Közlemény

Migrációs túlmunkadíjak visszavételezéséért a munkáltató minden eszközt bevet!

sziklaszírtA TMRSZ tagjai meghatalmazása alapján a migrációs túlmunkadíj visszafizetése tárgyában szolgálati panaszokat is benyújtott. Ennek indoka pedig az volt, hogy tagjaink 2015. szeptember és október hónapban a migrációs válsághelyzethez kapcsolódóan határmenti feladatellátásban vettek részt készültségben. A teljes szolgálatellátás ideje alatt a fegyver  náluk volt. Elöljárójuk túlszolgálatot rendelt el a rendes szolgálatteljesítési idejükön felül. Ezen túlszolgálatok a Robotzsaru rendszerben rögzítettek alapján a munkáltató által megfizetésre is kerültek.

Bár a fizetési felszólításokban az szerepel, hogy ellene szolgálati panasznak nincs helye, DE  tekintettel arra, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság jogtanácsosa dr. Hajdú Éva r. örgy. azt a tájékoztatást adta 2016. január 29-én a TMRSZ főtitkárának, hogy parancsot teljesítenek és a rendőröknek kiküldött fizetési felszólításban foglaltak ellenére nem fizetési meghagyásos eljárást fognak kezdeményezni, attól függetlenül, hogy az írásos tájékoztatóban ez is szerepelt a peres eljárás indítása mellett.

A magyarázat az volt, hogy a fizetési meghagyásos eljárásban a munkáltatónak a visszakövetelt összeg 3% -át kellene az eljárás megindításakor befizetni, mely helyett 1%-ot kívánnak fizetni, ezért a tájékoztatójukban foglaltak ellenére a Vht. 23. §-a alapján végrehajtási záradékkal fogják elláttatni a bírósággal a fizetési felszólításokat ( melyből következően – meglátásunk szerint –  jogorvoslati lehetősége panaszosoknak a keresetbenyújtáson kívül nem lesz, ugyanis a bíróság a végrehajtási záradék megadásakor nem vizsgálja a fizetési felszólítás jogszerűségét sem és összegszerűségét sem, csak azt nézi, hogy ellene a munkavállaló élt-e keresettel ) , illetve további hátrányos megkülönböztetést kívánnak alkalmazni a munkavállalókat illetően a jogi csűrcsavarjaik okán, mely álláspontunk szerint az ország összes megyéjére is ki fog terjedni minden parancsot teljesítő vezetőre, ha és amennyiben dr. Hajdú Éva jogtanácsos által előadottak mentén fog kialakulni a döntés .

Különösen említésre méltó az a körülmény is, hogy Komárom-Esztergom megyében a főkapitányság egy apparátust mozgatott meg azon ok miatt – még a Tatabányai Járási Ügyészséget is bevonva – , hogy a TMRSZ-nek meghatalmazást adóknál található-e bűncselekmény, mivel a szakszervezetnek adott megbízásnál a tanúk nyomtatott betűvel töltötték ki az adataikat.  Fent nevezett jogtanácsos szerint a meghatalmazásokkal kapcsolatos állásfoglalások szóban hangzottak el, és groupwise-os válaszaik vannak, melynek majd kivonatos tartalmát megküldik a szakszervezetnek, mivel azokat nyomatékkal kértük a közérdekű és személyes adatokra való hivatkozással.

Az ügyészségtől  közlésük szerint   annyit akartak csak megtudni, hogy bűncselekmény gyanúja felmerült-e vagy sem a tanuk által nyomtatott betűk írása okán, melyre azt az állásfoglalást kapták,  a meghatalmazások alaki hibásak és  bűncselekmény nem valósult meg. Az ügyészség bevonására pedig a bűnügyi osztályvezetőt kérték fel, azaz utasították, és ő kereste meg a nyomozási felügyeletet gyakorló ügyészt, viszont nem konkrétan a migrációval kapcsolatban, hanem elméletben ez volt a kérdés, hogy egy olyan magán okirat, ahol a tanúknak nem az aláírása szerepel hanem a nevének a leírása, az megvalósítja-e esetleg a hamis magánokirat felhasználásának a vétségét. Mindettől függetlenül a munkáltató maga döntötte el, hogy mely meghatalmazásokat fogadja el és melyeket nem, véleményünk szerint ezzel is zavart generálva a az elrendelt és kifizetett túlszolgálatok visszafizettetése.

Ez a munkáltatói hozzáállás, eljárás – meglátásunk szerint – igen súlyos aggodalomra ad okot, mely a munkavállaló rendőrök jogainak érvényre juttatásának akadályozására, a jogszabályok kikerülésére, és  elrettentésükre is  irányul, irányulhat.

Álláspontunk szerint ezt a magatartást akként lehet értékelni, ismerve a helyzetet, hogy hazánk védelme érdekében a 2016-os év is nagy erőfeszítéseket követel majd meg hazánk rendőreitől, közben pedig demoralizálás, elcsüggesztés, megtántorítás,  szükségtelen akadékoskodás történik!

A fenti okok miatt a TMRSZ-nek újra kellett értékelni a helyzetet védve a munkavállalókat, mivel ezekből a rendelkezésre álló adatokból az derült ki, hogy a munkáltató minden eszközt be fog vetni, mint ahogy eddig is tette, hogy a munkáltató, annak vezetői mentesüljenek mindenfajta felelősségre vonás alól a jogalap nélkül megküldött fizetési felszólítás megalapozatlansága okán. Ugyanakkor a felelősséget a vétlen munkavállaló rendőrökre tolják át, így ezen okok miatt nyújtottunk be végül szolgálati panaszokat is attól függetlenül, hogy a fizetési felszólításukban azt kifejezetten megtiltották!.

Ezúton is tájékoztatjuk tehát kollégáinkat, hogy vegyék komolyan a jogalap nélküli fizetési felszólításokat, és haladéktalanul forduljanak jogi segítségért a TMRSZ-hez, avagy más szervezethez. A főtitkár 06704590199-es telefonszámán minden információt megkaptok!

TMRSZ