Pernyerések akciópótlékban – B.A.Z. megye

rendőrségA Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kettő, I. fokú – 2016. június 16-án kelt, jelenleg még nem jogerős – ítéletében kötelezte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányságot a keresetekben megjelölt, igényérvényesítési időszakokra vonatkozóan, akció szolgálati pótlék megfizetésére.

A szolgálati viszonnyal kapcsolatos igények az országos, területi akciókban elrendelt fokozott ellenőrzésekben töltött időszakban elmaradt akció szolgálati pótlék visszamenőleges megfizetésére vonatkoztak.

A körzeti megbízotti beosztást betöltő tagjaink 1613 óra, illetve 2543 óra időtartamban láttak el meghatározott időben és meghatározott helyen – az országos és a megyei intézkedési tervek alapján – szolgálati feladatokat, és nem tudtak munkaidejük alatt egyéb olyan ügyekkel foglalkozni, amelyek végrehajtása a munkaköri leírásuk alapján szükséges lett volna. A fokozott ellenőrzések során nem a napi szokásos intézkedésüket, hanem alapos, részletes ellenőrzést, átvizsgálást, okmányok szokásosnál szélesebb körű, teljesebb ellenőrzését, más eszközök igénybevételét, gépjárművek teljes mértékű átvizsgálását hajtották végre, amelyekről jelentést kellett készíteniük, illetve adatokat kellett rögzíteniük.

Az általuk 2015. december 14., illetve 2016. február 8. napján előterjesztett szolgálati panaszok első és másodfokon is elutasításra kerültek. A tagjaink ügyében ezt követően – törvényes határidőn belül – kereseti kérelmekkel fordult a TMRSZ a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz.

Egyik tagunknak bruttó 3 11.712.-Ft-ot (háromszáztizenegyezer-hétszáztizenkét) ítéltek meg 2014. április 1-től esedékes törvényes mértékű kamatokkal,

a másik tagunknak  2013. február l0-től 2015. június 30-ig terjedő időre bruttó 491.434.- (négyszázkilencvenegyezer-négyszázharmincnégy) forintot akció szolgálati pótlék címén a 2014. július 1-től esedékes törvényes mértékű kamatokkal együtt.

Az ítéletek még nem jogerősek!

TMRSZ