Kongresszusi döntés – 8000 rendvédelmi tag álláspontja

8000 rendvédelmi dolgozó tagunkat képviselő legmagasabb testület állásfoglalása!

A TMRSZ legmagasabb döntéshozó fóruma a Kongresszus 2016. május 31. napján 7. számú Kongresszusi határozatában a következőket rögzítette Főtitkár Asszony és társai ellen folyó büntetőeljárással kapcsolatban:

szima-judit-politikai-fogolyA Kongresszus az eddig hozott határozatait magára nézve kötelezőnek elismerve nyomatékosítja továbbra is, hogy Főtitkára ellen indított koncepciós eljárásban a TMRSZ „sértett” törvényes képviselőjeként járt el Szima Judit , és minden alkalommal jogszerűen, az éves költségvetési tervezeteknek, az Alapszabálynak és a kongresszusi döntéseknek megfelelően rendelkezett a TMRSZ forrásai felett. Minden esetben, mint főtitkár törvényes képviselőként a testületek tudtával, beleegyezésével, jóváhagyásával fejtette ki mind a gazdálkodás, mind a szervezet irányítása körében tevékenységét.

Minden pénzügyi forrásról szóló rendelkezést , kötelezettségvállalást főtitkárként írt és írhat alá a mai napig, mint vagyongazdálkodó a testület jóváhagyásait bírva, így semmiféle bűncselekmény elkövetésének a gyanúja sem állt, és állhat fenn. Az ügyészség és a bíróság által „sértetté” nyilvánított TMRSZ legfelsőbb döntéshozó fóruma bizonyított módon több alkalommal is kinyilvánította, hogy nem érte a szakszervezetet kár és sértettnek sem tartja magát a főtitkára terhére rótt cselekmények kapcsán. Ezt még abban az esetben is figyelembe kellett volna venni a bíróságnak, ha a vádhatóság a sértett kifejezett akarata és nyilatkozata ellenében erőlteti, hogy a vád szerinti tényállási cselekmény bűncselekményt valósított meg.

A Szekszárdi Járásbíróság neve alatt, de törvényszéki bíró által hozott  2.B.234/2012/799. számú ítéletben a vádhatóság által javasoltaknak eleget tett még az érdemi vizsgálatot sem végezte el, és anélkül vagyonelkobzást is elrendelt cca. 1.3/M Ft értékben, melyet a „vádhatóság”  fellebbezésekor már 265 ezer forintra szállított le, egyben súlyosbítást kért a főtitkárra, mely bizonyítja a törvények további semmibevételét.

E körben a főtitkár és védője által, valamint a TMRSZ nevében eljáró jogi képviselő  által II. fokra és egyéb hatóságokhoz tett fellebbezéseit teljes mértékben elfogadja, támogatja, azokat saját álláspontjaként ismeri el.

A koncepciós ítélet tartalma alapján egyértelmű, hogy a TMRSZ-t megszüntetni kívánják, melynél a bíróság bírája (több bíró is) is törvényeket figyelmen kívül hagyva segítséget nyújt, többen pedig a jogtiprások ellenére hallgatnak.

Mindez pedig az államhatalom részéről durva beavatkozás a szakszervezeti belügyekbe, melyet a nemzetközi jogszabályok és egyezmények is tiltanak. 

Az egész büntetőeljárás lényege álláspontunk szerint pedig az, azaz a társadalomra veszélyesség abban áll fenn, hogy Szima Judit szakszervezeti főtitkár, és mint szakszervezeti képviselő merte és meri védeni a munkavállalókat, ezért a hatalom eltiporni rendelte azt! A TMRSZ legmagasabb testülete ez ellen pedig a leghatározottabban tiltakozik, s minden, a jog által adott eszközt igénybe vesz a jogszabályok által deklarált autonómiája megtartásának érdekében!

TMRSZ Kongresszusa