A TMRSZ-t akadályozzák a munkájában

Inkább törvényt sértenek ? – Félnek a szakszervezetünktől?! – Csongrád megye

13097655-illusztráció-egy-zárt-kocsiban-sorompó-jeleA TMRSZ a mai napon Papp Károly r. altábornagy Országos Rendőrfőkapitányhoz fordult   sürgős intézkedését kérve, mivel a Csongrád megyei Rendőrfőkapitány – meglátásunk szerint –   szakszervezeti jogokat sértett, azaz  a tájékoztatás tartásához való, törvény által garantált szakszervezeti jogunk gyakorlását akadályozta a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság területére átrendelt csapatszolgálati századoknál tartandó tájékoztatónk megtartásával kapcsolatban, mivel nem engedélyezte a Szegedi Rendészeti Szakközépiskolában elhelyezett állománnyal való találkozását a tisztségviselőinknek, sőt arról tájékoztatott, hogy a tisztségviselők a területre sem léphetnek be , mert „a szakszervezet által nyújtott tájékoztatás törvényi feltételei nem állnak fenn”!

A törvényi rendelkezéseken  ( Hszt. 313. § (4) és ( 5 ) bekezdésében és a 316. §-ában garantált szakszervezeti jogokon ) túl a megyei főkapitány intézkedése, a tájékoztató megtartásának megtagadása ellenkezik a 22/2015. (IX.18.) ORFK utasítás 22. pontjával is. ( „A Magyar Rendvédelmi Karnak és az érdek-képviseleti szerveknek a 8. pont k) alpontjában meghatározott személyi körbe nem tartozó tisztségviselőjét e minőségében – a jogcím megjelölésével és a Magyar Rendvédelmi Kar vagy az érdek-képviseleti szerv által kiadott, személyazonosításra alkalmas, arcképmással ellátott igazolványának bemutatását követően – az objektumőr belépteti.”) , valamint a 144/2012. emü. számú Együttműködési megállapodás 5. és 42. pontjával is.

Érdekessége az esetnek, hogy a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitány kérésünket megtagadó intézkedése – figyelemmel arra is, hogy előzetesen helyettese telefonon Főtitkár Asszonynak azt a tájékoztatást adta, hogy a szakszervezeti tájékoztató megtartásának akadálya nincs – kapcsolatban áll véleményünk szerint a szakszervezetünk által a helyszíni bejárás tapasztalatairól, az elhelyezés körében tapasztalt hiányosságokról megküldött jelentésünkkel is, mivel abban a munkavállalók érdekeit szem előtt tartva felhívtuk – jogszabályokkal alátámasztottan – a figyelmet a hiányosságokra, problémákra.

A főtitkár a mai napon telefonon kívánt egyeztetni a Csongrád megyei Rendőr-főkapitánnyal és helyettesével, de mindketten letagadtatták magukat.

TMRSZ

Előzmény:

http://www.tmrsz.hu/2016/05/02/tmrsz-kuzdelme-a-hatarszakaszon-szolgalatot-teljesitok-tisztesseges-munkafelteteleinek-biztositasaert-is/