Veszélyességi pótlék – B.A.Z. megye

penzA TMRSZ felperes tagunk képviseletében eljárva pert indított a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság alperes ellen fokozottan veszélyes beosztás pótlékának megfizetése iránt. A kereseti kérelemben kértük, hogy a szolgálati panaszt elutasító határozatokat a bíróság helyezze hatályon kívül, és 443.522.-Ft fokozottan veszélyes beosztás pótlékát és annak középarányos időponttól számított késedelmi kamatának megfizetésére és perköltség megfizetésére kötelezze alperest.

Az első fokú bíróság az alperes szolgálati panaszt elutasító határozatát hatályon kívül helyezte a felperes munkáltatója vezetőjének intézkedésére is kiterjedően, valamint kötelezte alperest, hogy fizessen meg felperesnek 15 napon belül 443.522.- Ft fokozottan veszélyes beosztási pótlék és annak 2010. október 10. napjától a kifizetés napjáig terjedő időre járó törvényes mértékű kamatát, valamint 68.200.- Ft perköltséget, ezen kívül kötelezte alperest, hogy fizessen meg 254.631.- Ft előlegezett költséget a Miskolci Törvényszék Gazdasági Hivatala felhívására.

Az ítélet szerint a felperes kétséget kizáróan bizonyította, hogy bűnügyi technikusi szolgálati beosztása fokozottan veszélyes, a bíróság a felperes igényét – jogalapját tekintve – megalapozottnak találta.

Az alperes az ítélet ellen fellebbezést nyújtott be, melyben kérte az ítélet megváltoztatását és a kereset elutasítását, míg felperes fellebbezési ellenkérelmében kérte az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását.

A Miskolci Törvényszék, mint másodfokú bíróság az alperes fellebbezését nem tartotta alaposnak és 2016. február 4. napján kelt ítéletében az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

TMRSZ