Titkos állami pénzek? – RKDSZ

Az RKDSZ  jogerős bírói ítélet ellenére is közérdekű adatot titkol el a neki juttatott állami pénzekről

birosag3A TMRSZ elleni hosszabb ideje, szinte folyamatosan megtapasztalható provokációk, bomlasztási kísérletek sorában időről-időre felbukkant a Rendőrségi és Közigazgatásban Dolgozók Szakszervezete (RKDSZ), mint olyan szervezet, amely a TMRSZ ellen tevékenykedő, azt lejáratni igyekvő és emiatt kizárásra kerülő személyek gyűjtőhelyévé vált.

A bíróság.hu honlapját nézve szembetűnő volt, hogy az RKDSZ a működése során 2010-2012. években több, mint 65 millió forintos költségvetési támogatásban részesült a saját éves beszámolói alapján, a 2013-as zárszámadását már fel sem tette törvényi kötelezettsége ellenére sem. Tudomásunk szerint az RKDSZ bevallottan mintegy 1000-1200 fős taglétszámához viszonyítva ez a költségvetési támogatás rendkívüli mértékűnek minősíthető, ha ehhez azt vesszük viszonyítási alapul, hogy a jelzett időben mintegy 9.800 fős taglétszámmal rendelkező TMRSZ már 2012-ben egy forint költségvetési támogatást nem kapott, előző két évben 2010-2011. pedig létszáma alapján összesen 5 916 000 Ft-ot. Tehát az ezer fős szakszervezet 11-szer több támogatást (1100%-kal többet, ez ám a jobban teljesítő szakszervezet) kapott ismeretlen állami forrásból, ismeretlen megállapodás(ok) alapján (ismeretlen célokra talán?), úgy hogy ráadásul a 2012-es évben már minden rendvédelmi szakszervezettől megvonták az állami támogatást.

Az ún. Infotörvény alapján – a közérdekű adatközlési kötelezettség lehetőségét kihasználva  –  megkereséssel fordultunk az RKDSZ-hez, hogy a több mint 65 millió forint költségvetési pénzt, mint támogatást kitől, vagy kiktől és milyen célokra kapták. Az RKDSZ törvényi kötelezettsége ellenére nem válaszolt semmit.

A törvény adta lehetőséget kihasználva – tekintettel a szervezetek átláthatóságára is –   ezen közérdekű adatok  nyilvánossága okán, és azok megismerése céljából bírósághoz fordultunk. A bíróság a keresetnek helyt adott, és kötelezte az RKDSZ-t a kért adatok megadására. Az ítélet jogerős, de az RKDSZ továbbra sem ad semmiféle felvilágosítást arról, hogy ezt a 65 millió forintot kitől és milyen céllal kapta.

A per folyamán az RKDSZ változó előadásokat tett a pénzek eredetére vonatkozóan, majd egy idő után az volt a válasz, hogy mintegy 11 millió forintot egy megnyert TÁMOP pályázat kapcsán kapott, a fennmaradó mintegy további 54 millió forintot pedig a 2011. december 31-ig hatályos ún. munkaidő-kedvezmény munkáltatói megváltása révén kapta. Azaz az 1000 fő körüli létszámmal rendelkező RKDSZ 2010-2011. évekre figyelemmel kapott 54 millió forintot, amelyet meglehetősen fenntartással kezeltünk, hiszen összevetve a taglétszámi adatokkal ez mintegy 960.000,-Ft/hó/dolgozó átlagkereset esetén jönne ki erre az összegre. 2012-ben pedig további 11 millió forintot, amely mutatja azt, hogy a magyarországi rendészeti szakszervezetek között az RKDSZ különös gondoskodást érdemelt ki az államhatalomtól. Vajon miért? Ennek utánajárása is célja volt a folyamatba tett pernek.

Ezt követően az RKDSZ a perben akként módosította az álláspontját, hogy a megadott 65 milliós összeg tévesen került megadásra, az általuk közzétett egyszerűsített bevallások adatai hibás adatok. Ezt csak akként lehet értékelni, hogy az RKDSZ maga által is bevallottan hamis adatokat tett közzé a költségvetési támogatását illetően. Vajon miért?

Elhúzódó és néhány eltűnő-, felbukkanó, vagy megváltozott tartalommal előkerülő irattal tarkított peres eljárásban végül ítélet született, melyben a bíróság kötelezte az RKDSZ-t, hogy 15 napon belül adja ki mindazon iratok fénymásolati példányát, melyek a 2010., 2011. és 2012. évre vonatkozó költségvetési támogatásként juttatott pénzeszközök, vagy bármilyen, költségvetés terhére adományozott kedvezmény vonatkozásában a juttatás származására, céljára, az összeg megállapítására, valamint kiutalására és annak felhasználására vonatkozó, az RKDSZ által kezelt adatokat tartalmazzák.

A bíróság kötelezte továbbá az RKDSZ-t, hogy (ugyancsak 15 napon belül) fizessen meg a TMRSZ részére 40.000,- Ft perköltséget.

A Gyulai Törvényszék tájékoztatása szerint az ítélet 2015. szeptember 5. napján jogerőre emelkedett, így az RKDSZ számára nyitva álló határidő 2015. szeptember 21. napján letelt. Kíváncsian és bizakodva vártuk a teljesítést is, de eddigi információink szerint az RKDSZ akként „értékelte” a fellebbezés hiányában jogerőre emelkedett bírósági ítéletet, hogy abból nem tűnik ki számára egyértelműen, hogy mire is kellene részükről adatot szolgáltatni a TMRSZ – mint közérdekű adatkérő – számára, annak ellenére, hogy a per folyamán azt is pontosan meg tudták mondani, hogy 235 oldal terjedelmű az, amit kiadnának, ha ki kellene adniuk, csak most mégsem adják ki, hiába a bíróság ítélete.

Az ügy több furcsaság kapcsán is külön említést érdemel. Az RKDSZ 2008. decemberében kivált a rendőrséghez beintegrálódott határőrök szakszervezetéből, a Rendészeti Védegyletből és a Hódmezővásárhelyi Polgármesteri Hivatal tanácstermében megalakult szervezet olyan hihetetlen mértékű költségvetési támogatásban részesült pont azokban az években, amikor a TMRSZ szétzúzására irányuló koncepciós büntetőeljárás előkészülete és érdemi kivitelezése történt, amely külső szemlélő és szakszervezeti támogatási ügyekben is ismeretekkel bíró számára meglehetősen abszurdnak tűnik. Tény továbbá, hogy ezen TMRSZ ellen irányuló műveletekben időről-időre a magyar titkosszolgálatokhoz okkal köthető személyek részéről törvénysértő (értsd: bűncselekmények elkövetését megvalósító) ténykedése valósult meg. Mindez bizonyára költségekkel is járt, amelyek fedezetét biztosítani szükséges és az RKDSZ ténykedését és homályos, tisztázatlan eredetű költségvetési adóforintokkal történt „bőkezű” támogatottságát látva talán nem a valóságtól elrugaszkodott következtetés (vélemény), összefüggést feltételezni ezen látszólag két külön pénztömeg vonatkozásában (azaz a TMRSZ szétzúzására irányuló titkosszolgálati művelet költségigénye és az RKDSZ részére nyújtott más szakszervezetek támogatottsága tükrében irracionálisan magasnak mondható tisztázatlan eredetű költségvetési kistafírozás között).

Ennek a pénznek az eredetével kapcsolatban az RKDSZ a 2014-es adatkérés óta nem hajlandó nyilatkozni – ma már bírói kötelezés ellenére sem. Ráadásul a 2013-as évi zárszámadásukat továbbra is titok (talán államtitok (?), mint az egy fedőszervezet esetében logikus lenne?) övezi, mivel azt a mai napig jogszabályi kötelezés ellenére a bíróság.hu oldalára nem került fel, azaz nem tették hozzáférhetővé.

Furcsa az ügy azért is, mert az RKDSZ – amely önmagát szakszervezetnek minősíti, de a TMRSZ véleménye szerint egészen más célból lett létrehozva, mintsem, hogy a munkavállalói érdekekért, érdekvédőként küzdjön – politikai beágyazottsága,  némely kormánypárti politikus és némely RKDSZ vezető között fennálló rokonság   közismert körülmény.

Furcsa, hogy a 3 év során mintegy 65 milliós költségvetési támogatásban részesült szakszervezet közzétesz egy beszámolót évente, majd amikor ezzel kapcsolatban közérdekű adatokat kérnek tőle, akkor a bíróságon úgy nyilatkozik, hogy téves   adatokat tettek közzé és nem is az a valós, amelyet közzétettek, hanem az, amit a bíróságnak mondanak.

Furcsa, hogy sem az Állami Számvevőszék illetékes vezetőségét, sem a Magyar Államkincstár (rokoni) vezetését, sem a magukat őrzőknek minősítő ügyészeket nem érdekli, hogy éppen hány tízmilliós előadást tesz egy szakszervezet a részére rövid idő alatt juttatott adóforintok vonatkozásában, miközben a TMRSZ ellen folyó koncepciós eljárásban még a hűtőben tárolt Nesteákat is számon kérték vádiratukban.

Kíváncsian várjuk, hogy RKDSZ közérdekű adatai ügyében mi a valóság, de egyelőre úgy titkolózik ennek a 65 milliónak az eredetével kapcsolatban az RKDSZ, mint ha az legalábbis valamilyen államtitkot képezne. Miközben saját szavaik szerint is ez költségvetési támogatás volt teljesen jogszerűen. Már csak azt nem értjük, hogy ha ez így igaz lenne, mire fel ez a fene nagy titkolózás és számmisztika, hogy nem is annyi amennyi, hanem másmennyi.

Érdeklődve várjuk, hogy az RKDSZ magára nézve kötelező érvényűnek tartja-e a bíróság jogerős kötelezését, vagy továbbra is úgy titkolja az állami pénz eredetét, mint némely kormánypárti politikus az útitársa kilétét egyes luxusszállodákban eltöltött tartózkodása kapcsán.

Utolsó adalékként pedig itt az új – látszólag fentiektől teljesen független – Hszt. módosításának tervezete a titkosszolgálatok pénzügyi mozgástere kibővítése tárgyában. Ennek révén a titkosszolgálati műveletek költségigénye megteremtésének alapjait rakta le a BM, amelynek parlamenti elfogadását követően a titkosszolgálatok műveleti költségigényének feneketlen zsákját fogják megszavazni az országgyűlési képviselők a „kihelyezett állomány” – azaz az állampárti III/III-as besúgói hálózat pénzügyi kontrollja nélküli reaktiválásával – intézményének az esetleges elfogadásával.

És akkor minden a helyére fog kerülni, senkinek nem lesz kötelező elszámolni költségvetési milliárdokkal, azt úgy és olyan célokra fogják felhasználni, amire csak akarják és elég lesz csak annyit mondani egy-egy provokációs, törvénytelen művelet  kapcsán feltett kérdésre, hogy államtitkos és államérdek, ezért a kérdezőnek kuss a válasz.

Az RKDSZ ezt a válaszadást gyakorolja már egy ideje. Éppen ideje törvényessé tenni a törvénytelenségüket, szavazzon tehát a Tisztelt Ház….