Újabb semmitmondó közlés

Újabb semmitmondó közlés a Csongrád megyei főkapitánytól

a munkavállalók munkakörülménye tekintetében

p1070779Szakszervezetünk ismételt megkereséssel, iratküldési és tájékoztatás adás iránti kérelemmel élt  Dr. Lukács János r. dandártábornok , megyei rendőrfőkapitánynak , a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője felé   mivel nem küldte meg  válaszlevele mellékleteként a Röszke Autópálya Határátkelőhely belépő tehergépjárművek esetében a Csongrád megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016.10.04-én értesítésünk nélkül megtartott méréseinek jegyzőkönyvét , holott válaszában erre hivatkozott.

Tájékoztattuk főkapitány urat, hogy amíg   a jegyzőkönyvet (ket) nem csatolják, addig a levelükben leírtak nem bizonyítanak semmit, mivel a válaszukban foglaltak arra sem elegendőek, hogy arra érdemben nyilatkozni tudjunk , kifejtettük, hogy a válaszlevelükben érdemi információk közlése, teljeskörű tájékoztatás  nem történt   részükről.

Újra felhívtuk a figyelmét, hogy mint főkapitánynak kötelessége elöljárói gondoskodás keretében a munkavállalóit is védeni, az őket fenyegető veszélytől való megóvás okán mindent megtenni annak érdekében, hogy biztonságos munkahelyen egészségük megóvása mellett végezhessék feladataikat az irányítása alá tartozó munkavállalók, és nem lehetne az a célja, hogy az ennek érdekében felszólaló szakszervezetet, annak vezetőjét akadályozza munkája, törvényileg biztosított érdekvédelmi tevékenysége végzésében.

A TMRSZ 2016. április 29-e óta próbálja elérni az érdemi válaszok és dokumentumok megküldését, de ehelyett továbbra is a szakszervezetünk lerázása folyik.

Közöltük álláspontunkat, hogy az ellenőrzésünk eredménye olyan hiányosságokat tárt fel a kipufogógázzal érintett területen is, mely az ott dolgozók egészségét és testi épségét évek óta veszélyezteti.

Mindez pedig előrevetíti, hogy a többi határátkelőhelyen is nagy valószínűséggel ugyanez a probléma, mely problémafelvetésre sem reagálták.

A válasz megérkezte után tájékoztatást adunk!

TMRSZ

Csongrád megyei válasz itt tölthető le

Erre szakszervezetünk által tett, fentiekben hivatkozott észrevétel és ismételt kérelem itt tölthető le

Előzmény:

http://tmrsz.hu/2016/09/28/csongrad-megye-roszke-eloljaroi-gondoskodas-hianya/