Illetménykülönbözet megfizetésére kötelezés – BRFK

járőr brfkTagunk 2007. augusztus 1. napjától teljesített szolgálatot a Budapesti Rendőr-főkapitányság egyik kerületi kapitányság Közrendvédelmi Osztály állományában járőr beosztásban.

Szolgálati panaszt terjesztetett elő , mivel 2011. január 20-tól 2014. január 20-ig terjedő időszakra vonatkozóan beosztása járőr, mozgó őr munkaköri feladatok alapján történt, de ténylegesen járőrvezetői feladatokat látott el, ezért az illetményét a II. besorolási osztály III. beosztási kategória 11. fizetési fokozata alapján kellett volna megállapítani, azonban a II. besorolási osztály II. fizetési fokozat 9. fizetési besorolási osztály szerinti illetményt kapta meg.

A szolgálati panaszt a BRFK kerületi Rendőrkapitányság vezetője elutasított majd felterjesztette elbírálásra Budapest Rendőrfőkapitányához, aki a szolgálati panasznak részben helyt adott , ezt meghaladóan a szolgálati panaszt elutasította.

A szolgálati panasznak részben helyt adó határozat ellen – a szolgálati panaszt elutasító része vonatkozásában – a tagunk képviseletében keresetet terjesztettünk elő a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál. Keresetünkben elsődlegesen 834.840.- Ft illetménykülönbözet megfizetését kértük.

Tekintettel arra, hogy a szolgálati panasznak részben helyt adó határozat alapján a munkáltató az illetménykülönbözetet részben megfizette, a keresetet 150. 195.- forint illetménykülönbözet megfizetéséig tartottunk fent.

A Budapesti Rendőr- főkapitányság a kereseti kérelmet összegszerűségében nem vitatta, ezért a bíróság az összegszerűség körében külön bizonyítást nem folytatott.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a 24.M.3487/2014/20. Számú, 2015. október 29. napján kelt ítéletében a benyújtott keresetünknek helyt adott és kötelezte a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, hogy fizessen meg a illetménykülönbözetként tagunknak 150.195 (azaz százötven ezer – egyszázkilencvenöt) forintot, ezen összeg után 2014. november 18-tól a kifizetésig a törvényes mértékű kamatot.

Az ítélet ellen törvényes határidőn belül a Budapesti Rendőr-főkapitányság fellebbezést nyújtott be és kérte az elsőfokú ítélet megváltoztatását, a kereset elutasítását, valamint a perköltségben való marasztalást.

A TMRSZ fellebbezési ellenkérelmében kérte az ítélet helybenhagyását, a fellebbezésben foglaltak elutasítását, és az alperest a perköltségben való marasztalását.

A Fővárosi Törvényszék, másodfokú Bíróság a 2016. június hó 15. napján kelt 4.Mf.680.016/2016/4 számon meghozott ítéletével helybenhagyta az elsőfokú Bíróság ítéletét.

A másodfokú Bíróság osztotta az elsőfokú Bíróság hivatkozását a Magyar Köztársaság Rendőrségének Járőr és Őrszolgálati Szabályzata kiadásáról szóló 22/1997. ORFK utasításában  foglaltakat. Ezen rendelkezések előírják, hogy a mozgóőr szolgálatot közterületen egy vagy két rendőr együttes szolgálat teljesítése esetén az egyiket parancsnoknak kell kijelölni. Amennyiben a rendőrség egymásnak szolgálatilag alá nem rendelt tagjai együtt látnak el szolgálatot, és nincs parancsnok kijelölve, úgy azonos rendfokozat esetén a szolgálati elöljáró a felső szintű rendőri szerv beosztottja, azonos szervhez való tartozás esetén a magasabb beosztású rendőr, azonos beosztás esetén a magasabb rendfokozatú rendőr a szolgálati elöljáró.

Az ítélet jogerős!

TMRSZ