Jelentési kötelezettség megsértése –BRFK

jelentésTagunk ellen jelentési kötelezettség megsértése miatt indítottak fegyelmi eljárást és sújtották eggyel alacsonyabb rendfokozatba 1 évig terjedő időtartamra történő visszavetés fenyítéssel, annak ellenére, hogy a tagunk a kérdéses eset másnapján szóban, majd azt követően 3 nappal írásban is részletes jelentést tett.

Tagunk meghatalmazása alapján a BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság határozatával szemben szolgálati panaszt terjesztettünk elő, melyet mind az I., mind a II. fok elutasított.

Keresetünkben kértük a  határozat jogellenességének megállapítását, mivel a tagunk ésszerű időn belül jelentést tett.

A bíróság ítéletében megállapította, hogy tagunkat a munkaköri leírása szerint szóbeli jelentéstételi kötelezettség terhelt, melynek maradéktalanul eleget tett, majd néhány nappal később írásos jelentést is készített

Mindezekre tekintettel a bíróság úgy foglalt állást, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság az határozata jogellenes, továbbá kötelezte alperest a perköltség megfizetésére. Az ítélet még nem jogerős.

TMRSZ