Illetménykülönbözet járőrvezetőnek – Pest megye

A TMRSZ felperes tagunk képviseletében eljárva illetménykülönbözet megfizetése iránt indított pert a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság alperes ellen.

rendorautoA felperes 2009. július 1. napjától a Pest Megyei Rendőr-főkapitányág állományában – munkaköri leírása szerint – járőr beosztásban teljesített szolgálatot, II. besorolási osztály II. beosztási kategória szerint, azonban ténylegesen a II. besorolási osztály III. beosztási kategóriába tartozó járőrvezetői feladatokat látta el, melyről írásban parancs nem készült, e faladat ellátásért juttatásban nem részesült, ezért 2012. január 01 – 2015. július 6. közötti időszakra vonatkozóan szolgálati panaszt terjesztett elő elöljárójánál, melyben kérte a járőrvezetői és járőri illetmény közötti illetménykülönbözet és kamatai megfizetését. A szolgálati panaszt a felperes elöljárója elutasította, elbírálásra továbbította alperes vezetőjéhez, aki a szolgálati panasz elutasításáról döntött.

A felperes meghatalmazása alapján a TMRSZ keresetet nyújtott be  az illetékes munkaügyi bíróságon melyben elsődlegesen kérte, hogy  602.940.- Ft illetménykülönbözetet és annak 2012. január 20. napjától járó kamatai megfizetésére kötelezze bíróság alperest, másodlagosan ugyanezen összeg megbízási díj jogcímén történő megfizetésére kötelezést kért. Kérte továbbá, hogy kötelezze a bíróság alperest a perköltség megfizetésére.

A bíróság a felperes és alperes nyilatkozatai, okirati bizonyítás és tanúbizonyítás alapján a tényállást teljeskörűen tisztázta és a hatályos jogszabályok alapján megállapította, hogy felperes tagunk a perbeli időszak teljes ideje alatt ténylegesen, szinte kizárólag járőrvezetői feladatokat látott el.

Fentiek alapján a bíróság  2016. február 5. napján kelt ítéletében kötelezte alperest, hogy  602.940.- Ft–ot illetménykülönbözet jogcímén, és annak 2013. július 20. napjától (középarányos időponttól) számított késedelmi kamatát, valamint 30.000.- Ft perköltséget 15 napon belül fizessen meg felperes részére.

Az ítélet nem jogerős.

TMRSZ