Rendőrségi pszichológus szakértőket eszközként felhasználva!!! – ORFK

A TMRSZ, tagunk képviseletében eljárva, tagunk pszichológiai alkalmatlansága miatt tanulói jogviszonyát megszüntető közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt pert indított az Országos Rendőr-főkapitányság ellen a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon.

ArszkiA bíróság az alperes másodfokú határozatát, mely tagunk tanulói jogviszonyát megszüntette – az elsőfokú határozatra is kiterjedően – hatályon kívül helyezte, a 2016. március 31. napján hozott ítéletében, valamint kötelezte az ORFK-t, hogy fizessen meg tagunknak 100.000.- Ft perköltséget.

Tagunk 2013. szeptemberében kezdte meg tanulmányait, kétéves szakközépiskolai rendvédelmi pályára felkészítő  rendőrtiszt-helyettes képzésben. Az iskolába való felvételekor pszichésen alkalmas minősítést kapott. Tanulmányi kötelezettségének folyamatosan eleget tett, de ez alatt többször konfliktusa alakult ki osztályfőnökével (aki mellesleg az egész rendészet területén oktatásért felelős magas beosztású tábornok felesége), aki ellene fegyelmi eljárást kezdeményezett, mely figyelmeztetéssel zárult, valamint róla negatív tartalmú pedagógiai véleményt közölt a BRFK által folytatott pszichológiai vizsgálatot végző pszichológussal. Ezt követően a pszichológus tagunkról pszichikailag alkalmatlan minősítést adott, ennek következtében tanulói jogviszonyát megszüntették. Tagunk az elsőfokú határozattal szemben benyújtott fellebbezésében alkalmassága megállapítását kérte. Az ORFK által végzett másodfokú pszichológiai vizsgálaton is alkalmatlan minősítést kapott, egyidejűleg az ORFK az elsőfokú határozatot helyben hagyta.  

A bíróság a peres eljárás során tagunk jogi képviselője kérelmére igazságügyi szakértőt rendelt ki, akinek abban a kérdésben kellett döntenie, hogy az első- és másodfokú határozat alapját képező pszichológiai vizsgálatokat, a szakértők a szakmai szabályok betartásával végezték-e, és ha igen, akkor a határozathozatal időpontjában, illetve a vizsgálat időpontjában felperes alkalmas volt-e a hivatásos szolgálatra vagy sem. Az igazságügyi szakértő megállapította a pszichológiai vizsgálat alapvető hiányosságait, megállapította, hogy az alkalmatlan minősítés szakmailag kellőképpen nem alátámasztott, ezért nagy valószínűséggel tagunk alkalmas lehetett a hivatásos szolgálatra az első- és másodfokú vizsgálat idején.

A bíróság az igazságügyi szakértői vélemény, valamint az első- és másodfokú eljárás során keletkezett szakértői vélemények ütköztetésére egy másik igazságügyi szakértőt is kirendelt, aki a bíróság által kirendelt első igazságügyi szakértő véleményét mindenben megerősítve megállapította, hogy az első- és másodfokú eljárásban eljárt BRFK-s és ORFK-s pszichológusok vizsgálatának dokumentációja hiányos, ellentmondásos, hiányoznak a teszteredmények és az explorációs adatok, amelyek alátámasztják a véleményeket; továbbá a dokumentáció alapján nem állapítható meg, hogy az osztályfőnök negatív írásbeli és szóbeli közlésén túl milyen objektív tesztadatok, eredmények indokolták az alkalmatlan minősítést. Nem állapítható meg az sem, hogy esetlegesen milyen kedvezőtlen változás történt tagunk személyiségében ezen rövid idő alatt. A bíróság ezen szakvéleményben foglaltakat aggálytalanul elfogadta. Az eljárás során a bíróság tanúként hallgatta meg a tagunk volt osztályfőnökét, valamint az első- és másodfokú eljárás során pszichológiai vizsgálatot végző pszichológusokat. A bíróság azért csak hatályon kívül helyezte a másodfokú határozatot, és nem kötelezte újabb eljárás lefolytatására, mert a tagunkon múlik annak eldöntése, hogy kívánja-e hallgatói jogviszonyát folytatni…Ezen kérdésben tagunké a döntés joga.

Az ítéletből okulva a BRFK és ORFK jogsértő, tisztességtelen, az emberi méltóságot sértő eljárása miatt a  TMRSZ megkereste az Országos Rendőrfőkapitányt, hogy hivatalból indítson eljárást, egyrészt az osztályfőnök által tanúsított magatartás miatt, és tegyen feljelentést a pszichológiai szakvélemények miatt is, melyek nem a valóságot tükrözik, nem objektívek, szakmaiatlan vélemények, viszont arra alkalmasak, hogy bárkinek óhajára az érintettet eltávolítsák a rendőri pályáról!

A kialakult jogellenes állapot megszüntetése érdekében kértük soron kívüli intézkedését a pert nyert tanuló visszavételével, visszahelyezésével  kapcsolatosan, mert az érintett mindezek ellenére, továbbra is rendőr kíván lenni, illetve r. örmesteri kinevezésére is intézkedjenek, mivel 2014-ben esküt is letette a Syma csarnokban.

TMRSZ