Titkos állami pénzek? – RKDSZ – folytatás: végrehajtási eljárás

kurropcióA 2015. október 06 – án honlapunkon megjelent cikkünkben – http://www.tmrsz.hu/2015/10/06/titkos-allami-penzek-rkdsz/-  – hírt adtunk arról, hogy az RKDSZ  jogerős bírói ítélet ellenére is közérdekű adatokat titkol el a részére juttatott állami pénzekről.

A törvény adta jogosultságunkkal élve – tekintettel a szervezetek átláthatóságának követelményére is –  a közérdekű adatok nyilvánossága okán, és azok megismerése céljából bírósághoz fordultunk. A bíróság a keresetnek helyt adott, és kötelezte az RKDSZ-t a kért adatok megadására, arra, hogy 2010., 2011., 2012. évre vonatkozóan a költségvetési támogatásból juttatott pénzeszközök, vagy bármilyen  – költségvetés terhére –  adományozott kedvezményre vonatkozóan a juttatás származására, céljára, összeg megállapítására, kiutalására, felhasználására vonatkozó, általa kezelt adatot 15 napon belül adjon ki.

A bíróság kötelezte továbbá az RKDSZ-t, hogy (ugyancsak 15 napon belül) fizessen meg a TMRSZ részére 40.000,- Ft perköltséget.

A 2015. szeptember 5. napján jogerőre emelkedett ítélet alapján az RKDSZ-nek 2015. szeptember 21. napjáig kellett volna eleget tennie az ítéletben foglaltaknak. Az RKDSZ azonban továbbra sem adott semmiféle felvilágosítást arról, hogy a költségvetési támogatásból származó 65 millió forintot kitől és milyen céllal kapta, holott a per folyamán azt is pontosan meg tudták mondani, hogy 235 oldal terjedelmű az, amit kiadnának, ha ki kellene adniuk. Mégsem bocsátották azokat rendelkezésre a bírósági ítélet ellenére sem! Vajon miért?

Ezt megelégelve a TMRSZ végrehajtási eljárást kezdeményezett a közérdekű adatok kiadása – mint meghatározott cselekmény végrehajtása – iránt. A végrehajtási eljárás költségeit „A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv.” értelmében a TMRSZ előlegezi meg, de az RKDSZ viseli, melynek várható összege a 2016. január  15-én kelt végrehajtási jegyzőkönyv tanúsága szerint 69.500.- Ft.   Vajon  futja-e még a megkapott 65 millióból erre az összegre az RKDSZ-nek?

Sajnálatos, hogy odáig jutottunk országunkban, hogy közérdekű adatok kiadását végrehajtással kell kikényszeríteni. Nagyon várjuk az adatokat, kíváncsiak vagyunk mennyit, mire, kitől, hogyan kapott állami pénzből az RKDSZ és azt mire használta fel.

Mert ugye közérdekű adat csaknem minősíthető „államtitoknak”! Vagy mégis?

TMRSZ