Adomány elfogadható -BM utasítás a TMRSZ javaslatára!

megoldásKorábban több alkalommal foglalkoztunk a migrációs helyzet okozta problémák kapcsán a Rendőrségnek adható adományok elfogadhatóságával is, és a honlapunkon megjelentettük az ORFK illetékesei felé küldött megkereséseinket és az azokra érkezett válaszokat egyaránt.

Az akkori elutasítások után szakszervezetünk jelezte, hogy a hatályos BM utasítás szabályai – véleményünk és tapasztalataink alapján – nem életszerűek, sőt az sem felfogható, hogy miért kell egyáltalán normatívák közé szorítani az adományok elfogadhatóságát, vagy miért nem írhatják felül ezeket a rendkívüli alkalmak, a józan ész, vagy az emberség….

Szakszervezetünk ebben a kérdéskörben is kiaknázta lehetőségeit, tette, amit tennie kellett, így jelzéssel élt, hogy a normaalkotásért felelős minisztériumi és rendőrségi döntéshozók a rugalmasság és a realitás érdekében, parancsnoki gondoskodás keretében, a szükséges lépéseket megtegyék.

A határozott véleménynek és a tettrekész kiállásnak végül meglett az eredménye, hiszen 2015. október 22-től hatályos az új BM [30/2015. (X.21.) ] utasítás, mely a felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szól.

Ennek alapján 100.000 forintérték alatt fogadható el adomány szervezetektől, magánszemélyektől a válsághelyzettel érintett területeken.

Az adomány elfogadásáról vagy visszautasításáról a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet területén illetékes, a válsághelyzet kezelésével kapcsolatos feladatokat ellátó állomány ellátásárét felelős vezető, a megyei rendőrfőkapitány, vagy az általuk kijelölt személy dönt (elfogadók).

Az elfogadó az adomány elfogadása esetén gondoskodik az adomány átadás-átvételi jegyzék felvétele mellett az adomány átvételéről, heti rendszerességgel tájékoztatást ad a Magyar Rendvédelmi Kar elnökének az átvett adományokról, élelmiszer esetén felméri, hogy az adomány emberi fogyasztásra alkalmas-e és gondoskodik az adomány megfelelő tárolásáról, felhasználásról. A területen illetékes megyei főkapitány közzéteszi a Rendőrség honlapján és a helyben szokásos módon azon helyek címét, ahol az adományok átadhatók.

A BM utasítás alapján nem fogadható el adományként készpénz, 100.000 Ft-nál nagyobb értékű adomány, vagy olyan adomány, melynek átadásáért az adományozó ellenszolgáltatást vár.

Örülünk, hogy így is segíthettünk, és segítettek az arra illetékesek!

TMRSZ

 

Előzmények:

http://www.tmrsz.hu/2015/09/25/a-honvedseg-megkoszonte-a-rendorseg-kukaba-dobta/

http://www.tmrsz.hu/2015/09/25/orfk-val-szakszervezeti-egyeztetes/

http://www.tmrsz.hu/2015/09/30/a-rendorseg-tovabbra-sem-fogadja-el-az-adomanyokat/