Rekordgyorsaság a bíróságon!

Aznap iktatták, aznap elolvasták a 400 oldalt, és aznap elutasították- Pécsi Ítélőtábla

01Szima Judit a TMRSZ főtitkára büntetőügyében a Szekszárdi Törvényszék  kizárására tett   kizárási indítványát elsődlegesen nem bírálták el, majd újabb beadványára a Pécsi Ítélőtábla dr. Makai Lajos a Tanács elnöke, dr. Tóth Sándor előadó bíró és dr. Hudvágner András bíró  végzésében megtagadta a törvényszék kizárását 2016.04.13-án oly módon, hogy a kérelmet a közel 400 oldalas mellékleteivel 2016.04.13-án iktatták a bíróságon, azt a bírák aznap tanácsülésen  „elolvasták” és még az iktatás napján döntöttek is annak elutasításról végzésükben, a végzést meg is írták , és másnap már postára is adták!

Ezzel egyidejűleg aznap még döntöttek a Szekszárdi Törvényszék elnöke kizárásáról – így a teljes törvényszék is kizárásra került– , mivel a törvényszék elnöke úgy nyilatkozott , hogy elfogult  a TMRSZ által indított pótmagánvád alapján indult büntetőeljárás kapcsán . , A pótmagánvád hivatali visszaélés bűntette, bűnpártolás bűntette, közokirat-hamisítás bűntette és lopás vétsége megalapozott gyanúja okán került benyújtásra a Szekszárdi Törvényszék és Járásbíróság bírái és két ügyész ellen, tekintettel arra, hogy Főtitkár Asszony és társai ellen folyamatban lévő büntetőeljárásban a TMRSZ tulajdonát képező több ezer oldalnyi (cca. 8226 ) ügyészség által lefoglalt dokumentum tűnt el – mely tényt a Szekszárdi Járásbíróság nevében eljáró, de ki nem jelölt bírája, dr. Tuba István Krisztián a 2015. szeptember 28. napján kelt, míg a Szekszárdi Törvényszék elnöke, dr. Csullag Józsefné 2015. október 13. napján kelt tájékoztatásában el is ismert –, azonban érdemi megoldás, felelősségre vonás, jogkövetkezmény alkalmazása nem történt.   A Pécsi Ítélőtábla a kettő ügy összefüggését nem kívánta észlelni  , holott a pótmagánvád elválaszthatatlanul azon büntetőeljáráshoz kapcsolódik, mely során kizárási indítványát benyújtotta.

 Azon túlmenően, hogy fizikai képtelenség egy nap alatt több más döntéshozatal mellett 400 oldal elolvasása a Pécsi Ítélőtábla  pártos és tisztességtelen eljárását bizonyítja az is, hogy az eljárásra irányadó OBH utasítás rendelkezéseit semmibe vették.

Pártos és tisztességtelen eljárásukat bizonyítja hogy

a kizárási indítványt a Szekszárdi Törvényszék a Be. 24/A. § ( 1 ) bekezdése alapján nem terjesztette fel szabályszerűen – a törvényszék elnökének jelentésével – a döntésre jogosult Pécsi Ítélőtáblára,  dr. Farkas László és dr. Sárecz Róbert Szekszárdi Törvényszék bírái nyilatkoztak egy korábbi kizárási indítvány kapcsán akként, hogy elfogultak Főtitkár Asszonnyal fennálló ismertség okán. A tisztességes eljárás sérelméhez tartozik azon aspektus is, hogy a most, 2016-ban törvényszéki bíróként nyilatkozó dr. Farkas László bíró 2012-ben a vádirat benyújtásakor, az ügyek szignálására jogosult városi bírósági elnök volt. Akkor nem érzékelte az elfogultságot, melyet most bejelentett, holott az „ismertség” azt megelőzően keletkezett. A tényekhez hozzátartozik az is, hogy a bíró hozzátartozója ellen indított büntetőeljárásban vezető nyomozó volt Szima Judit, azaz nem szimpla ismertség állt fenn közöttük, hanem olyan kapcsolat, melyben az akkori elnök személyes érintettsége nyilvánvaló volt.

Ezen tényt sem vette figyelembe döntése meghozatalakor az ítélőtábla, holott vizsgálnia kellett volna, hogy a bíró bejelentése ténylegesen valós-e, s ha ezt törvény szerint megvizsgálta volna, eljuthatott volna odáig, hogy a kizárási indítvány megalapozott. Viszont az ítélőtábla is olyannyira elfogult, hogy a valóságra, az igazságra nem kíváncsi, még a jogszolgáltatást is mellőzi, mivel az a koncepciós eljárás kereteibe nem fér bele.

Ugyancsak a kizárás szükségszerűségét igazolta azon tény is, hogy a Szekszárdi Törvényszék az elsőfokú eljárás során másodfokon eljárva úgy is hozott Főtitkár Asszony fellebbezései, panaszai kapcsán elutasító végzéseket (legalább két alkalommal), hogy felszólította őt a panasz kiegészítésre, de azt be sem várva, meghozta az elutasító végzését. A fellebbezéseket és panaszokat a törvényszéknek az a tanácsa bírálta el folyamatában – a jogszabályok figyelmen kívül hagyásával a tisztességes eljárás és pártatlanság elvének be nem tartásával – , amely Főtitkár Asszony és társai ügyében – a jelenlegi állás szerint – másodfokon dönteni fog, azaz Hauszmann-né dr. Szőke Rita bírónő tanácsa.

Pártos és tisztességtelen eljárásukat bizonyítja, hogy a valóság kivizsgálása a koncepciós eljárás folytatását akadályozta volna, s fény derült volna a tisztességtelen eljárásra .

Mindezekkel – véleményünk szerint – teljes mértékben alátámasztott a Pécsi Ítélőtábla elfogultsága is.

TMRSZ