Jogerős- nincs jelentési kötelezettség megsértése – BRFK

vízirendőrségA Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság a 2016. május 3. napján hozott ítéletében  helybenhagyta a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítéletét, mely szerint felperes tagunk ügyében a Budapesti Rendőr-főkapitányság fegyelmi határozata jogellenes.

A BRFK által elrendelt  fegyelmi oka :

2014.06.09-én szolgálati hajóval vízirendészeti járőrszolgálatot láttak-el a kollégák Mohács területén. Szolgálatuk során intézkedtek egy uratlanná vált motoros csónaknál, illetőleg annak tulajdonosánál és utasainál.

Az intézkedést megelőzően 2 személy a vízbe került, akiket rendőreink kimentettek. A motoros csónak viszont irányítatlanul körözött a Dunán, amit végül a kiérkezett vízirendészek tudtak csak megfékezni oly módon, hogy csáklya segítségével az üzemanyagcsővel lehúzták a motorról.

Ezt követően adatgyűjtést végezték a parton, majd 15.000 Ft helyszíni bírságot szabtak ki a csónak tulajdonosával szemben kötelező felszerelés hiánya miatt.

A kollégák fegyelemsértésének indoka pedig a munkáltató szerint az volt, hogy a történtekről jelentést sem szóban, sem írásban nem tettek.

A panasz elutasítását követően szakszervezetünk – tagunk képviseletében – pert indított a jelentési kötelezettség gondatlan megsértése okán hozott határozat ellen, – mely határozatban a munkáltató fegyelemsértés elkövetése miatt egy fizetési fokozattal egy évre való visszavetés fenyítést szabott ki – mivel fegyelemsértés elkövetéséről szó sem volt. 

A bíróság az ítéletében keresetünknek helyt adott, megállapította a fegyelmi határozat jogellenességét, mert megállapítást nyert, hogy tagunkat a munkaköri leírása szerint szóbeli jelentéstételi kötelezettség terhelte, aminek maradéktalanul eleget tett, majd néhány nappal később írásos jelentést is készített.

Az ítélet ellen a BRFK fellebbezett.

A másodfokú bíróság megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a tényállást teljes körűen feltárta, okszerű jogi következtetéseket levonva, helyes indokok alapján megalapozott döntést hozott, ezért az elsőfokú ítéletet helybenhagyta és kötelezte a BRFK alperest a másodfokú perköltség megfizetésére is.

Az ügy hosszú ideje, 2014. júniusa óta volt folyamatban.

TMRSZ

Előzmény:

http://www.tmrsz.hu/2015/12/02/jelentesi-kotelezettseg-megsertese-brfk