Alapvető jogok biztosa látókörében a Belügyminisztérium

A TMRSZ kezdeményezésére az alapvető jogok biztosa bár az Alkotmánybírósághoz nem fordul, de azért rajta tartja a szemét a Belügyminisztériumon

20121001KAR_7539_AKA TRMSZ még 2015. augusztusának elején az alapvető jogok biztosához fordult az új Hszt. bizonyos, általunk aggályosnak tartott rendelkezései megvizsgálása és az Alkotmánybíróságnál utólagos normakontoll kezdeményezése céljából a munkaközi szünettel, a tűzszerészpótlékkal, a mobilhasználattal, a készpénz és bankkártya szolgálatban történő korlátozásával, a rendőr magánszemélyként való internetes megjelenésével kapcsolatban , mivel meglátásunk szerint többek között ezen indokolatlan alapjogi korlátozások megalapozatlanul kerültek az új Hszt-be, illetve kerültek a részletszabályok törvénynél alacsonyabb rangú jogszabályba és egyéb szabályozóba, így sértik a jogállamiság elvét, az emberi méltósághoz, a tulajdonhoz, az egészséghez , továbbá az egészséget, biztonságot, emberi méltóságot tiszteletben tartó munkafeltételekhez való jogot, az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét .

Azért fordultunk a biztoshoz, mivel korábban utólagos normakontrollt bárki kezdeményezhetett, jelenleg azonban ez a lehetőség már nem áll fenn. Az új szabályozás óta csak  az alapvető jogok biztosán keresztül lehet elérni, hogy peres eljáráson kívül egy hatályos törvényt alkotmányossági szempontból vizsgáljon az Alkotmánybíróság.

Az alaptörvényben biztosított jogok korlátozása – ami a Hszt.-ben és a kifogásolt szabályozó eszközökben egyértelműen tetten érhető – csak akkor lehet jogszerű, ha ez a korlátozás szükséges, alkalmas a cél elérésére (valamilyen más alkotmányos jog vagy érték védelmére), és az a cél csak így érhető el, továbbá maga a korlátozás arányban áll ezzel az elérni kívánt céllal. E három feltételnek együtt kell teljesülnie, amely – véleményünk szerint – nem valósult meg.

Beadványunkra az alapvető jogok biztosa részletes megkereséssel fordult a Belügyminisztériumhoz, melyre az a szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár által készített feljegyzésével válaszolt. ( Az ebben a feljegyzésben foglalt több ponton megkérdőjelezhető, megalapozatlannak tűnő , mellébeszélő – érvelést az alapvető jogok biztosa elfogadta, azzal, hogy több indítványunk esetében további pótlólagos tájékoztatást kér a minisztertől – azaz értelmezésünk szerint „rajta tartja a szemét” az általunk felvetett problémákon – , bár az Alkotmánybíróság részére (utólagos normakontroll lefolytatására irányuló) indítványt nem fogalmaz meg.

Megjegyezzük, a Belügyminisztérium szabályozási és koordinációs helyettes államtitkárának álláspontja szerint egyetlen általunk felvetett kérdésben sem merül fel az alaptörvény-ellenesség, minden aggályosnak vélt rendelkezésnél megjelölte azt a – szerintünk a „szükséges-alkalmas-arányos” hármas kritériumnak meg nem felelő – hivatkozási alapot, amely véleménye szerint jogszerűen korlátozza a hivatásos állomány tagjának az Alaptörvényben biztosított jogát. Mivel az alapvető jogok biztosa nem lépett fel az alkotmányossági vizsgálat tárgyában, így szakszervezetünk más lehetőségeket kihasználva kíván fellépni a problémák megoldása ügyében, mivel továbbra is fenntarjuk, hogy valamennyi felvetett kérdés a rendőrök egyébként is erősen korlátozott alapjogait szükségtelenül , aránytalanul, öncélúan és diszkriminatív módon korlátozza tovább.

Megkeresésünk itt tölthető le

A válasz itt tölthető le

TMRSZ

Előzmények:

http://www.tmrsz.hu/2015/10/01/a-rendor-megbecsulese-az-uj-hszt-tervezetben/

http://www.tmrsz.hu/2015/03/11/parlament-elott-a-munkavallalokat-tovabb-lehetetlenito-hszt-tervezet/

http://www.tmrsz.hu/2015/02/05/tmrsz-velemenybol-a-02-es-hszt-tervezetre-iii-reszlet/

http://www.tmrsz.hu/2015/02/04/tmrsz-velemenybol-a-02-es-hszt-tervezetre-ii-reszlet/

http://www.tmrsz.hu/2015/02/03/tmrsz-velemenybol-a-02-es-hszt-tervezetre-i-reszlet/

http://www.tmrsz.hu/2015/02/02/tmrsz-a-02-es-hszt-tervezetre/

http://www.tmrsz.hu/2015/01/19/tmrsz-a-01-es-hszt-tervezetre/