Ki adott utasítást? Ügyészség – Tiltott módon beszerzett…

Tiltott módon beszerzett bizonyítékok alapján el lehet ítélni embereket a XXI. században Magyarországon?

A mai napon a Zalaegerszegi Törvényszékre Főtitkár Asszony úgy, mint a TMRSZ törvényes képviselője és úgy is, mint I.r. vádlott a koncepciós perben újabb észrevételeket és védelmükre szolgáló tényeket adott elő.

A beadványban előadottak lényege, hogy egyéb más súlyos eljárási hibák mellett a   Büntetőeljárásról szóló törvény 78.§ (4) bekezdésének sérelme is megvalósult az eljárás során, mely jogszabályi rendelkezés szerint tilos a bűncselekménnyel, egyéb tiltott módon, az eljárásban szereplők jogainak sérelmével beszerzett bizonyítékok felhasználása az eljárás során. Pedig ilyenekből álláspontunk szerint bőven akad a Főtitkár Asszony és társai ellen folyamatban lévő büntetőeljárásban.

 Beadványunkban rámutattunk arra a tényre, hogy a bűncselekmény hiányában történt nyomozás megszüntetést követően ugyanazon ügyben és történeti tényállás alapján T. E feljelentést tett Szima Judit TMRSZ főtitkára ellen, mely feljelentést a Szekszárdi Nyomozó Ügyészségen Ny.75/2011 bü. számon iktattak. A büntetőeljárás lefolytatására a Legfőbb Ügyészség Nyomozás Felügyeleti és Vádelőkészítési Főosztály a Kaposvári Nyomozó Ügyészséget jelölte ki.

A Kaposvári Nyomozó Ügyészség, aki a Legfőbb Ügyészségi határozat alapján, és a büntetőeljárás szabályai alapján is rendelkezni volt jogosult a nyomozást megszüntető határozat hatályon kívül helyezéséről, és a nyomozás továbbfolytatásáról, határozatban nem döntött. Ennek ellenére, a már megszüntetett ügyet újból „elővette” , és a megszüntetett ügyhöz „csatolta”a Szekszárdi Nyomozó Ügyészségen iktatott Ny.75/2011 sz. bűnügyet, amiről nem tudni, hogy mit is takar, mert még az iratjegyzék sincs a nyomozati iratanyagban, mint ahogy a többiében sem.

A későbbiekben nyomozás elrendelő határozat nélkül egy eljárásban folytatták le a nyomozást, melyben különböző eljárási cselekményeket foganatosítottak, és törvénytelenül szereztek be bizonyítékokat.

Álláspontunk szerint a beadványban felsoroltak olyan súlyos eljárásjogi hibák, amelyek megalapozzák a magyar és nemzetközi jogban alkalmazott „tiltott fa gyümölcsének” elvét és a fent hivatkozott büntetőeljárásra vonatkozó tiltott módon beszerezett bizonyítékok felhasználását.   

Ugyanakkor az eljárás megindításának politikai szálaira is rámutattunk, megnevezve azon személyt, személyeket, akiket meglátásunk szerint személyes felelősség terheli a koncepciós eljárás megindításáért és jogellenes fenntartásáért, Főtitkár Asszony és társai alaptalan meghurcolásáért.

Dr.Morvai Krisztina már  korábban az EP elé is vitte ezt a hihetetlen negligálási sorozatot, ezt, amely a TMRSZ és Főtitkár  Asszonya ellen irányul, melynek lényege, hogy a szakszervezetekre, így az elégedett, jól kereső magyar állampolgárokra sincs szüksége a HATALOMNAK. Nincs szüksége olyan szervezetekre és vezetőkre, amelyek nem rendszerhűségesek, hanem kizárólag a munkavállalói törvényes érdekképviseletet biztosítják. Az elnémítási igyekezet már nagyon hosszú ideje tart. A jelenlegi állomásai, stációi ügyünknek azok, amelyekről a leggyorsabban és a legtényszerűbben tájékoztatjuk a T. Legszélesebb Közvéleménnyel együtt nem alvó tagságunkat.

Véleményünk szerint joggal vetődhet fel a kérdés a büntetőügyet nyomon követőkben : Mi van itt?  Pártutasítás, beépített ügynökök, vádalku a feljelentő és a Magyar Állam között,  politikai kézi vezénylés a magyar igazságszolgáltatásban

A beadvány innen letölthető.

TMRSZ

Előzmények:

http://tmrsz.hu/2016/10/11/torvenyes-birohoz-es-a-torveny-elotti-egyenloseghez-valo-jog/

http://tmrsz.hu/2016/09/30/zalaegerszegen-tortentek-a-koholt-ugyben/

http://tmrsz.hu/2016/09/28/juszticia-szemet-bekotottek-vagy-tan-be-is-falaztak-ii/

http://tmrsz.hu/2016/09/24/juszticianak-szemet-bekotottek-vagy-tan-be-is-falaztak/