Illetménykülönbözet megfizetésére kötelezés – Somogy MRFK

Rendorok-az-autobanA Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2016.07.06-án kelt ítéletében kötelezte a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságot a keresetben megjelölt igényérvényesítési időszakra vonatkozóan illetménykülönbözet megfizetésére.

A per azért indult, mert 2012. március hónaptól kezdődően a tagunk – vezetőtől kapott szóbeli megbízás alapján – járőri beosztása ellenére folyamatosan járőrvezetői feladatokat is ellátott, azonban járőrvezetői kinevezésére nem került sor, így eredeti beosztásának megtartása mellett látta el a járőrvezetői munkával járó többletfeladatokat.

Azon időszakra, amikor tagunk járőrvezetői feladatokat is ellátott, magasabb illetményt,  nem fizetett részére a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság a tagunk által kezdeményezett panasszal támadott eljárásig.   

Tagunk 2015. február 24-én szolgálati panasszal élt, melynek eredményeképpen a foglalkoztató összesen 12 hónap vonatkozásában ismerte el a járőrvezetői feladatok ellátása kapcsán járó illetménykülönbözete, azaz a 12 hónapra tekintettel az illetményalap 25 %-ának megfelelő megbízási díj és annak középarányos kamatai kifizetése iránt intézkedett. Ezt meghaladóan a panaszt megalapozatlanság miatt elutasította.

 A csak részben helyt adó határozattal szemben a TMRSZ meghatalmazás alapján kereseti kérelemmel fordult a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz, amelyben kérte, hogy a bíróság a 2012. február 24. és 2014. december 31. közötti időszakra állapítsa meg, hogy tagunk sorozatosan járőrvezetői feladatokat látott el, és ennek okán kötelezze a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságot  elsődlegesen a fennmaradó 394.224,- Ft illetménykülönbözet és kamatai megfizetésére.

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság a kereset elutasítását kérte.  Álláspontja szerint tagunk csak a határozatban foglalt hónapokban volt jogosult megbízási díjra – nem pedig illetménykülönbözetre -‚ hiszen többségében továbbra is járőrként látta el feladatait.

 A bíróság megállapította, hogy a tagunk keresete alapos a rendelkezésre álló iratok, a felek előadása, a meghallgatott tanúk vallomásai alapján. Megállapította azt is, hogy a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság a tagunk követelését összegszerűségében nem, és jogalapjában is csak részben vitatta, így a bíróság a Pp. 163. § (1) és (2) bekezdései alapján az összegszerűséget nem, csak a jogalap kérdését vizsgálta.

Maga a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság is elismerte, hogy tagunk több alkalommal is ellátott járőrvezetői feladatokat a kérdéses időszakban.

A bíróság azt állapította meg, hogy tagunk a peresített időszakban folyamatosan, nem csak alkalmanként látott el járőrvezetői feladatokat, eredeti beosztásának ellátása mellett, így jogosult volt a többletmunka díjazására a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság által sem vitatott összegben.

 A bizonyítékok alapján a bíróság kötelezte a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságot, hogy 15 napon belül fizessen meg a tagunknak bruttó 394.224 Ft,- (azaz háromszázkilencvennégyezer- kettőszázhuszonnégy) Ft illetménykülönbözetet, valamint ezen összegnek a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatát 2013. júliusától kezdődően.

Kötelezte továbbá a bíróság a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságot, hogy 15 napon belül fizessen meg a tagunknak 60.000,- (hatvanezer) Ft perköltséget.

Az ítélet nem jogerős!

TMRSZ