TMRSZ véleménye a 2017.évi ruházati utánpótlás BM rendelettervezetéről

bolt_mg_7308A Belügyminisztérium megküldte véleményezésre a A belügyminiszter   /2016. (    ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2017. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadott természetbeni ellátásról szóló BM rendelet tervezetet ( a továbbiakban : Tervezet  ) melynél a TMRSZ a Tervezet tartalmával nem teljes mértékben értett egyet, észrevételeink, javaslataink a következők voltak:

  1. A Tervezet 6. §-ában foglaltakkal nem értettünk egyet, különösen annak n) pontjával, mivel a szabályozás indokolatlan megkülönböztetést tesz a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez vezényeltek tekintetében, hiszen ott egységesen egy intézményben vannak a vezényeltek, s az ottani létük független attól- meglátásunk szerint -, hogy honnan kerültek vezénylésre az iskolába.
  2. A Tervezet 6. §-ának j), k), v) és o) –tól s)-ig pontjaival sem értettünk egyet, mivel a természetbeni ellátásból ezen személyek kizárása indokolatlan, s végiggondolatlan. ( Gondoltunk itt pl. arra, hogy év elején megállapítja az orvos a hölgy várandósságát, aki még pl. több, mint fél évig szolgálatot teljesíthet, de ezen okból nem lesz jogosult természetbeni ellátásra, hanem fél évig majd jár amiben akar, de ugyan ilyen meggondolatlanságot, életszerűtlenséget jelez a többi pontban felsorolt személyek elzárása is a juttatástól, hiszen elképzelhető a vezénylés is néhány hónapra, stb..)
  3. Kifejezetten tiltakoztunk a Tervezet 7. §-ában jelzett 80 %-os visszatarthatóság ellen, hiszen ezen esetben a ruházati ellátmány összegéből a jogosult éves szinten 20 %-ot kaphat, s ebből szükséges megoldania a pénzbeli ellátásból beszerzendő alsóruházat meglétét, ami a jelen árviszonyokat figyelembe véve szinte nevetséges összegnek tekinthető. leírtuk azt is, hogy a túlellátás rendszerint nem a munkavállalónak felróható okból következik be, hanem a meggondolatlan szabályozások eredménye nagyrészt. A visszatarthatóság mértékét javasoltuk 50 %-ban maximalizálni.
  4. A Tervezet 8. §-ának ( 4 ) bekezdésében megfogalmazott felelősség reális, viszont szankció nélküliség okán nem jelent semmit valójában.
  5. A Tervezet 2. § ( 1 ) bekezdését javasoltuk kiegészíteni ( a 2016-os ellátmányban 1 db-ként szereplő ) 12M e.r. szolgálati nyári pantallóval, továbbá javasoltuk a 12M e. r. szolgálati téli pantallóból 2 db-ban meghatározni a mennyiséget, a gyakorló póló tekintetében is 1 db-bal emelni a mennyiséget, tekintettel arra, hogy elkoszolódásuk, esetleges elázás stb. esetén legyen lehetőség a cserére, különös tekintettel a migrációs helyzet okozta megnövekedett szolgálatellátásokra. Ugyanezt javasoltuk a 2. ( 3 ) bekezdése tekintetében is, azaz gyakorló nadrág számát 1 db-bal megemelni, 12M e.r. gyakorló nadrágot ( nyári) beépíteni az előbbi indok okán.
  6. Javasoltuk az anomáliák elkerülése végett, hogy a Tervezetben kerüljön az is meghatározásra, hogy a fizetésnélküli szabadságról, GYED-ről, GYES-ről visszatérő dolgozók esetében a munkáltató a szabadság ideje alatt bevezetett új öltözeti elemeket a természetbeni ellátás terhére biztosítsa abban az esetben is, ha ezzel a munkavállalónak jogszabály szerint megállapított ellátási összeg túllépésre kerül, s emiatt a munkavállaló hátrányos helyzetbe nem kerülhet. Ezen kiegészítést annak érdekében tartottuk kiemelten fontosnak, mivel számos jelzés alapján a gyed-ről, gyes-ről visszatérők ruházati ellátásában problémát okozott az időközben újként bevezetett ruházati elemek, felszerelések beszerzési kötelezettségének megállapítása, továbbá az, hogy az előírásszerű öltözet beszerzését nem fedezte a biztosított összeg. Viszont az nem megengedhető véleményünk szerint, hogy a kisgyermekes édesanya a saját alacsony jövedelméből szerezze be a szükséges szolgálati ruházatot, felszerelést, ha a rá irányadó ellátmány nem fedezi az ehhez kapcsolódó költségeket, vagy azt olyan módon tüntetik fel túlellátásként, mely a későbbi évek ellátására hat hátrányosan a munkavállaló öltözködése tekintetében. Vagy alternatív megoldásként javasoltuk, hogy, az illetmény nélküli szabadságon lévő ezen személyi kör esetében a szabadság ideje alatt is járjon utánpótlási ellátmány, s így időközben a szükséges, változó vagy elhasználódott ruházati termékek beszerezhetőek lennének.

A véleményezésre küldött rendelet tervezettel kapcsolatban megjegyeztük azt is, hogy   a jogszabályilag biztosított 8 napos határidő helyett mindössze 6  napot – beleértve a hétvégét is – biztosítottak  számunkra, mely rövid határidők az utóbbi időben egyre gyakoribbak a véleményezések során, mely nehézkessé teszi a megalapozott érdemi vélemény adását, ennek okán kértük Tisztelt Belügyminiszter Urat, hogy a tervezeteket lehetőség szerint úgy küldjék meg, hogy a jogszabályilag biztosított időtartam rendelkezésre álljon az alapos, precíz véleménykészítés érdekében.

A TMRSZ kérte a Belügyminiszter Urat, hogy a végleges, hatályba lépett módosított rendeletéről szervezetünket tájékoztatni szíveskedjen. Illetve közöltük, hogy fenntartottuk azt a jogot, hogy bármely jogszabálysértés esetén megtegyük a szükséges jogorvoslati lépéseket.

TMRSZ