A TMRSZ és annak vezetője elleni koncepciós eljárás története, oka – I. rész

 

Szakszervezetünk vonatkozásában annak törvényes képviselőjeként szeretnék rámutatni arra, hogy a több mint 7 éve tartó koncepciós pernek mi is az oka. Ennek a gyalázatos eljárásnak ebben az első részében megjelölöm az okot, majd azt követően sorra veszem , összefoglalom a történéseket a felelősöket is megnevezve.

szima-judit-politikai-fogoly-modLátni kell, hogy mára már teljesen egyértelmű, hogy hazánkban a mélyszegénység egyre nagyobb méreteket ölt, egyre nyíltabban rabolják le a magyar embereket.  Magyarországon a társadalmi igazságtalanságok felszámolása az állam feladata lenne, de az eddigi eseményeket figyelemmel kísérve az állapítható meg, hogy a munkavállalók kizsákmányolása csak tovább erősödik, ehhez rendelnek mindent. Ez a folyamat 1989 előtt még kisléptékben, de zajlott, azóta pedig egyre erősödik, mely napjainkban odáig jutott, hogy láthatóan, a demokrácia elvét felrúgva, annak látszatát színlelve jogszabályok folyamatos megalkotásával kötik gúzsba az emberek szabadság iránti vágyát. Olyannyira, hogy lassan az országunkban nem lesz munkaerő, és lassan már a nyugdíjakat sem tudják majd fizetni. Az emberekért való kiállás a jelenlegi hatalom számára sem érték, holott egy demokratikusan működő államban annak kellene lennie, az emberi életeknek számítaniuk kellene. Úgy tűnik, egyre nyilvánvalóbb jelei vannak, hogy a szólásszabadság, a véleménynyilvánítás tilalmazott. Jól példázza ezt a TMRSZ ellen hosszú évek óta folytatott üldöztetés, a kirekesztés, elkülönítés, a működésünk folyamatos akadályozása, a munkavállalókat védő szakszervezet belső ügyeibe való direkt beavatkozás, mely a lassan 7 éve folyó koncepciós büntetőperben testesül meg.

Az elmúlt évek alatt folyamatosan nyomás alatt volt és jelenleg is nyomás alatt van tartva a rendőrök érdekvédelmi szakszervezete, személyem, a munkavállalók, így tagságunk is.

Aki itt él e hazában mindenki átéli nap mint nap a megaláztatást, az elnyomást, a kisemmizést, a jogok sárba tiprását, azt, hogy egyre nagyobb hazugságokkal igyekeznek gyalázatos tetteikről elterelni a figyelmet, s találnak mindig valakit, akire az ő bűnüket rákenhetik. Miután a munkavállaló rendvédelmi dolgozók munkájuk során folyamatosan nem egy jogsértő, megalázó helyzetbe kerülnek, elmondhatom, hogy megtéveszteni nem lehet őket, mert tisztában vannak azzal, hogy miért is fontos egy ténylegesen működő, valós érdekvédelmi tevékenységet végző szakszervezethez tartozni, mely kiáll jogaikért, szót emel értük. Ugyanakkor mindenféle hazugságuk ellenére a rendvédelmi dolgozók nem hangoskodtak, és hangoskodnak, nem randalíroztak, és nem randalíroznak, nem fenyegetőztek, és fenyegetőznek, ők továbbra is vállalt esküjüknek megfelelően e sok megaláztatás ellenére is szolgálják a magyar embereket, védik családjuktól hosszú-hosszú időkre folyamatosan elszakítva . A dolgos, szorgos, hazánkat védő emberek nehéz helyzetük ellenére így nyilvánítják ki véleményüket, azaz így állnak ellent a hazánkat meglopó, korrupt, álszent és hazugoknak, hogy a szakszervezet tagjai maradtak és jelenleg is azok. Ez ellen pedig a mai napig nem tudnak mit tenni.

A hatalom minden tiltása, fenyegetése ellenére a koholt eljárás közben újra, 5 éves időtartamra képviselőjüknek választottak, továbbra is bizalommal vannak az általam vezetett szakszervezet iránt. Ez a magyar emberek a rendvédelmi és más munkavállalók üzenete az államnak, annak korrupt irányítóinak és kiszolgálóinak.

Az állam e sokadik koholt, koncepciós perben történő tevőleges közreműködése – melynek név szerinti felelősei vannak- azt közvetíti a magyar emberek felé, hogy nem becsüli a dolgos, tisztességes embereket , így a hazájukat és a magyar állampolgárokat saját jogaik korlátozását is vállalva védő embereket sem. Ezt bizonyítja, hogy az állam durván és jogsértően beavatkozott a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete belügyeibe. Azaz a munkavállalók egy rétegének tisztességes, becsületes magyar emberek sokasága döntéseit ő felülbírálta, mai napig felülbírálni, felülbíráltatni akarja , és meg kívánja mondani helyettük, hogy mit gondolhatnak. Ez pedig e szegmensre levetítve durva beavatkozás.

Ennek egyetlen indoka van, mégpedig az, hogy nemkívánatos a jelenlegi hatalmi elit számára ( megjegyzem az előzőeknél sem volt az) egy ténylegesen működő érdekvédelmi szervezet , mely valódi segítséget nyújt a magyar munkavállalóknak a hatalom önkénye ellen. Azaz a hatalom le kívánja radírozni, megfélemlíteni, levadászni a nem birkamódra irányítható magyar embereket, így a TMRSZ-t, annak vezetőjét és segítőit is. Az állam annak minden arroganciáját felmutatva a szervezkedés szabadságának sérelmét is okozza, mely a munkakörülmények javításának és a béke megteremtésének egyik alapvető eszköze kellene, hogy legyen egy demokráciában.

Az állam és szervezetei, így az ügyészség, rendőrség, bíróság évek óta folyamatosan megsértik a 2000. évi LII. törvényt, mely az egyesülési szabadságról a szervezkedési jog védelméről szól, azaz a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1948. évi 31. ülésszakán elfogadott 87. számú Egyezményt.  

Kiemelten annak 3. és 11. Cikkét, mely szerint a  munkavállalók és a munkáltatók szervezeteinek jogában áll alapszabályaik és szabályaik kidolgozása, képviselőik szabad megválasztása, szervezetük irányítás, illetve tevékenységük megszervezése, valamint programjaik megfogalmazása.   Az állami hatóságok kötelesek tartózkodni minden beavatkozástól, ami ezt a jogot korlátozná, vagy annak törvényes gyakorlását gátolná. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet minden tagállama, amely vonatkozásában az Egyezmény hatályban van, vállalja minden szükséges és megfelelő intézkedés megtételét annak biztosítására, hogy a munkavállalók a munkáltatók szabadon gyakorolhassák szervezkedési jogukat.

Mindezek okán senkinek ne legyen kétsége afelől, hogy az állam saját eszközeit bevetve – rendőrség, ügyészség, bíróság stb. – kívánja megsemmisítetni, működésképtelenné tenni a valós érdekeket képviselő szakszervezetet.

A hatalom által személyem ellen folytatott indokolatlan , alaptalanul súlyos hátrányokozási célzatú tevékenység, azaz a folyamatos megalázásom,  6 hónapi időtartamra lakhelyemtől és a szakszervezet székhelyétől  500 km-re lévő településen a lakhely kijelölése, lakhelyelhagyási tilalom alkalmazása velem szemben , melynek kényszerűen részesévé vált kk. gyerekem, előzetes letartóztatásom, I. fokon történt elitéltetésem, arra irányul, hogy elnémítsanak. Ha ez be is következne nem fogják továbbra sem az általuk elérni kívánt célt megvalósítani, mivel az általuk generált fertő olyan nagy, hogy semmilyen módszerrel azt már palástolni nem tudják. Az emberek, a munkavállalók pedig mára már látják a valóságot.

Tehát az oka e gyalázatos ,  ellenünk folyamatban lévő koncepciós eljárásnak , a hatalom félelme, rettegése attól, hogy az emberek gondolkodni mernek, hogy védeni merészeli őket a szakszervezet , és mindezek megakadályozzák őket abban, hogy a rabszolgatartó társadalmat teljesen kiépítsék, azaz a gazdagok még gazdagabbak legyenek, a szegények pedig még szegényebbek.

Ezért  küzdünk továbbra is tagjaink érdekeinek védelme mellett – a jogszabályok biztosította kereteink között – , hogy a regnáló hatalmak emberei szolgáltassák vissza a több ezer milliárdot , amit elvettek a népünktől. Vegyék a bátorságot, hogy szembe nézzenek múltjukkal , és kövessék meg a nemzetet, kövessék meg a mi szakszervezetünket és annak tisztségviselőit is. Ugyanis ma Magyarországon oda jutottunk, hogy a tolvajok mondatják ki a vétlenekre, hogy bűnösök. Ez a mi történetünk lényege.

A következő rész két nap múlva várható.

Köszönöm, hogy elolvasták. Megköszönöm , ha megosztják, másoknak is elmondják.

S z i m a  Judit TMRSZ főtitkára

koncepciós eljárásban

I.r. vádlott

és sértetti törvényes képviselő

pártatlan és tisztességes

eljáráshoz való alapjogától megfosztott

 

Szekszárd, 2016.október 24.

Történés: 2011.06.03-án az egész napos házkutatást követően, ahol az egész utcában rendőrautók voltak, a szakszervezet székhelyén is egy tucat rendőrrel vonult be az ügyészség, majd  őrizetbe vettek a Szekszárdi Rendőrkapitányságra szállítottak. Majd  22 óra 45 perctől gyanúsítottként valótlan tényközléssel kihallgattak a szakszervezetnek okozott jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette és sikkasztás miatt. Indok volt  , hogy a székhelyen történt beruházásnál a szakszervezet többet költött, mint amit a vezetői testület megállapított. Illetve sikkasztottam, mert a saját tulajdonú autómat, annak megvásárlásától felajánlottam szakszervezeti célra – mivel a rendőrség mindenkinek adott autót, csak a legnagyobb taglétszámmal rendelkező TMRSZ-nek nem- és így a magántulajdonom futárautóként szolgált.

Idézet a 2011.06.03-i gyanúsítotti jegyzőkönyvből: „ „ a gyanúsítást megértettem, gyanúsítottként történő kihallgatásom miatt panasszal kívánok élni mivel a bűncselekményt nem követtem el. ………. A gyanúsítással kapcsolatban elmondom, hogy a terhemre rótt bűncselekményeket nem követtem el. Rendkívül méltánytalannak tartom az ügyészség azon eljárást, amit nekem és kiskorú gyermekemnek a mai napon el kellett szenvednie. Meggyőződésem az is, hogy jelen eljárásnak politikai háttere van és vélelmezem, hogy a kihallgatást követően őrizetbe vételemre kerül sor, csak azért, hogy kivonjanak a forgalomból és a jövő hét hétfőre tervezett demonstráción ne tudjak részt venni.

 ………….gondolom a védekezési jogomtól meg fognak fosztani. Azért tartottak ennyi ideig a kihallatásom előtt fogva, hogy a sajtóban tudják publikálni, hogy őrizetbe vesznek………..Ugyanakkor nem tették lehetővé az ügyvédemmel a konzultálás lehetőségét. Védekezéshez való felkészülési jogomat sem biztosították.”

A kihallgatás után a kapkodva megírt forgatókönyvük alapján annak ellenére, hogy gyanú sem volt, mivel eljárásjogilag semmiféle okirattal sem rendelkeztek, törvénytelenül őrizetbe is vettek , és éjszaka 150 km-re szállítottak a rabautóval lebilincselve. Ekkor éltem azt át, hogy a kollégáim sírtak e megaláztatások láttán, illetve több rendőr megtagadta, hogy eljárjanak velem szemben. Sőt a Tolna megyei- főügyészség ügyészei is kijelentették, hogy ebben az eljárásban  nem kívánnak részt venni.

Somogy megye ügyészei igen. Ők azok köztudottan egyébként, akik a hatalom útjában lévő személyeket bármi áron eltakarítják.