Pernyerés I. fokon

Illetménykülönbözet kamatának és túlóradíj különbözet és kamatának megfizetése ügyében

mérleg-pénzTagunk 2010-2013. közötti időszakban a BRFK egyik kerületi kapitányságán szóbeli utasítás alapján járőr beosztása helyett ténylegesen ügyeletesi feladatkört látott el, viszont illetményét a II/II. beosztás szerint kapta a II/IV. beosztás helyett.

Tagunk képviseletében eljárva szolgálati panaszt nyújtottunk be 2013 júniusában. A panasz elbírálása felfüggesztésre került időközben, melynek okán kérelemmel fordultunk többször a munkáltató felé a késedelmes elbírálás okán, míg végül a panasznak helyt adó határozat – a Hszt-ben foglalt szabályozással ellentétesen 8 hónapos elbírálási idővel – 2014 februárjában született meg. Ezen határozatban rendelkezett a kapitányságvezető arról, hogy tagunk részére járó járőr beosztás és a ténylegesen ellátott ügyeletes beosztás közötti illetménykülönbözet kamatokkal növelt összegének kifizetése kapcsán az adott időszakban panaszos részére kifizetett közterületi pótlék és ügyeleti pótlék kerüljön levonásra az illetménykülönbözet kamatokkal növelt összegéből, s a levonás után kerüljön megfizetésre az illetménykülönbözet felperes számára. A határozat ellen ismételten szolgálati panaszt nyújtottunk be, mivel jogellenesnek tartottuk a pótlékok levonását, továbbá érvényesíteni kívántuk az ellátott túlszolgálatok megfizetéséből adódó illetménykülönbözet iránti igényt is. Ez a panasz 2014 augusztusában került elbírálásra, s az elöljáró fenntartotta azon álláspontját, hogy tagunknak visszafizetési kötelezettsége keletkezett az ügyeleti pótlék és közterületi pótlék kapcsán, mivel az ügyeletesnek nem jár, így visszatartották az időközben kifizetett másfél millió forintos összeg kamatait, a túlórák különbözetét és kamatait, s további visszafizetésre szólították fel tagunkat.

A BRFK vezetőjének döntése ellen bírósághoz fordultunk. 3 tárgyalás után az I. fokú bíróság kötelezte a BRFK-t, hogy fizesse meg tagunknak az illetménykülönbözet után járó kamatot, a túlszolgálatból keletkezett különbözetet és kamatait. A bíróság alperes beszámítási kifogását – azaz azt, hogy a kereset összegéből kerüljön levonásra visszamenőlegesen az általa követelt ügyeleti és közterületi pótlék – elutasította, s 30 ezer forint perköltséget is megállapított. Az ítélet nem jogerős.

Hasonló ügyben nyertünk pert I. fokon februárban a PMRFK ellen. Tagunk járőr beosztásban ügyeletes és szolgálatvezető feladatokat látott el. Keresetünkben kértük az illetménykülönbözet megfizetését. A PMRFK ellenkeresetében kérte a közterületi pótlék és a gépjárművezetői pótlék visszafizetésére kötelezést, másodlagosan beszámítási kifogásként kívánta érvényesíteni a jogosulatlanul felvett pótlékokat, mivel az ügyeletesi, szolgálatvezetői feladatok végzése kapcsán sem gépjárművezetői, sem közterületi pótlék nem járt felperesnek.

A Budapest környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság megállapította, hogy tagunk a peresített időszakban járőri feladatokat nem végzett, viszont helyette ellátta az ügyeleti feladatokat, így 324 660 forint illetménykülönbözet és kamatai megfizetésére kötelezte a PMRFK-t – mely a teljes követelt összeg volt -, valamint 19 170 forint perköltség megfizetésére. Alperesi viszontkeresetet a bíróság megalapozatlanság okán , egyet értve érvelésünkkel – hogy tagunknak nem kellett tudnia, hogy számára  a pótlékok nem járnak, így azokat jóhiszeműen vette fel –  elutasította.

Ha hasonló problémád van vagy volt az elmúlt 3 évben, keresd szakszervezetünket, segítünk!

TMRSZ