Pernyerés I. fokon akciószolgálati pótlék ügyben B.- A.- Z. megyében

pénzA TMRSZ évek óta képviseli tagjait az ún. akciószolgálatok , fokozott ellenőrzések során kifejtett rendőri tevékenységgel kapcsolatos akciószolgálati pótlékra jogosultság tárgykörében.

A kormányzat a munkavállalói jogok további csorbítását idézte elő azzal, hogy az új Hszt.-ből kikerült annak lehetősége, hogy az ún. akciószolgálati pótlék megállapításra kerülhessen.

Ma, amikor már napi szintű, hogy a munkáltató a már kifizetett és jogosnak elismert illetmény egy jelentős részét is visszaköveteli, mindenképpen figyelemreméltó eredményként kell értékelni, hogy egy újabb, 3 éves időintervallum vonatkozásában sikerül egy „bérből és fizetésből élő dolgozó kisember” részére járó illetményrészt megfizettetni évekkel később a munkáltatóval , még akkor is, ha bírói utat is kell igénybe venni igazunk kikényszerítésére.

Tagunk 2011 2014 . között járőrvezetőként, majd körzeti megbízottként folyamatosan az országos főkapitány elrendelésén alapuló megyei és helyi végrehajtási tervek alapján fokozott ellenőrzésekben, akciókban vett részt. Munkáltatója részére akciószolgálati pótlékot nem fizetett.

2014 májusában szolgálati panaszt nyújtott be a TMRSZ tagunk képviseletében eljárva a munkáltató felé a pótlék megfizetése érdekében. A szolgálati panasz I. és II. fokú elutasítása után 2014. július 2. napján terjesztettük elő tagunk nevében a keresetet a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon.

2015 november 23-án hozta meg a bíróság a kerestünknek helyt adó ítéletét, mellyel hatályon kívül helyezte a munkáltató szolgálati panaszt elutasító határozatait, s megállapította, hogy tagunk 2011-től kezdődően jogosult 3113,5 órára járó több mint hatszázezer forintot meghaladó mértékű akciószolgálati pótlékra, plusz annak kamatára és pernyertesség révén megítélt több  mint hatvanezer forint perköltséget is. Az ítélet még nem jogerős.

A  „bérből és fizetésből” élő kisrendőrök a továbbiakban az új Hszt. hatályba lépése óta – korábban akciószolgálatnak minősülő tevékenységeket kötelesek ellátni munkaköri leírásban részletezett munkájukon túl – úgy, hogy azért  semmilyen külön díjazásra nem tarthatnak igényt, mondván a szolgálati beosztással járó többlet- igénybevételt és terhelést fedezi az ún. hivatásos pótlék (Hszt. 157.§ (1) bek). Az egyéb pótlékok között ezért nem szerepel az új Hszt. hatályba lépése óta többek között az akciószolgálati pótlék sem ( ugyanúgy mint a bűnügyi technikusok veszélyességi pótléka vagy a tűzszerészpótlék és még sorolhatnánk) , mondván, azt „kiváltotta” a hivatásos pótlék. Mindenki el tudja dönteni saját hivatásos pótléka mértékében, hogy bérből és fizetésből élő kisrendőrként jobban járt-e azzal, hogy a hivatásos pótlék kiváltotta a korábban kapott, vagy eséllyel követelt pótlékát, pótlékait.

Jelen tájékoztató alapján – amennyiben az jogerőre emelkedik – az ide vonatkozó Kúriai vélemény, és a szakmányban hozott különböző tárgyú belső normáknak „hála”, az új Hszt. hatályba lépése előtti időszak vonatkozásában még egy-két évig  – figyelemmel a 3 éves elévülési időre – eséllyel követelhetők az ún. akciószolgálatok , fokozott ellenőrzések  során ki nem fizetett akciópótlékok. Ehhez a TMRSZ minden szükséges segítséget megad tagjai számára.

TMRSZ