Hszt – munkavállalók jogainak további korlátozása várható?

Hszt. módosítás tervezetének rendelkezései tovább korlátozhatják, súlyosíthatják a munkavállalók helyzetét!

950-munka_tvk_2011Az új , múlt évben hatályba lépett Hszt. jelenlegi módosítása tervezetében szereplő rendelkezések álláspontunk szerint az életpálya-modellben felvillantott, s a médiában annak idején hangoztatott előnyös , jobbító elképzelésekkel, a fegyveres szolgálatot teljesítők megbecsülésével, tervezett pályántartásával nem teljesen állnak összhangban, sőt egyes elemeiben ismételten hátrányosan érintik a munkavállalókat.

Az előzetes véleményezésre megküldött, BM által előkészített  tervezet 2016. augusztus 16-án,  a következő – az előzetes véleményezések alapján módosított – pedig most 2016. szeptember 8-án érkezett a Belügyminisztériumtól , a 2016. évi ……….. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és kapcsolódó más törvények módosításáról szóló törvény tervezete címmel véleményezésre. Véleményünket a 2. változattal kapcsolatban 2016.09.13-án juttattuk el a BM-be, melyről részben már tájékoztatást adtunk, korábbi írásunk itt érhető el: http://tmrsz.hu/2016/09/14/kifejezetten-tiltakozunk/ .

Jelen cikkünkben folytatjuk a Belügyminiszter Úrnak megküldött jobbító szándékú, a munkavállalók érdekeit szem előtt tartó javaslataink, véleményezésünk ismertetését, mely sajnos – az előző jogszabálytervezethez képest aránylag kevés ponton változott módosításból következően – nagyobb részében megegyezik az előzetes véleményezés keretében kifejtett álláspontunkkal.

A teljes tervezetről a TMRSZ általános véleménye a következő:

  1. Előzetes egyeztetésre az első 2016. augusztus 16-án megküldött tervezethez képest jelen tervezet nem sok szegmensében változott. A legtöbb változtatás esetében ( kivéve a különleges készenléti díj összegének pozitív arányú, de még mindig elégtelen növelését ) a korábbi tervezethez képest rosszabb lett, a jobbítás szándékával tett javaslataink nem kerültek figyelembe vételre, így azokat továbbra is fenntartjuk, s a nyomatékosság kedvéért ismételten megküldjük azokat jelen tervezethez kapcsolódóan. ( Itt tölthető le a TMRSZ előző véleménye)
  1. A TMRSZ számos, a munkavállalók érdekében tett fontos javaslata közül néhány – melyet az új Hszt. hatályba lépése előtti véleményezés során tett – , végre beépítésre került jelen új Hszt. módosításának tervezetébe, gondolunk itt a munkaközi szünet időtartamára, a tűzszerészpótlék beszámítására a korábbi rendszeres díjazásba, a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz fogalmának pontosítására. Így a TMRSZ kezdeményezésére jelen Tervezetben megjelenő módosításokat támogatjuk, azokat fontosnak tartjuk az állomány érdekeinek védelme érdekében, de azok további pontosítása feltétlenül szükséges.
  1. A rendvédelmi egészségkárosodási járadékra vonatkozó rendelkezések mellett az Életpálya-modell ezen pillérébe – a korábbi egyeztetések és ígéretek szerint – beletartozott a megtakarítási szegmens is, melynek szabályozása ugyanúgy, mint az előzetes véleményezésre megküldött tervezetben sem, úgy jelen Tervezetben sem jelenik meg. Javasoltuk, hogy a korábbi egyeztetések eredményeit is figyelembe véve a megtakarítási szegmens szabályozása is kerüljön be 2017. január 1-jétől a hatályos Hszt. módosításba, azaz a módosításba kerüljön beépítésre a megtakarítások szabályozása is a korábbi ígéreteknek megfelelően.
  1. A rendvédelmi egészségkárosodási járadékra vonatkozó rendelkezések tekintetében továbbra is hangsúlyozottan javasoltuk, hogy az ne csak azon állományra vonatkozzon, akiknél az egészségi állapota miatti alkalmatlanság megállapítása a módosítás hatályba lépése után történik, hanem a korábban ezen okból felmentettekre is, visszamenőlegesen 2012-ig, mivel a 2012. előtti időszakban lehetőség volt a szolgálati nyugdíj igénylésére, az azután történt egészségügyi alkalmatlanság miatt felmentettek, felajánlott beosztást esetlegesen nem elfogadás miatt lemondással megszüntetett jogviszonyúak esetében semmifajta intézkedés nem történt, azaz szükség lenne a róluk való gondoskodásra is, hiszen ugyanúgy a hazájukat szolgálták, alapjogaik nagymértékű korlátozását vállalták, a Hszt. preambulumában emlegetett elismerést ők is kiérdemelték. Kértük ismételten az ezirányú változtatás beépítését a módosításba.
  1. Kiemeltük a migrációs helyzethez kapcsolódóan beépített különleges készenlét díjazásával kapcsolatban, hogy annak esetében mindenképpen szükséges a megfelelő mértékű kompenzáció, tekintettel arra, hogy az átrendelések esetében a szolgálatot teljesítők nagyfokú alapjogi korlátozásoknak vannak kitéve különösen magánélethez, családi élethez és szabad mozgáshoz való alapjoguk tekintetében.

A részletes véleményét a TMRSZ-nek a holnapi napon közöljük.

TMRSZ