Miért hallgat az ORFK?

sugár- és röntgenkapuk, valamint egyéb egészségkárosító tényezők kapcsán?

unnamedA TMRSZ folyamatosan ad tájékoztatást a honlapján keresztül az Országos Rendőr-főkapitánysággal folyó már-már szélmalomharcnak tűnő , a sugár- és röntgenkapuk, illetve egyéb egészségkárosító tényezők kapcsán feltett kérdéseinkre adott válaszok értékelhetetlensége, illetve részbeni értékelhetősége tekintetében. A 2016. áprilisa óta folytatott folyamatos megkereséseinket tovább vagyunk kénytelenek folytatni a rendvédelmi munkavállalók munkavégzése biztosítása feltételeinek , egészségvédelmének és ezen keresztül a magyar emberek védelme érdekében. A legutóbb megküldött , ORFK válasz a tárgyban írt korábbi kérelmeinkre érdemi felvilágosítást továbbra sem adott , csak a korábbi leveleikből összeollózott állításaikat „mantrázták”.

Mindezek után joggal merül fel a kérdés, hogy vajon feltételezhető-e mulasztás, és az információadás kikerülése talán a hiányosságok elfedésére tett kísérlet.

A kérdés természetesen költői, de úgy döntöttünk, hogy a négy hónapja tartó levelezés anyagát továbbítottuk a Belügyminiszter úrnak is, hogy intézkedéseit megtehesse,- habár eddig a Belügyminisztérium még válaszra sem méltatta a magyar munkavállalókat–  nem csak a rendőrségi munkavállalók érdekében, hanem országunk állampolgáraiért is, mert meglátásunk szerint az intézkedések hiánya – közvetve, vagy közvetlenül, de – mindenkit veszélyeztethet.

Immár a nagyon sokadik teljes választ kérő levelünk pontokba szedett megállapításait közre adjuk tagjaink és az ide látogatók tájékoztatása érdekében, illetve azért is, hogy nagyobb nyomatékot adjunk a meglévő probléma mielőbbi megoldására a rendőrség, Belügyminisztérium részéről. Érdemes elgondolkodni azon is, hogy miért nincs felelőse annak, hogy a munkavédelmi ellenőrzések  során ezen a problémák hosszú évek óta miért nem kaptak figyelmet. Azon is érdemes elgondolkodni, hogy  az érdekképviselet jogosultságainak törvényben történő megnyirbálása kinek az érdekét szolgálja.

Röviden a TMRSZ ORFK vezetője felé tett újbóli megkereséséből:

I.

A kipufogógázok kapcsán 20-as számú levelükben új elemként megjelent a védelmi intézkedések között a motor leállításának kérése az ellenőrzés idejére. Nagy hengerűrtartalmú, diesel üzemű tehergépjárművek esetében a motor indításakor a tökéletlen égés jelentősen nagyobb kipufogógáz terhelést okoz, mint az üzemi hőmérsékleten, alapjárati fordulaton történő kibocsájtás.  Ennek kapcsán fontos megjegyeznünk, hogy amennyiben nem tart tovább néhány percnél egy-egy teherautó ellenőrzése, úgy ezzel az intézkedéssel nem csökkentik, hanem fokozzák az állomány expozíciós behatását. Minden ilyen intézkedés megállapítását meg kell(ene) előznie egy méréseken alapuló kockázatértékelésnek. A kipufogógázok tekintetében légből kapottnak tűnik minden egyes védelmi intézkedésre történő utalás, azok minden megalapozottságot nélkülöznek, nem életszerűek, az alkalmazásuk még nagyobb veszélyeztetést okozhat, mintha semmit sem tennének.

Kérjük, hogy szíveskedjenek arra a kérdésünkre is választ adni, hogy mennyi az „előírt és szükséges pihenőidő” a kipufogógázok miatt és mi alapján határozták ezt meg (pl. mérés)? A pihenőidő alatt leáll az ellenőrzés, vagy a beléptetés, vagy a szolgálatot teljesítők számát az intézkedésnek megfelelően megnövelték?”

II.

A sugárkapuk vonatkozásában sok használható adatot kaptunk már, amiből jól látszik az is álláspontunk szerint, hogy nemcsak azt nem tudják mik a veszélyei, hanem meglátásunk szerint nem is foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Például a levélben hivatkozott műszaki leírás részeként megküldött, a biztonsági előírásoknak történő megfelelőséget igazoló nyilatkozat üres.  

Kérjük, hogy szíveskedjenek a biztonsági előírásoknak megfelelőséget igazoló nyilatkozatok, okiratok felülhitelesített másolatait szakszervezetünknek megküldeni.”

 III.

A röntgenkapuk esetében a védőtávolság alkalmazásáról 1 esetben (Tompa) adtak tájékoztatást egy műholdfelvétel mellékelésével, amin a szolgálati helyeket és a röntgenkaput jelölték. A kép minősége nem teszi lehetővé, hogy a jelölés helyén a röntgenkapu beazonosítható legyen. A határátkelőhely működését és az állomány tagjainak mozgását helyszíni szemlékkel, illetve részletesebb betekintést nyújtó felvételekkel lehet megfigyelni. A határátkelőhelyeken várható, hogy előfordulnak rendőri biztosítást igénylő események a röntgenkapuk környezetében is (pl. a röntgenkapu ellenőrzéskor embereket mutat a raktérben), ezért ezen esetekben a megadott védőtávolságok az üzemeltetővel történő, kockázatértékeléseken alapuló együttműködés hiányában nem értelmezhetőek. A rendőrök biztonságos távolságban tartására irányuló válaszok nem tekinthetőek helytállónak a kockázatok elméleti kizárására való törekvésben sem. A válaszokból, a kipufogógázokhoz hasonlóan, a veszély elbagatellizálásának szándéka látszik, a megalapozottság és az életszerűség itt is hiányzik, ami továbbra is feltételezi az érintett rendőrök veszélyeztetését.

Kérjük, hogy szíveskedjenek tájékoztatást adni arról is, hogy a védőtávolságok az üzemeltetővel történő, kockázatértékeléseken alapuló együttműködés hiánya milyen jogszabályon alapul, a rendőrök veszélyeztetésért ki a felelős.”

IV.

Az orvosi vizsgálatok meghatározásának és alkalmazásának kötelezettsége a munkáltatót terheli, nem lehet azt a munkabiztonsági és munkaegészségügyi kérdésektől elkülönítve az orvosra hárítani, aki a szükséges információk hiányában (pl. milyen behatások érik szolgálatteljesítés közben a rendőröket) nem is tud megalapozottan eljárni. Kockázatértékelések hiányában az orvosi vizsgálatok szabályozása több ponton nem konkretizálható, ami nélkül nem tudhatja a vizsgáló orvos, hogy mit és milyen gyakorisággal vizsgáljon. Például, méréseken alapuló expozíció meghatározások nélkül nem tudják mit és milyen mennyiségben lélegeznek be a tehergépjármű forgalommal érintett határátkelőhelyeken szolgálatot teljesítő rendőrök, így az orvosnak sincsenek konkrét adatai, szabályzat helyett szubjektív megítélésére alapozhat, vagyis a munkahelyek kialakításának hiányosságai az egészségügyi kontroll elégtelenségeivel fokozott veszélyeztetést feltételeznek.

Kérjük, hogy szíveskedjenek tájékoztatást adni arról is, hogy vizsgálták-e szolgálati helyek, vagy szolgálattípus függvényében, hány rendőr betegedett meg, vagy hunyt el légzőszervi és daganatos megbetegedésben, ha nem vizsgálták, kérjük ennek indokát?

Magyarországon nincsen kialakult gyakorlata a foglalkozással összefüggésben bekövetkezett megbetegedések és elhalálozások feltárásának és nyomon követésének, annak ellenére, hogy a jogszabályi háttér biztosított (észlelő orvosnak jelentési kötelezettsége van). Ahhoz, hogy az orvos a munkahelyi behatások függvényében elláthassa feladatát, ismernie kell a kockázatokat, például, a feladatát lelkiismeretesen ellátó foglalkozás-egészségügyi orvos nemcsak a munkavédelmi dokumentumokra hagyatkozik, hanem kimegy a munkahelyre és tájékozódik.

Az ORFK eddig látott munkavédelmi dokumentumai alkalmatlanok az orvosi vizsgálatok meghatározásához, a vizsgáló orvos járt már az érintett szolgálati helyek valamelyikén? A vizsgált esetekben feltételezhető megbetegedések közül (pl. daganatok) a panasz megjelenése már egy előrehaladott stádiumot jelent, ahol a túlélési és gyógyulási esélyek sokkal rosszabbak, mintha időben és irányultságban pontosan meghatározott vizsgálatokat végeznének (pl. biológiai monitor).

Tisztelettel kérjük válaszukat arra is, hogy történt-e felmérés arra vonatkozóan, hogy hány megbetegedés, illetve haláleset történt a fentiekben kifejtett röntgen-,illetve sugárkapuk környezetében szolgálatot teljesítő hivatásos állományúak között, ha igen, tisztelettel kérjük ennek megküldését.

Mindezek okán továbbra is kérjük tisztelettel a teljes körű tájékoztatást .

Kérem tisztelettel, hogy vizsgálja meg a kérelmünkben foglaltakat, egyben soron kívül intézkedni szíveskedjék a feltett kérdéseinkre adandó teljes körű érdemi válaszok iránt, az okiratok megküldésével egyetemben.”

Természetesen jogfenntartással éltünk arra az esetre, ha bármely jogszabálysértést észlelünk, hogy megtehessük a szükséges jogorvoslati lépéseket.

Az előzményeket a linkre kattintva találod: http://tmrsz.hu/2016/07/26/hatarrendeszek-kipufogogaz-belegzese-okan-vedelmuk-monitor-vizsgalat-hianya/

Az ORFK-tól érkezett „választ” ITT, a teljes levelünket pedig IDE kattintva olvashatod.

TMRSZ