A túlszálgolatokkal kapcsolatban tájékoztatás és intézkedés kérése

migráns - túlóra1A TMRSZ a rendvédelmi szervnél foglalkoztatott munkavállalók migrációs helyzet kapcsán teljesített túlszolgálatainak megváltásával kapcsolatos helyzet megvizsgálására kérte az országos rendőrfőkapitányt, az esetleges visszafizetési kötelezettségek jogi megalapozottságáról.

A TMRSZ kérte, hogy javaslatunk alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket a probléma megoldása érdekében, mivel a hozzánk érkezett információk szerint az ország több kapitányságán olyan hírek keringenek, hogy a migrációs helyzet okán elrendelt és több helyen pénzben már meg is váltott túlszolgálatokat utólagosan készenléti szolgálatokra kívánják minősíteni, s a munkavállalókkal vissza kívánják fizettetni a már megkapott illetményrészt.

Arra is kértünk tájékoztatást, hogy más helyeken annak ellenére, hogy a migrációs helyzet miatti átrendelések, vezénylések teljes időtartama alatt – pihenőidőnek nevezett időszakban is – a munkavállalóknál ott volt a fegyverük, nem hagyhatták el a szálláshelyüket – pl. napi szükségleti cikkek megvásárlása érdekében sem – mégis az elöljárók szerint ez az időszak nem túlszolgálatnak, hanem csak esetleg készenléti időnek minősül, s ez alapján számítják a plusz illetményrészt számukra.

Kértük Tisztelt Főkapitány Urat, tájékoztasson arról, hogy a hozzánk eljutott információk valósak-e.

Javasoltuk, hogy amennyiben a felvetődött probléma valós, úgy Tisztelt Főkapitány Úr intézkedjen az ügyben, hogy a már kifizetett túlszolgálatok ne kerüljenek visszafizettetésre, a fegyverrel és szabad mozgás lehetőségének korlátozásával töltött időszakok esetében ne a készenléti díjazás, hanem a túlszolgálati díjazás kerüljön megállapításra és kifizetésre az érintett munkavállalók esetében.

Tájékoztattuk a főkapitány urat, hogy amennyiben igazak a TMRSZ-hez eljutott azon információk – miszerint a már megfizetett túlórákat kívánja az állam visszafizettetni a dolgozókkal – azt jogsértőnek és alaptalannak tartjuk, és minden segítséget megadunk az ezáltal sérelmet szenvedett TMRSZ-hez forduló dolgozóknak.

Kértük főkapitány urat a jelzett, felvetődött problémát megvizsgálni szíveskedjen, s megalapozottság esetén tegye meg a szükséges intézkedéseket.

 A megkeresés itt tölthető le.

 TMRSZ