Jogerős pernyertes ítéletek akciópótlékban – Heves megye

forintt_0A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság állományában szolgálatot teljesítő 6 tagunk különböző kódnevű, nemzetközi-, országos-, illetőleg területi bűnügyi, idegenrendészeti, migrációs, közrendvédelmi, közbiztonsági rendőrségi fokozott ellenőrzésekben, akciókban vett részt, mely időszakra a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság akciószolgálati pótlékot nem fizetett meg részükre.

Tagjaink szolgálati panaszt nyújtottak be elöljárójukhoz, melyet a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője elutasított. Határozatában arra hivatkozott, hogy tagjaink nem voltak az akciószolgálati pótlékra jogosító átlagosnál nagyobb veszélynek, átlagosnál kedvezőtlenebb körülményeknek kitéve, ezért a pótlékra való jogosultság jogszabályokban foglalt feltételei nem valósultak meg.

A TMRSZ tagjaink képviseletében eljárva akciószolgálati pótlék megfizetése iránt indított pereket –a 6 tag tekintetében 3 peres eljárást – az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság ellen. Az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kétséget kizáróan megállapította, hogy az összegszerűségében pontosított keresetek alaposak és ítéleteiben, melyeket az Egri Törvényszék helybenhagyott, a bíróság kötelezte a megyei főkapitányságot az alábbiak megfizetésére:

  • 2316 óra tekintetében 447.660,- Ft akciószolgálati pótlék, valamint ezen összeg után 2014. október 15. napjától a kifizetés napjáig járó, minden késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal azonos mértékű kamat, továbbá 13.575,- Ft perköltség;
  • 2808 óra tekintetében 542.740,- Ft akciószolgálati pótlék, valamint ezen összeg után 2014. október 15. napjától a kifizetés napjáig járó, minden késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal azonos mértékű kamat, továbbá 33.200,- Ft perköltség;
  • 2350 óra tekintetében 454.230,- Ft akciószolgálati pótlék, valamint ezen összeg után 2014. október 15. napjától a kifizetés napjáig járó, minden késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal azonos mértékű kamat, továbbá 23.500,- Ft perköltség;
  • 3051 óra tekintetében 589.610,- Ft akciószolgálati pótlék, valamint ezen összeg után 2014. október 15. napjától a kifizetés napjáig járó, minden késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal azonos mértékű kamat, továbbá 31.720,- Ft perköltség;
  • 2245 óra tekintetében 433.850,- Ft akciószolgálati pótlék, valamint ezen összeg után 2013. április 1. napjától a kifizetés napjáig járó, mindenkori törvényes mértékű késedelmi kamat, továbbá 22.250,- Ft perköltség;
  • 2669 óra tekintetében 515.790,- Ft akciószolgálati pótlék, valamint ezen összeg után 2013. szeptember 1. napjától a kifizetés napjáig járó, minden késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal azonos mértékű kamat, továbbá 30.700,- Ft perköltség;

Az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az akciószolgálat fogalmi körének meghatározása során egyrészt a Hszt. végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII.31.) Kormányrendelet szabályait alkalmazta. Megállapította, hogy az akciószolgálati pótlékra való jogosultságnak nem feltétele e rendelet 28. §-ában foglaltak teljesítése, másrészt a Kúria EBH 2014M.17. és 2014.M.1. számon közzétett eseti döntései is kimondják, hogy a vonatkozó jogszabályok nem határozzák meg az akció fogalmát, így az akció szolgálati pótlékra való jogosultság feltétele csak és kizárólag a Hszt. végrehajtásáról szóló rendeletének 57. § alapján ítélhető meg; amennyiben a koncentráltan és összehangoltam ellátott feladat országos, illetve területi szintű, akkor az igénybevétel vagy a szolgálati feladat különlegeségének vizsgálata nélkül jár az illetménypótlék.

Az Egri Törvényszék az elsőfokú ítéletek helybenhagyása mellett, további, mindösszesen 30.000,- Ft perköltség megfizetésére is kötelezte a Heves Megyei Rendőr-főkapitányságot.

Az ítéletek jogerősek és végrehajthatóak!

TMRSZ