A TMRSZ beperelte a Szekszárdi Törvényszéket!

1.része

A TMRSZ-től a  2011.06.03-án a Kaposvári Nyomozó Ügyészség által tartott házkutatás során zsákolva lefoglalt könyvelési anyag egy jelentős része eltűnt, azok a bíróságon mára már nem lelhetők fel!

dossziékA TMRSZ 2016.04.20-n a közjegyző döntésére figyelemmel a Pécsi Ítélőtáblához keresetet nyújtott be a Szekszárdi Törvényszék  ellen kár megtérítése tárgyában   vagylagosan  bírósági jogkörben okozott károkozás  megállapítás iránt azzal, hogy kötelezze a bíróság a Szekszárdi Törvényszéket  826 500   forint tőke és annak  2015. május 21. napjától a kifizetés napjáig terjedő időszakra vonatkozó késedelmi kamata megfizetésére, továbbá a részünkről eddig felmerült 10 000 forint ügyvédi költség és további 24 795.- forint fizetési meghagyásos eljárás díjának, valamint  perköltségünk megfizetésére.

A TMRSZ törvényes képviselőjeként Szima Judit főtitkár 2016. március 8. napján e-mail útján és postai úton eredetben megküldött fizetési felszólítással fordult  a Szekszárdi Törvényszék elnöke felé,   hogy   fizessen meg 826 500 Ft összeget és annak  késedelmi kamatát.

A fizetési felszólítást szakszervezetünk azzal indokolta, hogy 2015. május 11. napjától számos alkalommal, írásban kérte Főtitkár Asszony a szakszervezeti munka végzéséhez szükséges, a bíróságon lévő lefoglalt iratokról  hiteles másolatok kiadását, azonban az iratok kiadására    nem került sor, tekintettel arra, hogy a dokumentumok  nem fellelhetőek. A Szekszárdi Törvényszék elnöke levelében a dokumentumok eltűnését elismerte, melyről korábban már beszámoltunk. (http://www.tmrsz.hu/2015/10/26/az-ugyeszek-marpedig-nem-lopnak/ )

A Szekszárdi Törvényszék iratőrzési ideje alatt legalább 8 265 db okirat tűnt el, mely iratok a TMRSZ rendeltetésszerű, jogszerű működése érdekében nélkülözhetetlen okiratok (számlák, bizonylatok, feljegyzések, különösen védett adatok, ítéletek stb.). Tekintettel arra, hogy 1 (egy) darab okirat másolati ellenértéke az Itv. alapján 100.- Ft, az eltűnt dokumentumok tárgyiasított értéke 826 500.- Ft, mely kizárólag a papír alapú dokumentumok, eredeti okiratok másolási ellenértékét  tartalmazza.

A Szekszárdi Törvényszék elnöke a fizetési felszólításra azt válaszolta, hogy az okiratok eltűnése nem hozható összefüggésbe a Szekszárdi Törvényszék tevékenységével, így a kért összeget nem fizetik ki. Megjegyezzük, hogy kicsit furcsa, hogy egy büntetőeljárás során lefoglalt , bíróságnak átadott , szigorú szabályok szerint őrzendő , ám időközben mégis eltűnt irtok nem kapcsolódnak a bíróság tevékenységéhez ?!

A TMRSZ álláspontja szerint a bíróság a büntetőeljárás során   a jogszabályi előírásokat semmibe véve hanyagul, gondatlanul kezelte az iratokat – hozzátesszük a lefoglalást jogszabályellenesen megvalósító ügyészség felelőssége is fennáll az ügyben vélhetően – , s így szakszervezetünknek  kárt okozott, melyet köteles megtéríteni  

A TMRSZ által írt kérelmek, beadványok ellenére a mai napig nem került sor annak érdemi kivizsgálására, hogy a főtitkár ellen folyó koncepciós, alaptalan büntetőeljárás során lefoglalt okiratok, mint bűnjelek kezelése milyen módon történt, mely ahhoz vezetett, hogy az okiratok eltűntek és ennél fogva másolati példányukat TMRSZ nem kapta meg.

Elgondolkodtató, s egyben megdöbbentő, hogy az igazságszolgáltatás szervei hanyagsága, jogszabályellenes működése  folytán szakszervezetünk, mint az iratok tulajdonosa iratai eltünhetnek, így nem is kaphat saját dokumentumaiból másolatot, a hatalom ezen szegmense is igyekszik megnehezíteni szakszervezetünk működését, tevékenységét, mintegy ezzel is überelve az igazságtalan koncepciós eljárását.

A per érdekes eseményeivel kapcsolatosan folyamatos tájékoztatást adunk!

TMRSZ