BM részéről egy összekacsintás

azaz

Mit  nem csinál a többi rendvédelmi szakszervezet?

smiley_kerdesA TMRSZ számára már régen nem kétséges, hogy a rendőrségen működő társszakszervezetek nem megfelelően  képviselik a munkavállalókat, véleményünk szerint háttérpaktumokat kötnek és hozzá kapcsolódó látszattevékenységet folytatnak. Ennek újabb példája szerintünk az, hogy alig egy hónap elteltével az előzetes véleményezésre kiadott tervezettel kapcsolatos kívánnivalót maga után hagyó megnyilvánulásuk után ( mint arról honlapunkról már hírt adtunk „Szakszervezetek árulása”címmel ) a jó néhány pontjában a korábbi tervezetnél még elfogadhatatlanabb BM által megküldött Hszt. módosítás tervezeténél sem léptek fel kellőképpen a munkavállalók érdekében. A Belügyminisztériummal közösen történt megállapodás alapján a már véleményezett és azt már nem módosítható tervezetek ( Hszt. módosítás, rendfokozati vizsga ) társadalmi véleményezésének határidejének lejárta után jóval ( mely mint tudjuk úgy van meghatározva, hogy ezen határidőig kell megküldeni a minisztériumoknak, érintett munkáltatóknak, s mindenkinek , így a szakszervezeteknek is a véleményüket, mivel utána már a beterjesztés következik ) szakértői ülést hívott össze a BM államtitkár.

A TMRSZ újra megkereste a rendőrségi szakszervezeteket 2016.09.16-án, hogy küldjék meg  a   Belügyminisztérium felé küldött véleményezésüket megismerés céljából, mivel honlapjaikon az nem volt fellelhető a határidő eltelte után. Tájékoztatásként mellékeltük a  szakszervezetünk által benyújtott véleményezést.

Leírtuk, hogy amennyiben nem küldik meg véleményüket, akkor úgy tekintjük, hogy nem kívánják a munkavállalókat tájékoztatni.

Megkeresésünkre sem a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ), sem a  Rendőr Szakszervezetek Védegylete (RSZV)  sem a Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete (RKDSZ) nem válaszolt.

 Független Rendőr Szakszervezet (FRSZ) pedig azt közölte, hogy   a www.frsz.hu címen elérhető honlapján folyamatos tájékoztatást nyújtanak, és ajánlották a honlap megtekintését, de azon megkeresésünket követően annyit írtak fel, hogy majd tájékoztatják tagjaikat, csak előbb elmennek egy szakértői megbeszélésre. Azaz véleményünk szerint ez nem jelenthet mást, minthogy részt vesznek egy szakértőinek  nevezett   újabb traccspartin,  tea délutánon a BM-ben ,  egy okafogyottá vált megbeszélésen.

Összegezve: Tudomásunk szerint újra Powell Pál a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Érdekképviseleti Szervezete elnöke a FBVSZOSZ, FRSZ, BRDSZ, NSZÉSZ, HTFSZ, FTSZ, RKDSZ, Rendészeti Védegylet  nevében adott be véleménynek nevezett néhány általános mondatot, a tervezetre érdemiekben nem reagált, azaz véleményünk szerint egy semmitmondó pár mondatot írt, melynek lényege, hogy erről beszélgetni kellene.

Továbbra is  fenntartjuk azt az álláspontunkat, hogy nincs olyan jogszabály, amely lehetővé teszi önálló jogi személyiséggel és saját alapszabállyal rendelkező szakszervezeteknek, hogy egy kívülálló – a tagság által meg nem választott – 3. illetéktelen titkosszolgálati szakszervezeti személy a szervezet nevében nyilatkozatokat tegyen.

A Magyar Rendvédelmi Kar véleményét nem közölte újfent, melyre egyébként nincs törvényi felhatalmazása, hogy azt eltitkolja, a Karnak megküldött megkeresésre szintén nem érkezett válasz.

A BM  régóta nem hívta össze a  Belügyi Érdekegyeztető Tanácsot, a szakértői ülés összehívása az Államtitkár által a BM részéről egy összekacsintás a többi szakszervezetekkel. Ugyanis a vélemények leadása határidőhöz volt kötve, arról utólagosan tárgyalni semmiféle újabb előterjesztés nélkül teljesen okafogyott. (Itt tölthető le a meghívó) Itt tölthetők  le a BM által megadott határidők és a TMRSZ által adott vélemények , a társadalmi egyeztetési határidők innen megismerhetők: http://www.kormany.hu/hu/dok?source=1&type=302#!DocumentBrowse

A többi szakszervezet tehát semmit nem adott le.

Véleményünk szerint a szakértői megbeszélés egy újabb porhintés, majd megint  beszélgetnek, jelenléti ívet aláírják, de semmi érdemit nem tárgyalnak, újra a semmiről fognak beszélgetni, amit alátámaszt a megküldött BM meghívó „előterjesztés” minősége és tartalma is, de ott lesznek a beszélgetés után  az aláírások, bizonyítékaként annak,  hogy szakértettek a szakszervezetekkel. Az még jó lesz a demokratikus működés bizonyítására, amihez természetesen – mint mindig – asszisztáltak a regnáló szakszervezetek.

A TMRSZ álláspontja az továbbra is, hogy ezen szakszervezetek vezetői a munkavállalók  szerzett jogainak elvételében továbbra is közreműködnek, a munkavállalókat  folyamatosan gyengítik, a kiszolgáltatottságukat egyre csak növelik.

 A nyugdíjak visszamenőleges hatályú elvételkor is ugyanezeket a módszereket alkalmazták.

A TMRSZ érdemi, jobbító részletes véleményét mindkét tervezettel kapcsolatban határidőben megküldte Belügyminiszter Úrnak. Elhatárolódunk attól, hogy csak bólogatókként , előre nem vivő okafogyott beszélgetéseken részt vegyünk. Továbbra is küzdünk a tőlünk telhető legnagyobb erővel, minden jogilag megengedett eszközt felhasználva a dolgozók érdekeinek védelméért.

TMRSZ

Előzmény:

http://tmrsz.hu/2016/07/11/tea-delutan-bm-szakertoi-uleskent/

http://tmrsz.hu/2016/08/30/szakszervezetek-arulasa/