Törvénytelen bíró?! – más álláspontja szerint is …

Több alkalommal is tájékoztatást adtunk a Szima Judit ellen zajló koncepciós eljárás törvénytelenségeiről – köztük a törvényes bíróhoz való jog megsértéséről….

594071Szima Judit és védője, valamint a TMRSZ következetes álláspontja, hogy az elfogult, pártos és tisztességtelen büntetőeljárás egyik legnagyobb jogellenessége, hogy Szima Juditot megfosztották a törvényes bíróhoz való jogától, melyet sem az elsőfokon eljárt Szekszárdi Járásbíróság, sem a másodfokon eljáró Zalaegerszegi Törvényszék nem vett és nem kíván figyelembe venni, ugyanakkor tény, hogy dr. Tuba István Krisztián tanácselnök bíró már 2012. november 1. napjától a Szekszárdi Törvényszék kinevezett bírája volt – oda került áthelyezésre, pályázat alapján a 310/2012. (X.8.) OBHE számú határozat értelmében –, aki az illetékes járásbírósági bíró helyett járt el a Szima Judit elleni koncepciós eljárás tanácselnök bírájaként.

Az eljáró, dr. Tuba István Krisztián törvényszéki bíróként nem szerepelt – kirendeléssel sem – a Szekszárdi Járásbíróság bírái között az éves ügyleosztási rendben  sem 2012-ben, sem 213-ban, sem 2014-ben,   azaz nem volt törvényes a bíró a Szima Judit és társai elleni büntetőeljárásban. Mindebből pedig az következik, hogy Alaptörvény-ellenes volt, és továbbra is az az egész eljárás egyéb súlyos hibáival egyetemben.

A koncepciós eljárás bíróságai ezt nem akarják elfogadni, dr Mesterházy István tanácselnök kijelentette, hogy törvényes volt a bíró és kész, nincs hatályonkívül helyezési ok, punktum. Érdekes, hogy más bírók pedig az igazságszolgáltatás roskadozó palotáján belülről észre veszik ezen több ügyben is fennálló problémát. Azaz vannak bírók, akik észreveszik a jogtalanságokat, s ugyanúgy érvelnek a törvényes bíró mellett, mint amilyen elvek mentén mi is érveltünk.

Dr. Ravasz László, a Szegedi Törvényszék címzetes táblabírója etikai kérelemmel fordult dr. Hajdú István az OBT és a

Bírói Etikai Tanács soros elnökéhez, mely beadványában részletesen,   alátámasztva, bemutatja a törvényes bírótól való jogfosztásokkal kapcsolatos gyakorlatot, mely felveti a bíróságok elnökeinek felelősségét is.

Szegedi Törvényszék címzetes táblabírója álláspontja szerint:

egyértelműen megállapítható, hogy a bíróságok ügyelosztási rendjei az adott tárgyévre érvényesek és minden évben új ügyelosztási rendet kell elfogadni. Az tárgyévi ügyrendet december 31. napját követően nem lehet alkalmazni. Amennyiben az adott bíróság nem rendelkezik a bíróság vezetője által a tárgyév január 1. napja előtt elfogadott ügyelosztási renddel, akkor ezzel megsértik a Bszi. 8. § (1) és (2) bekezdésében foglalt törvényes bíróhoz való jogot, mivel csak előre!!! és nem visszamenőleges hatállyal elfogadott ügyelosztási rend alapján jelölhető ki az adott ügy tárgyalására a bíró. A bírósági vezetők mulasztását véleményem szerint semmivel nem lehet kimenteni, így nyilvánvalóan vétkes mulasztásnak kell tekinteni azokat….

….A törvényes bíróhoz való jog megsértése nagyban növeli a bíróságokon a korrupció kockázatát is. … A törvényes bíróhoz való jog megsértése olyan abszolút jellegű alapjogi jogsértés, amely esetén mérlegelés nélkül semmisíti meg az Alkotmánybíróság a bírói ítéleteket illetve kötelezi kártérítésre az Emberi Jogok Európai Bírósága a Magyar Államot. Ez alapján megállapítható, hogy a bírósági vezetők mulasztása miatt a magyar bíróságok rendszer szinten sem képesek biztosítani az ügyfeleknek a legalapvetőbb emberi jogokat az eljárásaik során. A fentiek miatt több ezer bírósági ítéletet kellene megsemmisíteniük a felsőbb bíróságoknak illetve az Alkotmánybíróságnak. A véleményem szerint a bírósági vezetők ezen mulasztásaikkal alapvetően sértik a bíróságokba és azok jogállami működésébe vetett közbizalmat…”

Szima Judit tájékoztatta a Zalaegerszegi Törvényszéket dr. Ravasz László címzetes táblabíró álláspontjáról, mellyel teljes egészében azonosul, akárcsak a TMRSZ!!

A facebookon közzétett teljes írás, mivel közösségi oldalra tett nyilvános és bárki számára hozzáférhető. A teljes írás

az alábbi linken érhető el:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1821684291376284&id=1720290178182363&substory_index=0

A beadványunk itt tölthető le  mellékleteivel

TMRSZ

Előzmények:

Ki adott utasítást? Ügyészség – Tiltott módon beszerzett…

http://tmrsz.hu/2016/10/11/torvenyes-birohoz-es-a-torveny-elotti-egyenloseghez-valo-jog/

http://tmrsz.hu/2016/09/30/zalaegerszegen-tortentek-a-koholt-ugyben/

http://tmrsz.hu/2016/09/28/juszticia-szemet-bekotottek-vagy-tan-be-is-falaztak-ii/

http://tmrsz.hu/2016/09/24/juszticianak-szemet-bekotottek-vagy-tan-be-is-falaztak/