Akciószolgálati pótlék- Heves megye

imagesA TMRSZ felperes tagunk képviseletében eljárva akciószolgálati pótlék megfizetése iránt indított pert az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság alperes ellen.

Az Egri rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő tagunk a 2012. április 8- 2015. március 31. napja közötti időszakban összesen 2.669 óra időtartamban vett részt akció szolgálatban, mely időszakra alperes akciószolgálati pótlékot nem fizetett meg felperes részére.  Felperes által benyújtott szolgálati panaszban kérte ezen időszakra vonatkozóan az akciószolgálati pótlék megfizetését. A szolgálati panaszt a Heves Megyei Rendőr- főkapitányság vezetője elutasította.

A felperes meghatalmazása alapján a TMRSZ keresetet nyújtott be az illetékes munkaügyi bíróságon melyben 515.790.- Ft akciószolgálati pótlék megfizetését kérte.

A Munkaügyi Bíróság az akció szolgálat fogalmi körének meghatározása során egyrészt a Kúria Mfv.II.11.145/2009/2. számú ítéletében írtakból indult ki, ( mely egyebek mellett azt tartalmazza, hogy „az akciószolgálati pótlék esetén a jogszabály vagylagosan egyfelől azt értékeli, hogy a koncentráltan és összehangoltan ellátott feladat milyen szervezettségi szinten kerül végrehajtásra. Így amennyiben az országos, illetve területi szintű, akkor az igénybevétel, illetve a szolgálati feladat különlegessége nélkül jár az illetménypótlék”), másrészt a Hszt. végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII.31.) Kormányrendelet szabályait alkalmazta..

Az akció szolgálatok intézkedési tervei, a becsatolt helyi szintű végrehajtási tervek, napi eligazító lapok alapján kétséget kizáróan megállapította, hogy felperes az általa megjelölt napokon és időtartamban akció szolgálatot látott el, ezért akciószolgálati pótlékra jogosult.

Az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2016. január 22. napján meghozta ítéletét, mely szerint kötelezte az alperest, hogy fizessen meg felperes részére 515.790.- Ft összeget és  annak 2013. szeptember 01. napjától  minden késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal azonos mértékű kamatát és   30.700.- Ft perköltséget.

Az ítélet nem jogerős.

TMRSZ