Hogyan védik az ország állampolgárait a sugárzó anyagoktól?

Hogyan védik az országot a közúton szállított sugárzó anyagok bejutásával szemben?

Miért nem üzemelnek a sugárkapuk?

234_1467199808_2A hónapok óta tartó levelezés ellenére továbbra sem kaptunk teljes körű értékelhető, érdemi választ az ORFK-tól a sugár-, és röntgenkapukkal, a kipufogógázokkal érintett munkahelyekkel ( azaz az alkalmazott veszélyes technológiákkal ) kapcsolatos kérdéseinkre.

Az ORFK tájékoztatása szerint ez idáig 9 határátkelőn kerültek átadásra a 2013-ig kizárólag a NAV kezelésében működtetett sugárkapuk.

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 2016. június 1-jén kelt válaszában arról tájékoztatta szakszervezetünket, hogy a „CSMRFK kezelésében jelenleg kettő darab sugárkapu van, melyek működőképtelenségük miatt nem használhatók”. (innen letölthető)

Az ORFK újabb levele mellékleteként csatolt ugyan a sugárkapukra vonatkozó műszaki dokumentációt, amely még használható információkkal is szolgál, azonban az üzemeltetéshez szükséges különleges védelmi intézkedéseket nem nevez meg, egészségkárosító kockázatot nem tartalmaz. Nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy a sugárkapuk használata ionizáló sugárzás kockázatával nem jár , azaz ez a Hszt. 161. § ( 1 ) bekezdés a) pontja szerinti pótlékra való jogosultságot nem alapozza meg.  

Az ORFK nyilatkozata szerint a sugárkapu nem tartalmaz ionizáló sugárforrást, így nem szükségesek működtetésükhöz különleges védelmi intézkedések.

A műszaki leírás végén találhatóMinőségi bizonyítvány (17. oldal), mely gyártói nyilatkozatnak tekinthető a sugárkapuk jogszabályokban és szabványokban meghatározott előírásoknak való megfelelőségére vonatkozóan, nem tartalmaz keltezést, nincsenek rajta aláírások és semmiféle azonosító adat (pl. sugárkapu gyártási száma), a dokumentumot nem töltötték ki, nem írták alá, így az érvényesnek és hatályosnak nem nevezhető. A sugárkapukra vonatkozó kérdés egyszerűen lezárható lenne egy érvényes „Minőségi bizonyítvány” megküldésével, azonban ezt jelenleg még nem volt képes produkálni az ORFK.

A csatolt dokumentációból az is megállapítható, hogy a tisztán tartásuktól eltekintve, a sugárkapuk gondozásmentesen üzemeltethetőek, a meghibásodás lehetősége csekély (szinte kizárható), a javításuk egyszerű és gyors, így vélhetően olcsó is.

A műszaki leírás szerint nem életszerű, hogy a sugárkapukat azok meghibásodása miatt nem üzemeltetik.

A téma kapcsán kapott válaszok alapján okkal vetődött fel a kérdés, hogy miért nem üzemelnek sugárkapuk, hogyan védik az országot a sugárzó anyagok bejutásával szemben? Idáig erről tájékoztatást nem kaptunk…

 A sugárkapukra vonatkozóan, a fentiekben megjelölt hiányosságok okán, továbbra is kértük megküldeni az érvényes „Minőségi bizonyítvány” másolatát.

 

 TMRSZ

 

Előzmények:

http://www.tmrsz.hu/2016/06/22/munkaltatoi-sulyos-veszelyeztetes/

http://www.tmrsz.hu/2016/06/06/sugar-es-rontgenkapuk-tovabba-a-kipufogogazokkal-erintett-munkahelyek/