2015.11.26-i BÉT

oét-modositottA BÉT ülést Zsinka András személyügyi helyettes államtitkár úr vezette, továbbá a minisztérium részéről jelen voltak még: Kovácsné dr. Szekér Enikő főosztályvezető asszony, valamint a BM Személyügyi Főosztályától dr. Bognár László és Dr. Horváth Ádám urak is. Szakszervezetünket az ülésen Szima Judit főtitkár képviselte.

Államtitkár Úr  az alábbiakról adott tájékoztatást:

1./      A 2016. évi 5% illetményemelés végrehajtása okán törvényt kell módosítani, de erre sor fog kerülni majd a következő évi 5%-os illetményemelés okán is.

2./      Az új szolgálati törvény monitorozása folyamatos, indokolt korrekciókat végrehajtják, így a  teljesítmény juttatás bevezetésére is 2016-tól és nem 2017-től kerül sor. Kompenzációs díj helyett korrekciós díj kerül bevezetésre 2016.01.01-től.

3./      Vezetői fizetésemelés változik a BV-nél lévő gazdasági társaságokhoz vezényelteknél.

4./      Fiatal pályakezdők előmenetelének javítása várható.

5./      Tábornoki kinevezések pontosításra kerültek.

6./      Az új Hszt. módosításába  beépítésre kerül az a rendelkezés, hogy a szolgálati panasz benyújtása az elévülési időt megszakítja.

7./      A tulajdonjog korlátozásával kapcsolatos szabályokat rögzítő BM rendelet (21/2015. (VI. 15.) BM rendelet) módosításával a SZÉP kártyát szolgálatban mindenki magánál tarthatja , mivel a SZÉP kártya  bankkártyának minősül, melynek birtokban tartását az új Hszt. nem korlátozza.

8./      A rendvédelmi ágazati pótlékra jogosultak körét kiterjesztik a rendvédelmi oktatási intézmények (így a rendészeti szakközépiskolák, illetve a NOK) nem oktatói állományára is. Ily módon ők is meg fogják kapni az 5+5 %-os mértékű pótlékot.

9./      A rendvédelmi ágazati pótlék jubileumi jutalom, illetve távolléti díj összegének szempontjából történő figyelembevételét egyértelművé teszik.

10./    Fegyelmi szabályzatot módosítják, amelybe a Hszt.-ben az MRK-nál szabályozott becsületbíróság is bekerül.

11./    Hűségpénz Kúria döntés szerinti beszámítását a nyugdíjalapba elutasították mondván, hogy az nem tartozik a BM hatáskörébe a régi Hszt. 183. §-ra hivatkozva, ami szerint a nyugdíjfolyósító az elutasító döntéseit hozza. E kérdéskörre Dr. Horváth Ádám Úr is kitért, aki a BM Személyügyi Főosztály vezetője (tudomásunk szerint) és komoly kioktató értekezést tartott elutasításuk indokairól.

Ezt követően szólalt fel a TMRSZ részéről főtitkár asszony a rendőrségi dolgozókat érintő kérdésekben, amelyet itt olvashattok a honlapunkon, melynek rövidített változata a Belügyminisztériumi Érdekegyeztető Tanácson elhangzott. A problémák felvetése így is több mint egy óra ismertetést vett igénybe, úgyhogy az államtitkárhelyettes úr megszavaztatta a munkavállalói és munkaadói oldallal, hogy ismertetheti-e a további problémákat a főtitkár, melyre az engedélyt megkapta:

A főtitkár által elmondottakra Zsinka András személyügyi helyettes államtitkár úr a következő választ adta:

1./      Fiatalodott egy évet 2014-ben érezte magát időben visszamenve a főtitkár által felvetetteknél.

2./      Vegyük tudomásul, hogy a 2015.évi illetményemelést, előmeneteli rendszert az állomány megelégedéssel fogadta.

3./      Nincs szándékukban a TMRSZ-t szétverni, most is fórumot biztosítottak, ráadásul a főtitkár volt az aki össze-vissza ismertette a problémákat, nem kötötte magát a napirendhez.

4./      2016-ban a szolgálati törvény végrehajtását, jogalkalmazási gyakorlatát is ellenőrizni kívánják.

5./      Kormánytisztviselői életpálya előkészületei megtörténtek, rendvédelmiseket is érinti, a belügyminiszter ennek a felelőse. 2016.07.01-től lép életbe. Ugyanakkor 11 000 fő közalkalmazott átminősítését is vizsgálják.

6./      Munkaközi szünetre is intézkednek.

7./      Feladatul szabta, hogy az ORFK tekintse át és jelezze, hogy a TMRSZ által felvetettek mennyire valósak.

8./      Erzsébet kártya (rekreációs) 4650 főnek elkészült a rendőrségnél és kiosztásra kerül.

Szekér Enikő BM főosztályvezető a következő tájékoztatást adta :

11./ Szolgálati időpótlék berekesztése egy évre szólt.

10./ A lakhatási támogatással kapcsolatban 2015.12.31-ig koncepciót kell benyújtani, ami nem jelenti azt, hogy 2016-ban bevezetésre kerül.

11./ A munkaközi szünet problémája a jogalkotás során felmerült, nem lezárt kérdés, megvizsgálják alkalmazhatóságát.

12./ Kihangsúlyozásra került, hogy a címzetes rendfokozatot kell használni.

13./ KIRA rendszerre áttérésről és az esetlegesen várható elsődleges problémákról is tájékoztattak.

12./ Béremeléssel kapcsolatban elmondta, hogy

2015. július 1-től:

50.935 fő 30 %-os emelésben,

4.080 fő (nem alapfeladatot ellátók) 25 és 30 % közötti, illetve

253 fő (vezetői állomány) 15-30 % közötti illetményemelésben részesült.

4.004 tő részére kellett kompenzációs díjat megállapítani a %-os emelés eléréséhez, mivel az új illetmény beállás ezt nem biztosította. Az érintett állomány főként tiszthelyettes, illetve pályakezdő.

2016-ban:

– 42.779 fő 5 %-os,

– 7.576 fő 1-5 % közötti illetményemelésben fog részesülni,

– 4.333 fő viszont 0 %-ot fog kapni, mivel már beálltak/beállnak az új illetményükre. A több mint négyezer főből 3.293 fő rendőrségi dolgozó.

Szima Judit főtitkár viszontválaszában kiemelte továbbra is, hogy a szakszervezet fontos, arra szüksége van a munkavállalóknak, több esetben jelentős terhet vesz le a munkáltató válláról.

Végezetül az államtitkár helyettes azzal zárta az ülést, hogy a munkáltató és a szakszervezet érdekei közelítenek egymáshoz.

TMRSZ