A rendőri állomány mind mentálisan, mind fizikálisan fáradt

A családok, rendőrfeleségek aggódnak!

A TMRSZ a munkavállalók és a rendőrfeleségek megkeresése után a Készenléti Rendőrség parancsnokához fordult tájékoztatás érdekében  a biztonságos határ feladatellátással kapcsolatban.

 I.

Tájékoztatáskérésünk arra vonatkozott, hogy a Készenléti Rendőrség bevetési osztályai állományában a határ mentén migrációhoz kapcsolódó szolgálatteljesítések – „biztonságos határ” szolgálati feladatok – esetében a hivatásos állomány tényleges szolgálatai hogyan alakulnak.

  • A 3*12 órás szolgálatok esetében a 12 óra pihenőidő ténylegesen biztosított-e a szolgálatot ellátók esetében,
  • a nagy melegre való tekintettel biztosított-e az ellátásuk, különösen a megfelelő hőmérsékletű és mennyiségű ivóvíz
  • a szolgálati feladatot ellátók milyen módon kapnak tájékoztatást arról, hogy meddig tart a határmenti szolgálat, mikor térhetnek vissza otthonukba,
  • milyen időtartamváltásokban látják el a határmenti feladatokat.

Mindezen kérdések feltevésére azért volt szükség, mert információink szerint a határra induláskor nem kapnak a szolgálatot ellátók konkrét tájékoztatást arról, hogy meddig teljesítik a határnál a szolgálatukat, vagy azt az információt kapják, hogy 4-5 napra mennek, miközben már 9 napja nem térhettek haza, s nem is tudják, mikor fog ez bekövetkezni. Ez a bizonytalanság rossz hatással van a munkavállalók és családjaik pszichés állapotára, a kiszámíthatatlanság indokáról a munkavállalók tájékoztatást nem kapnak. Amennyiben ez ténylegesen így van, arról kértük a tájékoztatást, hogy mely jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz ad lehetőséget az ilyen bizonytalan időtartamú szolgálatellátásra.

A 12 órás szolgálat felett tudomásunk szerint a tényleges feladatellátási helyre ( pl. Hercegszántó ) való utazás, illetve a fegyverfelvétel- és leadás helyére ( pl. Baja ) utazás okán több órát töltenek még egyenruhában, rendőrségi járműben ( azaz ezen idő alatt is esetleg intézkedési kötelezettséggel terhelten ) utazva a szolgálatot ellátók, melynek következtében még a napi 8 órás pihenőidő sem biztosított a szolgálatok ( rendes és készenlét ) között. Így előfordul, hogy reggel 6 órakor indulnak a szolgálatellátásra a szálláshelyről (pl. Kalocsa ) , majd oda 24 órakor érkeznek vissza. Amennyiben ténylegesen így van, kértük Parancsnok urat tájékoztasson arról is, hogy ezen időtartamok elszámolása hogyan történik, a rendes szolgálati időn felüli – pl utazással töltött órákat – időt túlszolgálatként, készenlétként számolják-e el, vagy azt már pihenőidőnek számítják ( annak ellenére, hogy a munkavállalók egyenruhában, rendőrségi gépjárműben utaznak ) , illetve azon időtartam elszámolása milyen módon történik, amikor a szálláshely szobáinak szekrényében került tárolásra a munkavállalók által a szolgálati lőfegyver.

 Információink szerint a határ menti járőrözés során reggel tudnak csak ivóvizet vételezni a munkavállalók, s annak ki kell tartania a teljes időtartam alatt, mivel napközben utánpótlásra nincs lehetőség.   Ekörben tájékoztatást kértünk arról, hogy ez ténylegesen így van-e, s ebben a nagy melegben gondoskodik-e a munkáltató a munkavállalók szabályszerű védőitallal történő ellátásáról.

 Ismereteink szerint a szolgálatellátás 1. napján ( 10 órai bevonulás ) technikai okok miatt a szálláshely településén nem kapott az egyik állomány ebédet, mindenkinek saját magának, saját költségén kellett azt megoldania. Ezzel kapcsolatban a kérdésünk az volt , hogy a napidíj ezen nap tekintetében elszámolásra kerül-e az állomány részére.

II.

A TMRSZ a KR vezetőjének támogatását is kérte a tekintetben, hogy találjanak olyan megoldást a szakmai vezetés részéről, amellyel a migrációs helyzethez kapcsolódó leterheltséget a lehető legoptimálisabban megoldhatják, mivel  a több mint egy éve tartó határvédelem okán – ami sajnos   hosszú ideig így is marad meglátásunk szerint – a rendőri munka felhalmozódása, a folyamatos utaztatások, családtól való távollét, a határon lévő körülmények okán is stb. a rendőri állomány mind mentálisan, mind fizikálisan fáradt.

TMRSZ