-előterjesztés és  mellékletei tervezetének  véleményezésére a TMRSZ álláspontja a következő volt, melyet a megadott határidőre   2016. október 21-én 10 órára megadott:

  1. A Tervezetben szereplő kormányrendelet tervezetek és a hozzájuk kapcsolódó mellékletek nagyrésze, 99 %-a nem érintette a rendvédelmi dolgozókat, mint munkavállalókat, így részletekbe menő véleményezéssel nem is foglalkoztunk. Észrevételünk, véleményünk az volt, hogy a tervezetekből látszódik, hogy:
  • a bürokrácia csökkentés valóságban nem fog megvalósulni, hiszen a beolvadásokkal, átnevezésekkel csak látszólagos intézkedés történik, mely a magyar állampolgárok eligazodását nehezíti ügyintézésük során, mely abból is adódik, hogy
  • az átstruktúrált feladatellátás okán bizonyos intézmények ( főleg egyes kormányhivatalok ) megaintézményekké kerülnek felduzzasztásra.
  • A rendelettervezetek megfogalmazása számos helyen olyan pontatlan, hogy az értelmezésük szinte lehetetlen, csak kitalálni lehet, hogy mit is kívánt volna normaként megfogalmazni a tervezetek előkészítője.
  1. Javasoltuk, hogy Tervezet Melléklet a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormány-előterjesztéshez 6. § 24. pontjával kapcsolatban, hogy az kerüljön elhagyásra azon okból, mivel a rendvédelem esetén a speciális körülmények ismerete szükséges a véleményadás tekintetében, így az Országos Közegészségügyi Intézet kompetenciával és megfelelő háttérismeretekkel nem rendelkezik, mely jogelődjének véleményadásaiból jól látszódik, ebből következően véleményünk szerint a megfelelő ismeretekkel rendelkező Honvédkórházat célszerű egyedül kijelölni a hivatkozott pontban megjelölt véleményadásra.
  1. Nem értettünk egyet a rendőrkapitányságok, határrendészeti kirendeltségek amúgy is nagy számú és nagyon szerteágazó feladatainak növelésével, főleg arra is tekintettel, hogy a migrációs válsághelyzet okán különben is már a végletekig túlterhelt az állomány, így még plusz feladatok beépítése – lásd Tervezet Melléklet a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormány-előterjesztéshez 16. § ( 1 ) és ( 2 ) bekezdései ; 9. § ( 2 ) bekezdése; illetve a 6. melléklet 28. §-a, – eltúlzott és indokolatlan.
  1. Javasoltuk a Tervezet átdolgozását, hogy az megfeleljen a Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. ( XII. 14.) IRM rendelet szabályozásának, mivel számtalan rendelkezése értelmezhetetlen, értelmetlen, a magyar nyelv szabályainak ellentmondó ( pl. Melléklet a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormány-előterjesztéshez 6. § ( 9 ) bekezdése, 16. § ( 1 ) és ( 2 ) bekezdései ; vagy 6. melléklet 25. § ( 1 ) bekezdése)

TMRSZ